missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
België

BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2015

donderdag 16 juli 2015 door Webmaster
’Id al-Fitr/Ramazan Bairami,
17de/18de juli 2015
 

[vert] Beste moslimvrienden, [/vert]

Bij het einde van de Ramadanmaand willen wij delen in uw feestvreugde. Wij hebben respect en waardering voor de wijze waarop u de vasten hebt beleefd en bieden u onze beste wensen aan.

Onze wereld beleeft moeilijke tijden. Op veel plaatsen is er discriminatie, onverdraagzaamheid, onrust, geweld of oorlog. Heel wat slachtoffers van dat geweld worden met de dood bedreigd of moeten vluchten of in ballingschap vertrekken mwille van hun geloof. Anderen omdat zij beschouwd worden als mensen die - om één of andere reden – geen respect verdienen.

Alle geweld is onaanvaardbaar, zeker wanneer het buitensporig is en wanneer men zich daarvoor op God beroept. Het is nodig dat wij alle initiatieven versterken die een vredevol samenleven mogelijk maken. Ze nodigen mensen uit een werktuig van vrede te zijn en iedere mens te eerbiedigen als schepsel van God.

Op dit feest van Id al-Fitr zeggen wij u daarom dat wij ons samen met u willen inzetten om alles te ontkrachten dat in naam van het geloof wordt gebruikt om onverdraagzaamheid en geweld goed te praten. We willen dit doen door dialoog, door elkaar beter te leren kennen en door te ontdekken dat onze verschillen een verrijking kunnen zijn en respect verdienen.

Wij geloven dat dit zal bijdragen aan een pluralistische en harmonieuze samenleving. Daarom is voor ons allen de begeleiding van de jonge generatie belangrijk. Zij missen in onze open samenleving soms het noodzakelijke houvast. Sommigen worden aangetrokken door riskante ideeën. Samen met de jongeren willen wij een gelovige levensweg zoeken, die ook een weg is van gematigdheid en welwillendheid. Zo vinden wij allemaal onze plaats in de samenleving.

Wi[vert]j bidden tot de Barmhartige God, die een God is van vrede en van gerechtigheid, dat Hij voor ons allen een licht moge zijn op de weg naar vreugdevol samenleven.[/vert]

  [mauve fonce] Guy Harpigny
Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog[/mauve fonce]
  [mauve fonce] Leon Lemmens
Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog[/mauve fonce]
  [mauve fonce] Steven Fuite
Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België[/mauve fonce]

 
PDF - 89 kB
Texte arabe
Arabische tekst

 
PDF - 83.4 kB
Turkse tekst
Texte turc

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 281 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License