missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°94 Breuklijnen

Mai – Mei 2015
mardi 2 juin 2015 par Jef Vleugels

[marron] BEATIFICATION - EREDOCTORAAT[/marron]

Mgr Romero béatifié à San Salvador devant une foule immense

Oscar Arnulfo Romero y Galdamez est chefs d’État, ont participé samedi à San Salvador à la cérémonie de béatification de l’archevêque martyr, assassiné en haine de la foi le 24 mars 1980, pendant qu’il célébrait l’eucharistie. « Un homme de foi profonde et d’une espérance inébranlable », ainsi l’a défini le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, qui représentait le Pape François lors de cette cérémonie. La fête du Bienheureux Oscar Romero est fixée au 24 mars, jour de sa mort.

Son option pour les pauvres « n’était pas idéologique, mais évangélique ». Mgr Romero reste encore « une source de réconfort pour les délaissés et les marginalisés, a insisté le cardinal Amato, dans son homélie en espagnol. Le chemin qui, « de pasteur doux et presque timide l’a porté, à la suite de l’assassinat du jésuite Rutilio Grande, curé des paysans oppressés et marginalisés, à recevoir de l’Esprit Saint le don de la force, qui l’a amené à s’engager de plus en plus explicitement dans la défense du peuple oppressé et des prêtres persécutés. »

« Sa charité, a conclu le cardinal Amaro, s’étendait à ses persécuteurs et il leur prêchait la conversion au bien. Il n’était donc pas symbole de division, mais de paix, de concorde et de fraternité. »

Radio Vatican 22-5-15
 
“Als christen hopen we dat Mgr. Romero’s zaligverklaring anderen zal inspireren hun geloof moedig en authentiek te beleven en zich voor de noodlijdenden en verdrukten onder ons in te zetten. Zo houdt zijn nagedachtenis het visioen van een betere wereld levend en zet ze ons tot handelen aan.”
  Bert Claerhout, journalist
ex-hoofdredacteur Kerk&Leven

KU LEUVEN Eredoctoraat voor Ban Ki-moon

Op donderdag 28 mei, reikte de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Ban Ki-moon, de achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ban Ki-moon (°1944) is de vierde secretaris-generaal van de VN die een Leuvens eredoctoraat ontvangt.

Na een loopbaan in de Zuid-Koreaanse en internationale politiek trad Ban Ki-moon in de VN op als bruggenbouwer. Hij hervormde de werking van de VN, en geldt sinds zijn aantreden op 1 januari 2007 als een baken van overleg, samenwerking en vrede. Hij is bijzonder bekommerd om een duurzame omgang met onze planeet en om de strijd tegen armoede.

CK Campuskrant van 27 mei
 

[marron] LE DOSSIER ACTUEL DE LA MIGRATION[/marron]

GELEZEN IN EEN FOLDER VAN DE ZUID-AFRIKAANSE KATHOLIEKE KERK [1]

[bleu marine]Ndlr[/bleu marine] En zo zie je maar dat je overal dezelfde kortzichtige reacties vindt, en die ook hier door de feiten worden tegengesproken !

Wat wordt er zoal gezegd over immigranten in Zuid-Afrika waar deze mensen ’foreign nationals’ genoemd worden ?

  • "Ze nemen ons werk af." - Maar enkel 4 % van de tewerkgestelden in ZA zijn migranten. [mauve fonce](Miwork Report 2012)[/mauve fonce]
  • "Ze ‘overbevolken’ ons land." - Maar enkel 3.1 % van de bevolking bestaat uit immigranten. [mauve fonce](2011 Volkstelling)[/mauve fonce]
  • "Zij verhogen de criminaliteit in het land." - Maar enkel 4 % van de 112.467 veroordeelde criminelen zijn immigranten. [mauve fonce](Business Day April 2014)[/mauve fonce]
  • "Ze domineren de informele zakensector."- Maar enkel 2 van de 10 die een kleine zaak of onderneming hebben zijn migranten. [mauve fonce](Gauteng Interciy Report)[/mauve fonce]

EEN STATEMENT VAN DE AFRIKAANSE SCHRIJSTER FATOU DIOMÉ

De schrijfster en universiteitsprofessor neemt het niet dat Europa haar wel wil ontvangen voor haar universitaire titels, maar dat haar broer die in de bouw wil komen werken, niet welkom is. “Het Schengen-visum waar u het over hebt geeft me de kans om uitgenodigd te worden om op universiteiten te spreken. Maar mijn broer wil u niet, als die op een dag misschien ook naar Europa wil komen om in de bouw te werken. Dat idee maakt de Europese landen schizofreen. U kunt de migranten niet opsplitsen in nuttige en giftige individuen.”

