missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Mei 2015

maandag 4 mei 2015 door G.Verbist, mafr.

Wereldbevolking religieuzer

Volgens de pas gepubliceerde studie van GALLUP International is 63% van de wereldbevolking religieus. 63.898 mensen werden ondervraagd in 65 landen. De foutenmarge bedraagt 3%.

[bleu]Afrika (86%)[/bleu] en de regio van het[bleu] Midden-Oosten en Noord-Afrika (82%)[/bleu] zijn het meest religieus.
Het meest religieuze land ter wereld is [bleu]Thailand (94%), [/bleu] gevolgd door [bleu]Armenië (93%), Bangladesh (93%), Georgië (93%) en Marokko (93%)[/bleu]
[bleu]China[/bleu] telt 61% overtuigde atheïsten en 7% zijn religieus.
[bleu]Japan[/bleu] telt 31% atheïsten en 31% religieus.

[bleu marine]België en Nederland bij minst religieuze landen[/bleu marine]
In West-Europa noemt [bleu]43%[/bleu] zich religieus, [bleu] 37%[/bleu] is ongelovig en [bleu]14%[/bleu] is atheïst.
In [bleu]België[/bleu] is [bleu]44%[/bleu] religieus, [bleu]37%[/bleu] is ongelovig en [bleu]18%[/bleu] atheïst.
In [bleu]Nederland[/bleu] [bleu]26%[/bleu] noemt zich gelovig, [bleu]51%[/bleu] is ongelovig en [bleu]15%[/bleu] atheïst.

Het minst religieuze land van Europa is Zweden, waar slechts 19% van de bevolking zich religieus noemt. De Tsjechische Republiek volgt met 23% en dan Nederland met 26%.
In Italië is 74% religieus, in Ierland 45%, in Frankrijk 40%, in Spanje 37%.

“ GODSDIENST blijft een dominerende factor in het dagelijkse leven van mensen”, zegt Jean-Marc Leger, directeur van Gallup. “ Door de groeiende groep jongeren beneden de 34 jaar die religieus is, kunnen wij verwachten dat de groep mensen die wereldwijd religieus is zal blijven aangroeien. Het aantal atheïsten zal wereldwijd afnemen, met uitzondering van West-Europa”.

(Kerknet 14/04/15)
 

[bleu marine]GENT –[/bleu marine] We hebben meer mensen nodig zoals Khalid Benhadou, de imam van de grootste moskee van Gent. Amper 26 jaar, hier geboren en getogen, gerespecteerd door de hele gemeenschap. Iedere week leidt hij het vrijdaggebed voor honderden moslims. In vloeiend Nederlands, maar ook in het Arabisch voor de ouderen van de eerste generatie. Zijn invloed is enorm. Jongeren luisteren naar zijn stem als ze met vragen zitten over hun geloof of over extremisme...
We hebben politici nodig die verzoenende taal spreken. Zoals Bart Somers in Mechelen, die is wel goed bezig.

(Abderrahim Lahlali, advocaat. Knack 18.02.15.)
 

[bleu marine]IRAK –[/bleu marine] Het Iraakse ministerie van Onderwijs heeft beslist dat het Assyrisch en het christelijk godsdienstonderwijs worden toegevoegd voor 152 scholen in de provincies Bagdad, Nineve en Kirkouk. Zo kan de Assyrische taal, de moedertaal van alle christelijke gemeenschappen, bewaard blijven.

(Fides)
 

Voor een moderne Europese islam

“ We moeten de islam de kans geven zich over te planten naar andere culturen” betoogt de Franse islamoloog [bleu]Rachid Benzine [/bleu] (geboren in Marokko). “ Mijn droom is het om in Europa de belangrijkste universiteit van de islam op te richten.”
Benzine wil een moderne benadering van de Koran ingang doen vinden, gebruikmakend van inzichten uit de menswetenschappen en de literatuurkritiek.

“ We hebben geen documenten die ons iets kunnen leren over de gebeurtenissen in de Koran en over de vroege islam in het Arabië van de zevende eeuw. De secundere literatuur over de Koran ontstaat pas twee eeuwen later, in de stedelijke samenleving van Bagdad. Elke tijd brengt zijn eigen lezing van de Koran voort. In de negende eeuw werd de Koran anders begrepen dan in de vijftiende eeuw.... De gelijkheid tussen man en vrouw is een overwinning van de laatste vijftig jaar. Heel het leven zit niet in de Koran. Het is belangrijk om dat in te zien...

Tussen de zevende en de dertiende eeuw waren er verschillende theologische scholen en totaal uiteenlopende interpretaties van de Koran binnen de islam. De islam verkeert vandaag in crisis. Om die crisis op te lossen, moeten moslims opnieuw aansluiting vinden bij hun eigen intellectuele traditie en bij modern wetenschappelijk onderzoek....

De samenleving heeft de migrantenjongeren te weinig kansen gegeven. Ze krijgen geen toegang tot de maatschappelijke elite. En dus gaan ze zich heel sterk identifieren met de religieuze groep waartoe ze behoren. Ze vluchten in de islam. Dat uit zich vooral op het gebied van de voeding en de kleding....
De moslims hier hebben een denkbeeldige islam geconstrueerd die je onder geen beding ter discussie mag stellen....

