missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Feuilles Vertes 07-08

dinsdag 8 juli 2008 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr.

 De barmhartigheid

door Kardinaal Barbarin (Lyon).
Van 2 tot 6 april 2008 heeft in het Vaticaan het wereldcongres over de barmhartigheid plaats gevonden. Kardinaal Barbarin heeft er de getuigenis van het leven van barmhartigheid in de relaties met de moslim gemeenschap en zijn diocees van Lyon voorgesteld.

Uittreksels

De herontdekking van de barmhartigheid is een hoofdthema in onze dialoog met de andere godsdiensten, meer bepaald met het jodendom en de islam… Bij de moslims tussen de 99 meest gebruikte goddelijke namen zijn “de Zeer Barmhartige” (Ar-Rahman) en “de Al barmhartige” (Ar-Rahim) de meest gebruikte, altijd verbonden met die van Allah.

Bismillah er-rahman er-rahim

Mijn ervaring in Lyon

Professor Azzedine Gaci, voorzitter van de Regionale Raad van de Moslim Eredienst, heeft me, vanaf zijn eerste bezoek bij mij, gesproken van zijn geloof en van zijn liefde voor God met zoveel oprechtheid en eenvoud dat me dit aangemoedigd heeft om hem een moeilijke vraag te stellen… elk jaar, tussen de 100 doopsels van volwassenen in mijn diocees, zijn er een tiental moslims. Als het jonge meisjes of vrouwen betreft, worden zij met de dood bedreigd. Dat staat geschreven in de Koran. Azzedine heeft me geantwoord dat dit onaanvaardbaar was en dat de spirituele levensweg van elkeen absoluut moest gerespecteerd worden. Hij heeft me uitgelegd dat die bedreigingen en die gewelddaden voortkwamen uit een verkeerde interpretatie van de Korantekst. Hij heeft me verzekerd dat hij dat uitlegde aan zijn gemeenschappen. Hij bewondert de klaarheid van onze leer over het begin en het einde van het leven, over de getrouwheid, de kwesties van de seksualiteit, van de bio-ethiek…Ter gelegenheid van de inhuldiging van de Moskee in Villeurbanne, heeft hij zich vooral tot de moslims gericht: “Mijn broeders, waarom spreken wij altijd van onze gebeden en over het vasten van de Ramadan, in plaats van ervan te getuigen dat het hart van ons geloof, de liefde van God is?” Een jaar, bij het begin van de Ramadan, zei hij geen woord over het vasten. Maar hij legde uit dat die maand gewijd is aan de barmhartigheid. We bidden om vergiffenis te vragen van onze zonden en om te verkrijgen dat alle mensen zouden gezuiverd worden. Ik stel voor als volgt te bidden: “Allah, vergeef ons onze fouten zoals wij degenen vergeven die tegen ons fouten hebben begaan”. En toen ik hem deed opmerken dat dit de woorden van Jezus zijn in het Onze Vader, heeft hij me geantwoord: “Ja, dat weet ik wel, maar dat is het schoonste gebed over de vergiffenis dat ik ken!” Op het einde van 2006, heeft hij een bedevaart gedaan naar Mekka. Een korte tijd vóór zijn vertrek, heeft hij me geroepen om zich aan te bevelen in mijn gebed opdat God hem zou toelaten een goede bedevaart te beleven. En het is waar dat hij, in de weken die hierop volgden, herhaaldelijk is teruggekomen in mijn gebed… Bij zijn terugkeer, heeft hij mij verklaard dat ook hij dikwijls voor mij gebeden had gedurende zijn bedevaart.

De bedevaart naar Tibhirine

Azzedine is diep geraakt geweest door de getuigenis van Broeder Luc, de oudste monnik van de gemeenschap (hij was dokter) die de mensen gratis verzorgde. Hij zei me: “die man had zijn leven aan Algerije gegeven en hij heeft het als offer opgedragen. De moord op de zeven monniken is monsterachtig. Zou u aanvaarden er met mij naartoe te gaan om te bidden en aan God zijn vergiffenis te vragen?” Ik heb gevraagd voor wie we zouden bidden en vergiffenis vragen. Hij heeft me geantwoord: “Niet voor de mannen die in het Paradijs zijn. Maar we zullen aan God zijn barmhartigheid gaan vragen voor de moordenaars die waarschijnlijk nog leven.” En we zijn vertrokken, twee afvaardigingen, een moslim en een katholieke delegatie (van 17 tot 21 februari 2007). De sterke tijden zijn de ontmoetingen geweest met de christelijke gemeenschappen van Constantine en van Algiers, een tijd van gebed vóór het graf van de Emir Abd el Kader in Algiers, in verschillende moskeeën en historische plaatsen van de Islam en de bedevaart naar Tibhirine.