Dat Europeanen mensen uit Afrika op hun continent willen houden, maar zelf overal ter wereld rijkdom gaan zoeken, gaat er bij Diomé niet in. “U spreekt niet over de Europeanen die naar Afrika gaan. Dat is de vrijheid die de machtigen hebben, degenen die het geld bezitten en de juiste paspoorten. U gaat naar Senegal, Mali, elk land in de wereld… Overal waar ik naartoe ga ontmoet ik Fransen, Duitsers en Nederlanders. Ik zie ze overal ter wereld omdat ze het juiste paspoort hebben. Met jouw paspoort kan je overal ter wereld komen en je gedragen alsof je de baas bent met je pretentieuze houding. Stop de hypocrisie. We zullen allen rijk zijn of gezamenlijk vergaan. »

Het Nieuwsblad
 

LA COMMISSION EUROPÉENNE VEUT RÉPARTIR LES MIGRANTS

La Commission européenne est allée jusqu’au bout de son idée de répartir de manière plus équilibrée l’accueil des migrants et réfugiés. En vertu du règlement de Dublin II, c’est actuellement l’Etat membre d’entrée du réfugié qui traite la demande d’asile. Via le nouveau mécanisme, les demandeurs d’asile seraient répartis de manière temporaire entre Etats membres sur base de quotas, calculés selon des critères objectifs : PIB, nombre d’habitants, taux de chômage et nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés qu’il accueille déjà sur son territoire.

L’exécutif européen veut également tripler les moyens dévolus aux missions, menées par l’agence Frontex, de surveillance et de sauvetage en mer Méditerranée Triton et Poséidon.

De plus, l’Europe veut lancer une opération navale de type militaire pour s’attaquer directement aux passeurs qui opèrent essentiellement à partir de la Libye. Elle attend pour cela l’aval du Conseil de sécurité des Nations unies.

La Libre Belgique du 15 mai 2015
 

LA COMECE SALUE L’AGENDA EUROPÉEN SUR LA MIGRATION

Le père Patrick Daly, le secrétaire général de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (Comece), a réagi positivement à la publication par la Commission européenne d’un « Agenda européen sur la migration », qui prévoit notamment un meilleur partage des efforts entre les 28 États de l’Union européenne.

[bleu marine] Extraits :[/bleu marine]

« Les propositions formulées par la Commission européenne, si elles étaient adoptées par les États membres, traduiraient dans les faits l’engagement à la solidarité entre États membres et soulageraient l’inacceptable souffrance humaine subie par les hommes et les femmes en quête d’asile sur notre continent. »

« Les Etats membres devraient examiner ces propositions dans le cadre d’une refonte générale d’une politique migratoire dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est loin, à l’heure actuelle, de répondre aux critères que l’on est en droit d’attendre d’une société civilisée, a rappelé le père Daly. De nombreux citoyens à travers l’Union européenne sont scandalisés par le manque d’action et de solidarité de l’UE en réponse à la crise des réfugiés ces derniers mois, en particulier en Italie, en Grèce et d’autres pays qui atteignent actuellement les limites de leurs capacités d’accueil de réfugiés. »

Mais pour le père Daly, c’est aussi par des politiques de co-développement que viendrait une partie de la résolution du problème : « La Commission européenne et les États membres devraient élaborer un lien plus systématique et clair entre politiques de migration et de développement, en dialogue avec les pays tiers. »

Radio Vatican du 14-05-2015
 

WAT MOETEN WE DOEN OP LANGERE TERMIJN ?

William Lacy Swing, directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie in MO*-nieuws van 15-05-2015.
[bleu marine]Uittreksels [/bleu marine] (en vette lettertjes van onze eigen redactie) :

We hebben uiteraard meer legale kanalen nodig waarlangs mensen kunnen migreren. We hebben zeker behoefte aan meer hervestigingslanden en meer quota voor vluchtelingen, net als een humaner procedure van gezinshereniging voor deze vluchtelingen, zoals de Syriërs die enorme moeite hebben om de rest van hun familie naar hier te halen. Betere beschermingsstatuten, een efficiënter gebruik van humanitaire visa, het zijn allemaal manieren om de zaken gemakkelijker te maken voor mensen in nood. En daarnaast moet Europa inzetten op arbeidsmigratie omdat het arbeidskrachten nodig heeft, meer dan de landen kunnen opvullen met de inzet van langdurige werklozen.

