missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - APRIL 2015

woensdag 8 april 2015 door G.Verbist, mafr.

[marron]De ideologen van de politieke islam zijn uitgelopen op een verschrikkelijke tragedie. We hebben te maken met een religieus fascisme dat, vanuit een verkeerd begrepen monotheïsme, alleen homogeniteit nastreeft en diversiteit afstraft.[/marron]

(Emilio Platti, op.,theoloog en islamoloog)
 

[bleu marine] Is er een link tussen al die militante bewegingen of een soort universeel complot?[/bleu marine]

 • Er is een band. Zij hebben allemaal één ideologische achtergrond, herkenbaar in hun symbolen die verwijzen naar de Koran, het zegel van Mohammad, de geloofsbelijdenis, het rigoureuze monotheïsme. Ze behoren ook tot de brede soennitische tak van de islam.

[bleu marine]Wat is de tragedie van de Arabische Lente? [/bleu marine]

 • Dat ze te vroeg kwam. Islamisten van allerlei pluimage hebben geprofiteerd van de instabiliteit om overal de democraten te marginaliseren. Behalve in Tunesië. Elders met bloedige methodes zoals de IS nu.
 • [bleu]De theologische invalshoek is niet te onderschatten[/bleu]. Die laat ons zien waar de band ligt die dat alles verbindt. In ons sterk geseculariseerde Westen kunnen we ons soms niet inbeelden dat elders godsdienstige motieven doorslaggevend zijn. En dat is in de islamwereld zeker het geval.

  In de jaren dertig verspreidde de veel belovende intellectueel Abul Ala Mawdudi (1903-1979) zijn kritische bemerkingen over dat arrogante Westen in India. Hij stelde dat het Westen in feite moreel decadent was… terwijl de islamitische gemeenschap een schat bewaarde aan geloof en vooral aan ethische waarden… Mawdudi was zeker geen voorstander van geweld: volgens hem moesten de geesten door educatie en voorlichting worden voorbereid.

  [bleu]Mawdudisme, wahhabisme en Moslimbroederschap[/bleu] hebben zo een antiwesterse sfeer geschapen die de wereld rond werd verspreid en tegenwoordig op menige internetsite terug te vinden is. Ze hebben ook een moslimidentiteit gecreëerd die gebaseerd is op eenvoudige gedragspatronen, overgeërfd vanuit de middeleeuwse handboeken over de sharia… Volgens hen heeft deze sharia een eeuwige, letterlijke, betekenis.

  Het geheel kreeg [bleu] een theologisch fundament [/bleu]. Het voorgestelde levensmodel werd verankerd in God… niemand regeert nog echt… het levenspatroon van de mens ligt al voor eeuwen vast in de Goddelijke wet (sharia). Gezagdragers hoeven alleen nog toe te zien op de strikte naleving ervan en de bestrijding en uitsluiting van al wie diverse levenspatronen voorhoudt. In feite wordt GOD een mens-vernietigende, verpletterende God, vermits aan de mens geen enkele creativiteit kan worden toegekend… Er is een bepaalde voorstelling van de relatie tussen God en mens.: we hebben te maken met [bleu] een religieus fascisme dat, vanuit een verkeerd begrepen monotheïsme, alleen homogeniteit nastreeft en diversiteit afstraft. En dat heeft enorme gevolgen. [/bleu]
  (E.Platti, TERTIO 7.01.15.)
   

__5__

[marron]Katholiek onderwijs in Vlaanferen [/marron] – In het vak rooms-katholieke godsdienst in het lager en secundair onderwijs zijn er sinds dit schooljaar ook de [bleu] interlevensbeschouwelijke [/bleu] competities die oefenkansen zijn voor dialoog. In gesprek gaan en samenwerken rond drie grote clusters: (1) ik en mijn levensbeschouwing; (2) ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander en (3) ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving. Hierbij komen zowel kennis, vaardigheden als attitudes aan bod. (tijdschrift Don Bosco Vlaanderen. Maart 2015.)

[marron]Het geloof in dialoog[/marron] –
We vroegen het aan pastoor Hendrik Hoet, ook verantwoordelijke voor de interreligieuze dialoog in het bisdom Antwerpen.

[bleu marine] Universiteit Antwerpen is actief pluralistisch [/bleu marine] –

 • Ja, als dat inderdaad zo is, dan vind ik dat een goede zaak. Maar als dat de richting opgaat van het uitbannen van alle religieuse uitingen, dan noem ik dat een wegvagen van alle pluralisme. Dan is dat eerder uniformisme... Voor een mens is het belangrijk dat hij iets is, want anders kan je niet dialogeren. Neutraliteit bestaat hier niet.

[bleu marine] Spanningen tussen de geloofsgemeenschappen in Antwerpen? [/bleu marine]

 • De bisschop heeft vorige week een ontmoeting belegd met moslims van verschillende groepen, om de solidariteit en de vriendschap te versterken. Maar ik vrees dat we evolueren naar een klimaat waarin iedereen bang is voor iedereen. Het antisemitisme groeit, net als de islamofobie. Men begint meer en meer te redeneren in schematjes en vooroordelen.
  ( ’Dwars’ studentenblad U.A. Maart 2015.)
   

[marron]De Chaldeewse Patriarch (Bagdad) Louis SAKO[/marron] sprak de VN-Veiligheidsraad toe (27.03.15). Hij vroeg steun voor Irak, vooral voor Mossoul en de steden in de Nineve-vallei.[mauve fonce](Kerknet.30.3.15)[/mauve fonce]

[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 226 / 1114261

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License