missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Mobilisatie van de katholieke Kerk

Eerste internationale Dag tegen de mensenhandel

EUR-ECHO - Pasen 2015
woensdag 8 april 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster
[marron]Feest van de Heilige Josefina Bakitha[/marron]

[marron]De eerste internationale Dag van gebed en overweging tegen de handel van personen werd op 8 februari 2015 georganiseerd door de pontificale Raden voor de Pastoraal van de migranten en Rechtvaardigheid en Vrede, en de vrouwelijke en mannelijke internationale Unies van algemene oversten.[/marron]

 

Misdaad tegen de mensheid

Vanaf het begin van zijn pontificaat, heeft Paus Franciscus de ongeoorloofde handel van mensen sterk aangeklaagd, door deze te bestempelen als “misdaad tegen de mensheid” en door allen aan te sporen deze te bestrijden en de zorg voor de slachtoffers op zich te nemen. De organisatoren herinneren aan de veroordeling uitgesproken door Paus Franciscus, op 12 december 2013 : “De handel van personen is een misdaad tegen de mensheid. We moeten onze krachten bundelen om de slachtoffers te bevrijden en die misdaad stoppen die meer en meer agressief wordt, bedreigend, niet enkel voor de personen, maar ook voor de fundamentele waarden van de samenleving en eveneens voor de veiligheid en de internationale rechtvaardigheid, evenals voor de economie, het familiale weefstel en het sociale leven zelf.”

Het is om die oproep van Paus Franciscus tot de hunne te amen, dat de organisatoren deze eerste internationale Dag hebben voorgesteld die gevierd is geweest in de diocesen en de parochies van de wereld, en in de scholen, op 8 februari 2015, op het feest van de heilige Josefina Bakitha, Soedanese slavin, die religieuze van Canossa is geworden in Italië en heilig verklaard werd door Paus Johannes-Paulus II in het jaar 2000.

De pontificale Academie van sociale wetenschappen, Caritas Internationalis, Talitha Kum¸ het Bureel “Handel van vrouwen en kinderen”, “Slaves no more”, de Wereldunie van de verenigingen van katholieke vrouwen, de Gemeenschap Paus Johannes XXIII, de Dienst van de jezuïeten voor de vluchtelingen, de Congregatie van de Dochters van Liefde van Canossa, hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Doelstellingen van de Dag

Sinds vele jaren, werken de Katholieke Kerk, en meer in het bijzonder de congregaties van vrouwelijke religieuzen, aan de sensibilisatie in verband met dit misdadig fenomeen, om de mensenhandel te voorkomen, om de handelaars en de uitbaters aan te klagen, en vooral om de slachtoffers te helpen en te beschermen.

Onder het pontificaat van Paus Franciscus, werd deze inzet nog intenser gemaakt, met een reeks acties en initiatieven die ook de Congregaties van de Curia in Rome insluiten.

De Dag is erop gericht een grotere gevoeligheid op te wekken voor dit fenomeen om zo na te denken over de globale situatie van geweld en van onrechtvaardigheid die de “stemlozen” raakt die in feite “slaven” zijn.

De Dag stelt zich eveneens tot doel antwoorden bij te dragen tegen de moderne vorm van mensenhandel, door concrete acties.

De organisatoren onderstrepen de noodzaak “de rechten, de vrijheid en de waardigheid te verzekeren van de personen slachtoffers van de handel en tot het slavendom herleid”, en, tevens, de “misdadige organisaties aan te klagen die de armoede en de kwetsbaarheid gebruiken en misbruiken van deze personen om er objecten van plezier van te maken of bronnen van inkomsten”.

Bovendien, sluit deze eerste Werelddag tegen de misdadige handel zich aan bij de vieringen van het Jaar van het toegewijde leven, als een uitnodiging aan al de toegewijdenen de “tekenen van de tijd” te lezen.

Een winstgevend fenomeen

De mensenhandel “is één van de ergste vormen van de slavernij van de XXIe eeuw” klagen de organisatoren aan en het betreft de hele wereld.

Volgens de internationale Organisatie van het Werk en het Bureel van de Verenigde Naties tegen de verdovende middelen en de misdaad, zijn ongeveer [bleu]21 miljoen personen[/bleu], dikwijls armen en kwetsbaren, slachtoffers van die handel met doelstellingen van seksuele uitbuiting of van gedwongen werk, van het ontnemen van organen, van het gedwongen bedelen, van huiselijke dwangarbeid, van gedwongen huwelijk, van illegale adoptie of van andere vormen van uitbuiting.

Elk jaar, zijn ongeveer 2,5 miljoen personen het slachtoffer van de mensenhandel en van de slavernij ; 60 % van hen zijn vrouwen en kinderen. Zij ondergaan dikwijls misbruiken of geweldplegingen zonder voorgaande.

De handelaars en de uitbuiters weten dat de mensenhandel één van de meest lucratieve illegale activiteiten van de wereld is, met een totaal van 32 miljard dollars per jaar : dat is de derde meest winstgevende “onderneming”, na de handel in verdovende middelen en van wapens.

Agentschap ZENIT
 

[marron]Gebed : Wij laten onze stemmen weerklinken om een einde te stellen aan de Mensenhandel [/marron]

[mauve fonce]Heer, onze woorden kunnen niet uitdrukken wat onze geest amper kan begrijpen en ons hart aanvoelen, als we horen spreken van mannen, vrouwen en van kinderen die bedrogen worden en teleurgesteld, overgebracht naar onbekende oorden, gedwongen tot de prostitutie of tot andere vormen van gedwongen arbeid voor de financiële winst van de handelaars.

We zijn bedroefd en verontwaardigd te zien hoe hun waardigheid en hun rechten met de voeten getreden worden door bedreigingen, bedriegerijen en door het geweld.

We laten onze stemmen weerklinken tegen deze vernederende praktijk van de mensenhandel en wij bidden er een einde aan te stellen.

Bescherm al de slachtoffers, vooral de jongeren en de meest kwetsbaren.

Dat uw Vaderliefde en uw moederlijke zorg al de slachtoffers van de mensenhandel moge omringen.

Bevrijd hen, Heer, uit de handen van die sjacheraars.

Geef ons de moed en de wijsheid op te staan in solidariteit met al die slachtoffers, opdat wij samen kunnen komen tot de vrijheid, de gave door u beloofd aan al uw kinderen.

Amen.
.[/mauve fonce]

(Missionaries of Africa, South Africa)
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 282 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License