Het zijn trouwens vaak de migranten die de jobs invullen die Europeanen zelf niet willen doen, de zogenaamde [bleu]Dirty-Difficult-Danger[/bleu] jobs.

We moeten ook beter inzetten op informatiecampagnes in de herkomstlanden, om mensen te waarschuwen voor de gevaren die een illegale migratieroute inhoudt. Maar er moeten ook informatiecampagnes in Europa zijn om de stereotiepe beeldvorming over migratie om te keren, want dit leidt tot racisme en xenofobie. Het moet duidelijk worden dat migranten niet noodzakelijk ziekten en criminele attitudes meebrengen. En we moeten realiseren dat niet iedereen wil blijven, dat mensen ook willen terugkeren.

Migratie is geen ‘probleem dat moet worden opgelost’, het is een realiteit die moet worden gemanaged. In die zin moet er absoluut meer capaciteitsopbouw zijn op het niveau van regeringen in zowel aankomst- als herkomstlanden, zodat beleidsmakers en instituten migratiestromen beter kunnen managen. Maar om dat op een verantwoorde manier, moet je een duurzaam migratiebeleid hebben dat rekening houdt met verschillende termijnen.

Men moet investeren in jobcreatie en gegarandeerde kostwinning in de herkomstlanden. Op die manier zet je migratie om van een gedwongen actie naar een vrijwillige actie. De tragedie vandaag is dat de meeste mensen echt gedwongen worden om te migreren. Dit zijn niet zomaar gelukszoekers, ze kiezen dit niet zelf”.


[marron] 70ème ANNIVERSAIRE DE PAX CHRISTI[/marron]

Le 70e anniversaire du mouvement Pax Christi International donna lieu à Bethléem, du 13 au 17 mai, à une assemblée à laquelle participèrent 150 délégués de 30 pays, sur le thème : "pèlerins sur le chemin vers la paix". Dimanche 17, une marche le long du mur de séparation israélien clôtura la rencontre.

Dans un message signé par le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège, le Pape François a envoyé ses salutations aux personnes présentes et les a assuré de sa proximité spirituelle. Citant son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il rappelle que « dans la mesure où le Christ règne en nous, la vie de la société sera configurée pour la fraternité universelle, la justice, la paix et la dignité. » Il dit prier pour que « cette assemblée soit une occasion pour tous les membres de Pax Christi d’ouvrir de nouveau leurs cœurs au Christ et de voir leur union en lui comme leur plus grande offrande pour les communautés qu’ils servent. »

Dans un message vidéo, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, a dénoncé « le péril du fanatisme religieux qui répand la mort et la violence en tout lieu ». « Nous avons besoin de vous pour notre mission de paix dans cette terre », a déclaré Mgr Twal dans son message aux membres de Pax Christi.

Le Secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon a lui aussi envoyé un message, sur le thème "Travailler ensemble pour libérer le monde des armes. « Il y a trop de personnes qui dans les différentes régions du monde ont les armes comme première et unique option. Face à cette menace, les communautés et les leaders religieux ont l’obligation de promouvoir la tolérance, la coexistence pacifique et la non-violence. »

Radio Vatican 14-05-2015
 

[marron]Een doordenkertje : Rusland zoekt niet langer integratie met de westerse wereld[/marron]

De westerse wereld moet heel goed beseffen dat een grotere samenwerking tussen China en Rusland de globale verhoudingen gevoelig zal veranderen. Dat zegt Elena Holodny, economisch redacteur van het magazine Business Insider. De toenadering is volgens specialisten een duidelijk signaal dat de integratie van Rusland met het westen na het uiteenvallen van de communistische Sovjet-Unie, definitief tot het verleden behoort.

“Er wordt wellicht gestreefd naar een nieuwe economische zone in het noorden, oosten en centrum van Eurasia,” merkt Dmitri Trenin, directeur van het Carnegie Moscow Center, op. “Deze zone zal zich uitspreiden van zijn zakelijk centrum Shanghai tot in Sint-Petersburg aan de grenzen met West-Europa.”

De samenwerking tussen Rusland, China en een aantal andere niet-westerse landen zal volgens Trenin aansturen op een nieuwe wereldorde die de wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten wil uithollen en de relaties tussen Rusland en het westen gevoelig zal beperken.

