missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Wensen van Amani aan zijn weldoeners

Broeder Simon Amy Gornah, M.Afr.
maandag 26 januari 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster
[marron]CENTRUM AMANI[/marron]

[marron]VRIJE AFRIKAANSE RUIMTES[/marron]
[bleu marine]Plaats van opvang, van solidariteit en culturele bevordering van de Afrikanen en hun vrienden.[/bleu marine]

Notelaarstraat, 322 – 103 Brussel – tel. 02 732 45 23
Fax: 02 732 55 11 – Email : centreamani@yahoo.fr - Web site : www.centreamani.be

[mauve fonce]Brussel, 20 december 2014[/mauve fonce]

Beste vrienden allemaal,

Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten, bied ik u, in mijn persoonlijke naam en ook in naam van geheel de staf van ‘Amani’, onze oprechte wensen en dankbetuigingen aan voor alles wat ge ons toegelaten hebt te realiseren in de loop van de laatste twee jaren, sinds me de verantwoordelijkheid van het Centrum werd toevertrouwd. Het geheel van de staf wenst u een vrolijk Kerstfeest en een goed jaar 2015 vol vreugde en vrede.

We houden eraan elke van u persoonlijk te bedanken voor uw morele en spirituele steun en vooral voor uw grote edelmoedigheid in financiële en materiële giften. Dankzij dat gebaar’ van steun, hebben we honderden Afrikanen en hun vrienden kunnen helpen bij hun inspanning om zich in te voegen in hun opvanggemeenschappen. De ‘Open Deur’ dag van het Centrum op 27 september 2014 getuigt hiervan. [bleu]Verschillende Afrikanen hebben het woord genomen om het Centrum te bedanken[/bleu] voor alles wat het voor hen doet.

Het Centrum heeft een nieuwe adem genomen die aan de leerlingen en aan de studenten toelaat rustig te komen werken in aangepaste lokalen. Talrijk zijn ook de verschillende nationale of andere groepen die hun ‘thuis” hebben gevonden in het Centrum. Voor dat alles zeggen we van harte wel bedankt.
Al de andere activiteiten van het Centrum, die ge kunt ontdekken als ge onze web site www.centreamani.be raadpleegt, draaien op volle toeren. We citeren hier : de opvang en de begeleiding van verschillende personen in moeilijkheden, de verdeling van voedsel- en kledingspakketten aan de meest behoeftigen, enz. We signaleren in het bijzonder het welslagen van de[bleu] ‘Activiteiten voor Kinderen’ gedurende de schoolvakanties.[/bleu]

Na hun ontdekking van “Sea Life” in Blankenberge, waar ze geleerd hebben het verschil te zien tussen een zeerob en een zeeleeuw, hebben de kinderen de tijd gevonden om zich te oefenen in de golfsport

Een gemiddelde van 25 kinderen komt opvoedkundige en sociale activiteiten realiseren in een ontspannen sfeer. Een vijftiental kaderleden, ouders en jongeren, allemaal vrijwilligers, staan ter hunner beschikking. Dankzij die activiteit hebben we de sterke tijd van het “Familiefeest” kunnen delen op 13 september in Namen, samen met onze confraters Witte Paters, hun families en hun vrienden. We rekenen erop het nog beter te doen in de komende jaren.

Onder de activiteiten buitenshuis, hebben we [bleu]de vreugden en de moeilijkheden kunnen delen van talrijke gezinnen[/bleu], die bij hen thuis gefeest hebben of het integendeel erg moeilijk hadden, in de rusthuizen of in de hospitalen.

Huwelijk van een oud-leerlinge van het Centrum
 
 
Uitvaart van de mama van een begunstigde van
het “Voedselpakket”.

Buiten de materiële en financiële steun, hebben we al die personen in ons hart en in onze gebeden gedragen.

Weet wel, beste vrienden allemaal, dat als we dat alles hebben kunnen realiseren, dan is het dank zij u. In naam van al de begunstigden bedanken we u van ganser harte en we bidden dat God die alles in het verborgene ziet, u ook in het verborgene moge belonen.

Bij het naderen van de eindejaarsfeesten toen onze Redder geen goede ontvangst en opvang kon vinden in zijn eigen stad, zijn er ook vandaag nog velen die zoals Hij uitgesloten zijn uit de maatschappij en die het Centrum Amani tracht te helpen dankzij uw edelmoedigheid. Bij voorbaat bedankt. Wij durven hopen altijd te mogen rekenen op u en dat is de reden waarom we nogmaals beroep doen op uw hulp en steun in de loop van volgend jaar.

Ge kunt ons helpen door uw gift te storten op de rekening van het Amani Centrum

  • IBAN : BE62 2100 6226 5261
  • BIC : GEBABEBB
  • Met vermelding : “Projet Amani”
Broeder Simon Amy Gornah,
voor de staf Amani

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 163 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License