missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

“Migranten en vluchtelingen : naar een betere wereld”

Eur-Echo de zomer 2015
zondag 5 juli 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Migranten en vluchtelingen zijn geen pionnen op het schaakbord van de mensheid.[/marron]

Het betreft kinderen, vrouwen en mannen die al dan niet gedwongen hun huizen moeten verlaten om verschillende redenen, en die hetzelfde terechte verlangen met elkaar delen meer te kennen, te hebben en vooral te zijn. Het aantal personen die emigreren van het ene continent naar het andere, evenals dat van de degenen die zich verplaatsen binnen hun eigen land en hun eigen geografische omgeving, is indrukwekkend. De hedendaagse migratiegolven vormen de meest omvangrijke beweging van personen, zo niet van volken, van alle tijden. Op weg met de migranten en de vluchtelingen, zet de Kerk zich in om de oorzaken te begrijpen die aan de oorsprong liggen van de migraties, maar ook om te werken om de negatieve gevolgen te overstijgen en de positieve weerslag ervan te valoriseren op de gemeenschappen van oorsprong, van transit en van bestemming van de migratiebewegingen.

Spijtig genoeg, terwijl we de ontwikkeling naar een betere wereld aanmoedigen, kunnen we het schandaal niet verzwijgen van de armoede onder haar verschillende afmetingen. Geweld, uitbuiting, discriminatie, marginalisering, beperkende benaderingen van de fundamentele vrijheden, zowel van de individuen als van de collectiviteiten, zijn enkele van de belangrijkste elementen van de armoede die moet overwonnen worden. Precies zijn het heel dikwijls deze aspecten die de migratieverplaatsingen kenmerken, namelijk het samengaan van migraties en armoede. Om miseriesituaties of vervolgingen te ontvluchten naar betere perspectieven, of om het leven veilig te stellen, ondernemen miljoenen personen de migratietocht en, terwijl zij hopen de verwezenlijking van hun verwachtingen te vinden, ontmoeten zij dikwijls wantrouwen, geslotenheid en uitsluiting en worden zij getroffen door andere ongelukken, die dikwijls nog erger zijn en die hun menselijke waardigheid kwetsen.

(Uittreksels van de boodschap van paus Franciscus voor de werelddag van de migranten en de vluchtelingen)
 

__ornement.png__

Sinds lange tijd en bijna dagelijks zien we op onze TV schermen [bleu]het verschrikkelijk lot van vluchtelingen[/bleu]. Wij zijn, zou men kunnen zeggen, hier in Europa zoals elders, helemaal ontredderd en we weten niet meer wat gedaan. Duizenden en duizenden kwetsbare personen, mannen, vrouwen en kinderen, trekken de grenzen over met hun arme zakjes op hun rug. Anderen, nog talrijker, na de Sahara te zijn doorgetrokken op het gevaar af van hun leven, geven zich over aan mensensmokkelaars zonder scrupules die hun een overtocht beloven naar een beloofd land, een nieuw leven en een nieuwe start in hun leven. Verder nog zij die een gevaarlijke overvaart overleven, en die zich geconfronteerd vinden met een leven in een cultuur en een land dat hun totaal onbekend is, als ze niet geïnterneerd worden in vluchtelingencentra voor hoelang – ze weten het niet – tegenover een onbekende toekomst. De lokale bevolking bekijkt hen met misprijzen want zij ziet in hen concurrenten op de werkmarkt en mensen waarmee zij hun inkomens zullen moeten delen.

We hebben de indruk [bleu]schuldige toeschouwers[/bleu] te zijn bij het zien hoe het lot van deze ongelukkigen zich onder onze ogen afspeelt. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties, hebben de oorlog, het geweld, de vervolgingen, de onrechtvaardigheden, de uitsluiting en de ongelukkige gevolgen van het gebrekkig beheer van de Staten, er voor gezorgd dat één persoon op 122 op onze planeet een verplaatste is of een asielaanvrager. Inderdaad, in de gehele wereld zijn er bijna 60 miljoen personen die hun thuis hebben moeten verlaten. Als men het aantal vluchtelingen en asielaanvragers zou moeten vergelijken met het aantal inwoners van één enkel land, zou men vaststellen dat dit land het 24ste meest bevolkte land van de wereld zou zijn zoals Italië.

Het is goed te bidden voor die migranten en die vluchtelingen en vol bewondering te zijn voor de moed waarmee zij de duivels van de schrik, van de armoede, van de ziekte en van de haat bestrijden. Zoals zo vele organisaties het hebben doen weten, moeten wij de internationale gemeenschap helpen om middelen te vinden om het potentieel van die vluchtelingen te bevrijden, die zoveel te bieden hebben als zij het middel vinden om de controle van hun levens weer in hun handen te nemen.

Ongetwijfeld zou dit een [bleu]interessante kwestie zijn om in te schrijven in de agenda van ons aanstaande kapittel,[/bleu] want ondanks het enorme werk dat reeds gerealiseerd werd door sommige van onze confraters in de Provincie Europa, toch is dat nog maar een druppel in de oceaan.

Francis Barnes
 

[marron]
Gebed voor de vluchtelingen en de migranten
[/marron]

Heer, Vader van alle mensen van alle culturen en alle afkomsten.

Kijk naar onze wereld gescheiden door de grenzen, verscheurd door de oorlogen, ontsierd door de honger en de ongerechtigheid, verdeeld door ons vrezen en onze vooroordelen.

Zo vele migranten die er ronddolen op zoek naar een betere toekomst.

In Jezus Christus, zijt Gij de mensheid komen verheffen, Gij hebt de vriendschap en het vertrouwen gezaaid in onze harten, Gij hebt ons de weg getoond van het delen en van de ontmoeting, Gij hebt ons de ogen geopend om ons elkaar te erkennen als broers en zusters, Gij heb ons eraan herinnerd dat elkeen waardevol is in uw ogen.

Vervul onze harten met uw Heilige Geest, opdat wij zouden leven als uw kinderen, verenigd in de verscheidenheid van onze culturen.

Uw Rijk kome.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 220 / 1113523

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License