(AFP 08 MEI 2015)
 

[marron]LIBERTẺ RELIGIEUSE, LIBERTẺ D’EXPRESSION ET… GẺNOCIDE[/marron]

GEDENKSTEEN ARAMESE GENOCIDE in Jette (Bruxelles)


Foto : REUTERS

Een duizendtal mensen hebben zondagnamiddag 17 mei in Jette de inhuldiging bijgewoond van een gedenksteen ter ere van de meer dan 500.000 Arameeërs die in 1915 het slachtoffer werden van een genocide, uitgevoerd door het Ottomaanse rijk. ‘Dit monument is een bescheiden erkenning van de vele slachtoffers’, zei Johny Messo, voorzitter van de Wereldraad der Arameeërs. ‘Het is geen oproep tot haat tegenover Turkije, wel een oproep tot erkenning.’

‘De geschiedenis is een feit, geen opinie’, sprak de Jetse burgemeester Hervé Doyen (CDH). ‘In 1915, maar ook voor- en nadien werden honderdduizenden Arameeërs, Armeniërs en christenen uit het Midden-Oosten vermoord, uitgehongerd en verjaagd. Daar is een woord voor : genocide. Deze tragedie blijft tot op vandaag een open wonde, omdat de raison d’état het nog steeds blijft halen op de rede en de menselijkheid.’

‘De geschiedenis herhaalt zich bovendien’, aldus nog Johny Menso. ‘Vandaag gaat de genocide verder, in Syrië en Irak worden opnieuw duizenden christenen vermoord, onder het passieve en schuldige oog van het Westen.’

Anne Kurian Belga 17-05-2015
 

LE SAINT-SIÈGE À L’OSCE (Org. pour la Sécurité et la Coopération en Europe)

Le représentant permanent du Saint-Siège auprès de l’OSCE est intervenu au cours de la Conférence sur la prévention et la lutte contre l’intolérance et la discrimination des chrétiens, en se concentrant sur les crimes haineux, l’exclusion, la marginalisation et le déni des droits, à Vienne, le 18 mai 2015.

Au cours de la session conclusive, il a souhaité une « prise de conscience généralisée du problème » en Europe et dans le monde : si ces incidents commis contre les chrétiens en Europe « ne peuvent être comparés avec la persécution et le meurtre de chrétiens dans d’autres régions du monde », ils doivent cependant être éradiqués « afin d’éviter certains scénarios indésirables ».

Pour le Saint-Siège, c’est en effet « de la négation de la liberté religieuse, de l’intolérance et de la discrimination que naît presque toujours la violence ». Une liberté religieuse amoindrie « crée un climat où les tensions sont exacerbées et la violence augmente au lieu de diminuer ».

« Afin d’empêcher la violence, il est très important de promouvoir et de consolider la liberté religieuse, y compris la liberté de conscience » et que personne ne soit « obligé d’embrasser des idées ou des comportements contraires à ses convictions les plus intimes ».

Mais cette question « n’appartient pas exclusivement au christianisme... la liberté religieuse, d’une part, et la liberté d’opinion et d’expression, d’autre part, sont deux des clés de voûte des démocraties modernes » : « les deux sont nécessaires pour maintenir nos sociétés »

(ZENIT.org 26 mai 2015)
 

Les évêques belges pour le désarmement nucléaire

La Conférence des évêques de Belgique invite le gouvernement belge « à soutenir en paroles et en actes, la perspective d’un monde sans armes nucléaires ».

Le message de la Conférence épiscopale a été publié à l’occasion de la 9e Conférence chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui a eu lieu à New York de 27 avril à 22 mai, et dans l’esprit de la future commémoration du 70e anniversaire des attaques sur Hiroshima et Nagasaki, annonce le site officiel de l’Église catholique de Belgique.

La Conférence épiscopale plaide « en faveur du renforcement des mesures concrètes prises » afin de libérer la planète d’armes nucléaires.

Les évêques belges estiment que « la Belgique peut jouer un rôle significatif, voire essentiel, au sein de la communauté internationale (…), tout comme elle l’avait fait auparavant pour les mines terrestres et les armes à sous-munitions », dit le message.

Les évêques rappellent que la détention d’armes nucléaires est immorale et que « la haute capacité destructrice dont sont dotées ces armes ne repose sur aucun fondement juridique, ni encore moins moral ».

Le message cite les paroles du pape François qui a demandé à la Conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires, qui a eu lieu en Autriche les 8 et 9 décembre 2014, que le désarmement soit perçu comme un vecteur potentiel de développement. Le message cite les paroles du pape qui dit que « les dépenses consacrées aux armes nucléaires dilapident la richesse des nations » et que ce sont les « pauvres » et les « faibles » qui en « paient le prix ».

