missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
EINDE VAN DE RAMADANMAAND

Oproep tot Hoop

maandag 20 juli 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[vert] Een dertigtal priesters, met een bisschop, een diaken en zijn echtgenote, komende uit Tsjaad, uit Niger, uit Burkina Faso, uit Algerije, uit Italië, uit Zwitserland, uit Oostenrijk en uit Frankrijk, geleid door de spiritualiteit van de zalige Charles de Foucauld, zijn samengekomen om te bidden en om samen na te denken over het thema
[bleu]“Ons ministerie van diocesaan priester in dienst van de ontmoeting tussen christenen en moslims”.[/bleu]
Zij zijn voortgekomen uit zeer verschillende contexten.[/vert]

Samen, lanceren we deze oproep tot Hoop :

“De eenheid van de Geest bewaren door de band van de Vrede” [mauve fonce](Efeziërs, 4,3)[/mauve fonce].
Dit woord van de Apostel Paulus drukt uit wat wij ons inspannen te beleven in ons ministerie, in het bijzonder in de relaties tussen christenen en moslims. Ons verlangen naar dialoog vindt zijn bron in het initiatief van God die de eerste is die in dialoog is getreden met de mensen. [mauve fonce](cf. Paulus VI, Ecclesiam suam).[/mauve fonce]

De tekenen van onrechtvaardigheid, van geweld en van oorlog zijn meer en meer duidelijk. Het lot van de christelijke, moslim en andere minderheden in het Midden Oosten illustreert deze situatie op een schreeuwende manier. In dit verband klagen wij een heimelijke verstandhouding aan die meer en meer zichtbaar wordt tussen de westerse machten en landen die de ontwikkeling bevorderen van sektarische en geweldplegende stromingen in de schoot van de moslimwereld in dit begin van de XXIste eeuw.

Het lijkt ons hoogdringend, in deze zeer gespannen context, ons vastbesloten in te zetten op de weg van de wederzijdse kennis en van de dialoog. “De onbekendheid leidt tot de vrees, de vrees tot de haat en de haat tot het geweld” [mauve fonce](Averroës, XIIIe eeuw)[/mauve fonce].

Tegenover de radicalisering en het opkomen van het extremisme, doen we een oproep tot broederlijkheid, die het respect van de religieuze vrijheid toelaat, de strijd voor de rechtvaardigheid, de vrede en de verzoening. Deze broederlijkheid verzamelt mannen en vrouwen van goede wil.

Wij getuigen dat er vriendschapsrelaties bestaan tussen christenen en moslims. Christenen en moslims zetten zich samen in ten dienste van de armste mensen van onze samenlevingen, onder meer door de opvang van migranten. Wij zien dat een beetje overal in de wereld groepen gevormd worden waarin christenen en moslims, in het gezamenlijke nastreven van een positief en hartelijk samenleven, concrete ervaringen doen van spirituele ontmoeting en broederlijk delen.

Dat klimaat van vriendschap laat eerlijke en ware dialoog toe en dat kan ons alleen maar wederzijds verrijken en vrees en spanning tot rust brengen. Christenen en moslims geloven daarin. Als priesters, verheugen we ons daarin. Zo schrijven wij ons in de ademtocht van Liefde van Jezus die alle barrières tussen de mensen is komen wegwerken.

Meer en meer, hebben wij te leren om samen te leven in het alledaagse. In ons priesterministerie, roepen wij onze christelijke gemeenschappen op het Evangelie te verkondigen door de ervaring van de vriendschappelijke ontmoeting met de moslims te beleven. Deze ervaring is bron van actie in dienst van de universele broederschap, gewild door God en geopenbaard door Jezus. In deze geest willen wij het geweld ontwapenen dat in ons is [mauve fonce](cf. Christian de Chergé)[/mauve fonce], en tegenover elk geweld buiten ons, wij blijven trouw aan onze vaste beslissing “het Evangelie door heel ons leven uit te stralen”, de leuze van broeder Charles de Foucauld. Zo geven wij rekenschap van de Hoop die in ons leeft. [mauve fonce](1 Petrus 3, 15-16).[/mauve fonce]

Viviers, vrijdag 17 juli 2015 (dag van Aïd el Fitr of het Suikerfeest voor de moslims)
Contact : Jean-François Berjonneau,jfberjonneau@laposte.net
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 362 / 1148464

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License