missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Pasen 2015

Bestaat niet het vieren van Pasen in te geloven in de mens ?

EUR-ECHO - Pasen 2015
vrijdag 3 april 2015 door André-L. Simonart, D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu]Pasen 2015[/bleu]

Beste confraters

Jullie zijn zoals ik, zo veronderstel ik, de laatste tijden wel geïnterpelleerd geweest door de vermeerdering van het aantal personen die het zwaar te verduren hebben en slecht behandeld worden : vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, christelijke en andere vervolgde minderheden, slachtoffers van aanslagen. Op [bleu] Goede Vrijdag [/bleu] zullen we denken aan al die broeders en zusters tijdens de Kruisweg en wanneer we het Kruis vereren waarop Degene gekruisigd wordt op wie al de beulen geweld plegen.

Deze situaties van geweld, van lijden en van dood hebben me doen terugdenken aan een zin van Nelson Mandela. Hij schreef : “Ik wens dat de Zuid-Afrikanen nooit hun geloof in de goedheid vergeten, dat zij dit geloof in de mensen koesteren als het fundament van onze democratie.” Inderdaad, is dat niet de grote bekoring, van niet meer te geloven in de mens, in de goedheid van de mens ? Dezelfde Mandela schreef : “De goedheid van de mens is een vlam die men kan wegstoppen maar die men niet kan doven”. Komende van een man die de ervaring van de vernedering en van het lijden heeft opgedaan gedurende vele jaren, deze bevestiging heeft de kracht van de waarheid die zichzelf opdringt. Tegenover haar kunnen we alleen maar een keuze maken. Ofwel kunnen we onszelf eraan onttrekken en dan lopen we het risico te leven in het pessimisme en de vrees of weg te zinken in de onverschilligheid, in het terugplooien op onze kleine veiligheden. Ofwel geloven we er wel in. En als we erin geloven, dan openen we een levensweg, fundament van het “ samen leven”, van de democratie.

Beste confraters, [bleu]bestaat het vieren van Pasen er precies niet in te kiezen voor en te geloven in de mens[/bleu], in de goedheid van de mens, de onze en deze van elke andere ? Erin geloven dat we in staat zijn de goedheid en de ontvankelijkheid voor de anderen te beleven, welke ook onze verschillen zijn. Geloven in de vlam van de goedheid in elke persoon. Zo geloven is gefundeerd op de overwinning van de Gekruisigde en wordt beleefd in de kracht van Zijn Geest.

Ik nodig u dan ook uit verder op weg te gaan op deze levensweg. Beginnen we met de uitdrukkingen van goedheid te noteren waarvan wij de begunstigden zijn. Laten we woorden, de gebaren van welwillendheid noteren in onze omgeving en laten we ons eraan herinneren dat het de welwillendheid van de anderen is die de goedheid, de vreugde en de edelmoedigheid in ons weer doet opleven. Laten we meer aandachtig zijn om welwillend te zijn tegenover elkaar in gemeenschap. Laten we erover waken er een klimaat te scheppen dat teken moge zijn van een aandacht, van een belangstelling en misschien zelfs van een opnemen van onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar. Tenslotte, moge deze ervaring van goedheid ons dynamiseren om de personen van buiten de gemeenschap tegemoet te treden, meer in het bijzonder de mannen en de vrouwen die anders zijn door hun cultuur en hun godsdienst.

Ongetwijfeld zijn in de loop van uw missionarisleven heel wat personen begunstigd geweest door uw goedheid. Moge deze herinnering ons gelukkig maken want de goedheid die in u woont is het teken van God in u.

B[vert]este confraters, ik wens jullie een mooi en blij Paasfeest.
[/vert]

  André-L. Simonart

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 318 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License