Le message de la Conférence épiscopale rappelle également qu’à partir de cette année le Saint-Siège renonce « à soutenir conditionnellement » le concept du nucléaire dissuasif, car « aucune nouvelle avancée n’est à l’ordre du jour dans ce domaine ». « Le temps est venu non seulement d’affirmer l’immoralité de l’usage des armes nucléaires, mais également celle de leur détention », dit le message.


[marron] IN ‘T KORT – EN BREF[/marron]

[bleu marine]ACAT BELGIË-VLAANDEREN vzw in vereffening[/bleu marine]

Op maandag 30 maart 2015 heeft de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, de vzw ACAD België-Vlaanderen vrijwillig ontbonden. Een aantal medewerkers en bestuurders hebben de laatste jaren moeten afhaken wegens ziekte en ouderdom. Oproepen tot nieuwe medewerkers hebben geen voldoende resultaat opgeleverd. Na betaling van de schuldeisers gaat het netto actief, overeenkomstig art. 25 van de Statuten, naar een vereniging met christelijke inspiratie die een gelijkaardig doel nastreeft.

[bleu marine]LES PRISONS[/bleu marine]

Barack Obama, président des Etats-Unis : “Nous dépensons plus d’argent pour le système carcéral que pour l’éducation de nos enfants. C’est contreproductif. »

[bleu marine]LES ENFANTS DANS LES MINES D’OR DU BURKINA[/bleu marine]

D’après les autorités burkinabées, plus de 700 000 enfants seraient actifs dans les mines du pays. L’exploitation aurifère existe depuis très longtemps a Burkina Faso, mais elle a connu un boom phénoménal depuis 2008 avec l’explosion des prix de l’or sur les marchés internationaux. Les petites mains sont fort appréciées : vu leur petite taille, les enfants se faufilent plus facilement dans les boyaux des mines. C’est aussi une main-d’œuvre bon marché et très flexible. D’après l’Unicef, ces enfants, privés de soins de santé, d’éducation et bien souvent exploités par des adultes « ne faisant pas partie de leur famille », sont victimes des « pires formes de travail ». Le grand danger sont les éboulements, causant régulièrement des accidents mortels. L’ONG [bleu]Terre des Hommes[/bleu] a déjà réussi à sortir 6500 enfants de l’enfer des mines, mais « pour dix enfants que nous sortons, il y en a dix qui reviennent »…

La Libre Belgique du 20 mai 2015
 

[bleu marine]UNE MEILLEURE RECONNAISSANCES DE L’HOMOSEXUALITÉ[/bleu marine]

Le diocèse de Liège a organisé une matinée de réflexion sur le thème de l’homosexualité vendredi au Centre Diocésain de Formation à Liège. Le colloque était ouvert à tous et plusieurs intervenants s’y sont succédés pour s’exprimer à partir du thème "L’homosexualité : oser en parler..." "L’idée de ce colloque à Liège a émergé pour deux raisons", a expliqué Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. "Tout d’abord, la Communauté du Christ Libérateur existe depuis 40 ans à Liège. Au fil des ans, ce rassemblement de chrétiens homosexuels a acquis notoriété et crédibilité dans les milieux liégeois, il est reconnu par l’Eglise. La deuxième raison de ce type d’initiative est que dans le monde d’aujourd’hui, l’homosexualité est mieux connue et interpelle en général. Il est donc important d’avoir une parole à partir de l’inspiration chrétienne", a-t-il poursuivi. Depuis plusieurs années, l’Eglise ne souhaite plus faire de l’homosexualité un sujet tabou. "Pour le respect des personnes, c’est opportun d’en parler. Il faut baliser une nouvelle réalité et creuser le sens de ce mystère de la nature. Nous allons dans le sens d’une meilleure reconnaissance de l’homosexualité", précise Monseigneur Jean-Pierre Delville. [mauve fonce]lalibre.be[/mauve fonce]


Heer, God van Abraham, God van de Profeten, God van Liefde,
u heeft ons geschapen en roept ons op te leven als broers en zussen.
Geef ons dagelijks de sterkte om te leven als instrumenten van vrede ;
geef ons de kracht om iedereen die onze weg kruist
te beschouwen als een broer of een zus.
Maak ons gevoelig voor de oproep van medeburgers
die ons met aandrang vragen
onze wapens om te vormen tot werktuigen van vrede,
onze zwakheid tot diep vertrouwen,
onze onenigheid tot vergiffenis... Amen.
  Paus Franciscus

Compilateur/compositeur responsable : Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles

[1Diverse Peoples Unite ! Pamphlet edited by the Jesuit Institute South Africa and sponsored by the Southern Africa Catholic Bishops’ Conference


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 853 / 1125416

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License