Op de plaats waar de hoofden van de monniken werden teruggevonden, werd een passage uit de Koran gelezen, daarna het verhaal van de voetwassing (Johannes 13), een tekst van Broeder Christophe en van Broeder Christian, de Prior. De stilte… een vogelzang hebben ons voorbereid op het dubbel gebed van de Fatiha en van het Onze Vader. Terug in Algiers, werd een open ontmoeting georganiseerd in een zaal. Korte uiteenzettingen, daarna was het woord aan het publiek. Er werd aan Azzadine het verwijt gemaakt te veel over de liefde te spreken en niet genoeg over de Sharia (moslimwet). Daarop heeft hij met kracht geantwoord dat hij de wet aandachtig naleefde, precies omdat deze voortkomt uit de barmhartigheid van God die ons oproept om lief te hebben. De Islam is een godsdienst van het hart…

Besluit van de Kardinaal

Dat alles is beleefd geweest in een vriendschap vol bewondering die ons met hoop vervult. Het begrip van verdraagzaamheid, dat voortdurend gebruikt wordt, heeft geen zin meer; men moet overstappen van de verdraagzaamheid naar de wederzijdse waardering , en als de Heer er ons de genade toe schenkt, naar de bewondering…Voor de vooruitgang van de interreligieuze dialoog is er een groot vertrouwen nodig, een belangstelling die zowel van het inzicht als van het hart komt, een blik van beschouwing en van bewondering… Mijn overtuiging is dat alleen een nederige innerlijke houding, waarin elkeen aandachtig zal zijn om op een persoonlijke manier ontvankelijk te blijven voor al de gaven die God hem wil schenken, ons zal toelaten echte dienaars te zijn van Zijn barmhartigheid, dienaars van de vreugde in het hart van de mensen.

* * *

 SINT PAULUS, voorbeeld en getuige voor de interreligieuze dialoog

Paulus heeft de traditie van Jezus weten te interpreteren om aan het christendom toe te laten zich te ontwikkelen als een universele godsdienst. Paulus is een man van samenwerking … ploegen, netwerken… Paulus is ook de man van twee culturen . Farizeeër, maar ook een man die vertrouwd is met de Grieks-Romeinse welsprekendheid. Dat is reden waarom zijn denken het christendom zal toelaten de kringbaan van het jodendom te verlaten om zich open te stellen voor de universaliteit van de wereld. In zijn brieven schuift hij een theologie van breuk naar voor.

Wat ons VANDAAG tot de situatie van Paulus doet naderen, is de ontdekking dat het christendom een minderheid vormt en het christendom zijn reden van bestaan moet rechtvaardigen. Paulus leert ons de christelijke identiteit te formuleren als een open identiteit. De toegang tot God hangt niet langer af van het behoren tot een ras of een volk (het katholieke België), hangt niet af van zijn geschiedenis (het christelijk Europa). Paulus gaat “gemeenschappen van gelijke christenen” vormen. De geschriften van Paulus herinneren eraan dat de verscheidenheid zich in het hart van het christendom bevindt. Het christendom is veelzijdig ontstaan en deze veelzijdigheid is een roeping van bij de oorsprong. Het is de open dialoog van Paulus met de cultuur. Ook VANDAAG nog, hebben de gemeenschappen met een gesloten identiteit een negatieve kijk op de wereld, staan zij pessimistisch tegenover de cultuur. Dikwijls werpen ze een catastrofale blik op de huidige tijd. Zij weigeren de moderniteit.

Paulus, van zijn kant, predikt de verscheidenheid in verhouding tot de samenleving, een verscheidenheid die zich afspeelt in de kwaliteit van de menselijke betrekkingen en in de waarden waarvan de christenen dragers kunnen zijn. Maar nooit maakt Paulus van de wereld of van haar cultuur iets duivels.

(in “La Croix” – volgens Daniel Marguerat, Lausane)
GROEP „RENCONTRE”,
door G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 390 / 693963

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License