missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°95 Breuklijnen

Juin - Juni 2015
mercredi 1er juillet 2015 par Jef Vleugels

  QUESTIONS JUDICIAIRES

La Palestine poursuit Israël pour crimes de guerre

La Palestine a mis en exécution les menaces juridiques qu’elle proférait depuis l’abandon de la dernière phase des négociations de paix avec Israël, il y a plus d’un an. Le ministre des Affaires étrangères palestinien Riyad al Malki a porté jeudi 25 juin devant la Cour pénal international (CPI), à La Haye, trois premiers dossiers pour crimes de guerre à l’encontre d’Israël. Ces plaintes concernent la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, l’opération militaire de Tsahal à Gaza l’été dernier et les prisonniers palestiniens qui restent détenus dans des prisons israéliennes.

La Libre Belgique du 26 juin 2015
 

Le gouvernement belge et le génocide arménien

Jeudi 18 juin, le Premier ministre belge, Charles Michel, a reconnu officiellement, au nom du gouvernement, le génocide arménien perpétré il y a un siècle par le gouvernement Jeune Turc, dernière autorité de l’Empire ottoman : « Les événements de 1915, avec le massacre des Arméniens, étaient un génocide. »

Lof voor Belgische fraudeaanpak

Het Europese Fundalental Rights Agency (FRA), heeft een analyse gemaakt van de strijd die in de verschillende EU-lidstaten wordt gevoerd tegen zware sociale uitbuiting van werknemers. Het rapport beschrijft allerlei inbreuken op het basisrecht van alle werknemers. De Belgische fraudeaanpak wordt er geprezen. Met name de invoering van speciale politieteams tegen mensenhandel en de toekenning van politiebevoegdheid aan controleurs van de Sociale Inspectie krijgen een positieve vermelding.

  DECONFESSIONALISEREN VAN HET OFFICIEEL ONDERWIJS

Van bij zijn aantreden liet Sven Gatz, Vlaams minister van media en cultuur, duidelijk verstaan dat hij geen voorstander was van het systeem van zendtijd voor levensbeschouwelijke derden op de openbare omroep. Intussen voegde de minister de daad bij het woord en kregen deze verenigingen de bevestiging dat hun erkenning eind 2015 afloopt en niet zal vernieuwd worden. Dat impliceert dat er vanaf januari 2016 niet langer uitzendingen van Braambos (katholieken), Lichtpunt (humanistisch-vrijzinnigen), MTRO (moslims), Pro-Erts (protestanten), Israëlitisch-Godsdienstige Uitzendingen en van de Orthodoxe Kerk worden uitgezonden op de VRT, noch op radio, noch op televisie. Dat de minister nu deze beslissing neemt, op het moment dat in het Vlaamse Parlement een resolutie is gestemd over de radicalisering in Vlaanderen, is des te bevreemdender. Alle onderzoek wijst immers uit dat de beste dam tegen radicalisering erin bestaat de gevestigde tradities en levensbeschouwingen in te zetten. “In deze programma’s presenteren de levensbeschouwingen zich vanuit hun ware aard en roeping : constructief bijdragen aan een menswaardige samenleving”, stelt Toon Osaer, directeur van Braambos.

Kerknet.be 16/6
 

Uit een opiniestuk in Tertio : (uittreksels)

Rechter en jury

De hamvraag is of onderwijs zonder levensbeschouwing wel leidt naar neutraliteit. Wie poneert dat onderwijs zonder levensbeschouwing neutraal is, verbreedt de rol van de overheid in het opvoedingsproces zodat deze niet langer louter rechter maar ook jury wordt. In die rol matigt de overheid zich een zodanige positie aan dat zij zich buiten de publieke leefruimte kan plaatsen terwijl ze daarbij de morele leefomgeving van elk individu in haar belang ontkent. Bovendien stelt ze individuele groei naar verantwoordelijkheid vanuit civiele samenlevingen voor als een risico voor incivisme. De rol van de bottom-up gerichte kleurrijke civiele opvoedingseilandjes wordt opzij geschoven om plaats te maken voor een top-down gerichte, grijze, neutrale onderwijsomgeving. Onderwijs zonder levensbeschouwing is op de eerste plaats een ontkenning van de fundamentele rol van de civiele samenleving en doet daarbij afbreuk aan de neutrale publieke ruimte.

Totalitaire staat

Hoe mensen met elkaar omgaan, hangt af van het onderliggende mensbeeld en het ontkennen van de culturele inkleuring daarvan is niet meer of minder dan een poging om culturen te herleiden tot een folkloristisch gebeuren. Tegelijk verzwijgt men dat neutraal burgerschap, gevormd los van elke levensbeschouwelijke civiele samenleving, een ideologie weerspiegelt van een centralistische totalitaire staat waarbij diversiteit geen verrijking betekent maar een niet te vermijden lastig bijproduct van onze multiculturele samenleving.

Ontwaarding van heden

De tactiek van het deconfessionaliseren van het officieel onderwijs levert elke burger over aan ideologische, politieke, sociale en economische krachten die de publieke ruimte beheersen, terwijl men hem heeft ontdaan van zijn culturele rugzak waaraan sinds generaties is gewerkt. Deze strategie van deconfessionaliseren beschouwt de levensbeschouwelijke traditie publiekelijk waardeloos, maar gaat voorbij aan het niet te ontkennen feit dat de hedendaagse morele ruimte voortdurend traditie wordt. Aldus leidt deze tactiek naar een strategie van pure ontwaarding van het heden.

Onderwijs zonder levensbeschouwing is als het bouwen van een ideologische neutrale zone in geesten die snakken naar erkenning van hun identiteit in de publieke ruimte. Binnen de kwetsbare Belgische context leidt dat naar meer maatschappelijke incoherentie waarbij getto’s ontstaan.

Tertio 17 juin, Jeannine De Caluwe en Guido Verstraeten
 

Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1221 / 965530

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License