De meerderheid van de Europese moslims heeft volstrekt geen moeite met de scheiding van kerk en staat en beleeft zijn geloof op een vreedzame manier....
Vergeet niet dat de Arabische cultuur in en diep dal zit. We moeten de islam dus loskoppelen van de Arabische cultuur en de kans geven zich over te planten naar andere culturen.....

Het is nobel en goed om moskeeën te erkennen en te subsidiëren, maar veel belangrijker is de vraag: welke islam komt daar aan bod? Imams moeten theologisch en historisch worden onderlegd....
Mijn droom is het om in Europa de belangrijkste universiteit van de islam op te richten....

Veel moslims hebben het gevoel dat ze niet als volwaardige burgers worden beschouwd. Daarom dromen ze van een geïdealiseerde islam. En waar ze echt van dromen, is volop meedoen met de consumptiemaatschappij. Het is ook geen toeval dat uitgerekend de salafisten veel investeren in de economie. Het zijn goede ondernemers. Salafisten combineren een liberale economische ideologie met religieus conservatisme.....

Moslims moeten ook begrijpen dat westerse samenlevingen bang zijn. En dat te grote zichtbaarheid en te veel uiterlijke kentekenen van de islam storend werken en het samenleven niet bevorderen.....
Gematigde moslims hebben geen zin om samen te vallen met hun godsdienst. Ik heb een broer die binnenkamers ontzettend te keer gaat tegen salafisten, maar hij zal zich publiekelijk niet uitspreken. Hij heeft geen zin om alleen als moslim te worden bekeken....

Ik geloof in gewetensvrijheid. De Koran is veel coulanter dan de Marokkaanse grondwet. … In de samenleving waarin de Koran ontstond, werd er eeuwig en altijd over alles onderhandeld. Men vond altijd een compromis. De Koran zorgt doorlopend: als u dit niet kan doen, doe dan dat, als dat ook niet lukt, probeer dan nog eens wat anders. Zo gaat dat maar door. Waarom? Omdat je in de samenleving van die tijd niet zomaar je eigen overtuiging aan anderen mocht opleggen.... In de praktijk zijn veel moslims vooruit op hun imams en theologen. Of denkt u dat in Saudi-Arabië de alcohol niet rijkelijk vloeit? Er is zoveel hypocrisie in die landen. Het is ook nauwelijks te bevatten hoeveel schade die petroleumislam aan de hele moslimwereld heeft toegebracht.”

[vert]“ De aardolieislam giet een intellectueel bijzonder arme variant van de islam over ons uit.”[/vert]

(KNACK)
 
BOEK – LIVRE
 
“Le Coran expliqué aux jeunes” Rachid Benzine.
Edit. Seuil. 2013. 208p. 9€.

Het salafisme
is een minoritaire stroming in de soenitische islam.

De Koran en de overlevering van de Profeet (soena) worden naar de letter beleefd. De salafistische doctrine werd dank zij de bekeringsijver van Saoedi-Arabië sinds meer dan een halve eeuw in België verspreid.
Salafisten zijn, net als Moslimsbroeders of sommige sjiieten, radicalen die streven naar een dominantie van de islam in het private en publieke leven.

  • De meeste salafisten zijn ’traditionele’ salafisten : ze leven naar de letter van de leer. Punt.
  • Een minderheid is militant. Erg politiek en activistisch (cfr.Sharia4Belgium).
  • Een minderheid binnen deze militanten zijn jihadistisch-salafistisch : dit zijn de geweldadige salafisten die een kalifaat, een moslimstaat willen.

Al deze soorten salafisten vallen niet met elkaar samen, maar spruiten onder bepaalde voorwaarden wel uit elkaar voort.

Indoctrinatie lokt belgische jongeren naar islamitische staat.

Meer uitleg hierover, en ook over de motieven van de Syriëstrijders en de definities van radicalisme, extremisme en terrorisme zijn te vinden in het essayschrift van [bleu]Bilal Benyaick[/bleu], politicoloog aan de VUB.

BOEKJE:
 
 
#radicalisme #extremisme #terrorisme
Bilal Benyaich. Uitg.: Van Halewijck, Leuven, 2015.
88 blz., 9,99 euro.
[mauve fonce]& & & & & & &[/mauve fonce]

“ Radicalisering gebeurt niet in de moskee “
Lokale besturen zijn de eerste partners bij de preventieve aanpak. Zo is er BOUNCE, een vormingsprogramma voor jeugdorganisaties en jeugdleiders, om gewelddadige radicalisering te voorkomen. Al die projekten worden door Binnenlandse Zaken ondersteund.
[bleu] “Extremisten geef ik geen kans in de moskee. Dat wij, gewone moslims, als ’gevaarlijk’ worden bekeken, is erg pijnlijk” [/bleu]

(Abdelkader El Goul, voorzitter moslimgemeenschap van Winterslag).
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 254 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License