missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Kinshasa

Vergadering van de Pan-Afrikaanse Katholieke Jeugd

Persmededeling
dinsdag 25 augustus 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[mauve fonce]Secretariaat SCEAM[/mauve fonce] [1]
[mauve fonce]22 augustus 2015[/mauve fonce]

[marron]De Afrikaanse jeugd strijdt tegen de nieuwe vormen van slavernij en van kolonisering [/marron]

De Afrikaanse jeugd is uitgenodigd geworden om te strijden tegen de nieuwe vormen van slavernij en van kolonisering die de overhand hebben in het continent. Deze uitnodiging werd gelanceerd door de Voorzitter van de Nationale Bisschoppenconferentie van Kongo (CENCO), Monseigneur Nicolas Djomo, tijdens de openingsceremonie van een vergadering van de Pan-Afrikaanse Katholieke Jeugd die plaats gevonden heeft in Kinshasa, in de D. R. Kongo, van 21 tot 25 augustus 2015.

De jonge Afrikanen, heeft hij gezegd, mogen zich niet laten verleiden door de valstrikken om hun landen te verlaten op zoek naar niet bestaande werkgelegenheden in Europa en Amerika. “Let op voor de bedriegerijen van nieuwe vormen van vernieling van de cultuur van het leven, van de morele en spirituele waarden. Gebruikt uw talenten en de andere hulpmiddelen die tot uw beschikking staan om ons continent te vernieuwen en te hervormen en voor de bevordering van een duurzame rechtvaardigheid, vrede en verzoening in Afrika. Jullie zijn de schatten van Afrika. De Kerk rekent op jullie, jullie continent heeft nood aan jullie”. Benadrukte Monseigneur Djomo. Anderzijds, heeft hij de jeugd opgeroepen te studeren en de sociale leer van de Kerk te begrijpen om aan de jongeren toe te laten beter ten dienste te staan van de Afrikaanse Kerk en van de diensten van hun respectievelijke landen.

Ongeveer 120 deelnemers, die een bepaald aantal Afrikaanse landen vertegenwoordigen, hebben deelgenomen aan deze zittingen van drie dagen in het Katholiek Centrum Nganda. Zij werden er ontvangen door een Hulpbisschop van het Aartsbisdom Kinshasa, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. De vergadering werd georganiseerd door het Symposium van de Bisschoppenconferentie van Afrika en van Madagaskar (SCEAM) in samenwerking met de CENCO.

In een boodschap gelezen in naam van de Algemene Secretaris van de SCEAM, heeft de Eerwaarde Broeder Komakoma, Directeur van de Communicaties van de SCEAM, de [bleu]objectieven van de vergadering[/bleu] voorgesteld :

  • a) in het kader van de voorbereiding tot de inzet van de Afrikaanse jeugd voor de bevordering van de rechtvaardigheid, de vrede, het goede beheer en de verzoening op nationaal, regionaal en continentaal vlak ; de jeugd betrekken voor de viering van het Afrikaanse Jaar van de Verzoening (van 19 juli 2015 tot 29 juli 2016) ;
  • b) een Pan-Afrikaanse Organisatie instellen die op continentaal vlak de Katholieke Actie Bewegingen voor de Jongeren en de Kinderen insluit ; en
  • c) de mogelijkheid beschouwen om, in een nabije toekomst, een Werelddag van de Afrikaanse jeugd te organiseren.

Hij heeft aangeduid dat de SCEAM een prioritaire aandacht verleent aan de jongeren die ongeveer 70 % van de Afrikaanse bevolking uitmaken. “De jongeren vormen dus het meest belangrijke deel van de bevolking waarop de Kerk moet rekenen, op een prioritaire wijze, in het kader van de inspanningen voor de evangelisatie van de Kerk, zoals de bevordering van de rechtvaardigheid, de vrede, de verzoening, en de ontwikkeling van ons continent” heeft hij eraan toegevoegd.

Later op de dag, heeft Broeder Komakoma zich tot de deelnemers gericht en hij heeft hen gevraagd zich hun pastorale inzet eigen te maken, dit, onder het toezicht van de jeugdaalmoezeniers.

Bij het aantal [bleu]vragen ter discussie[/bleu] gedurende de vergadering bevinden zich :

  • 1) De politieke, economische en sociaal-culturele context van Afrika vandaag ;
  • 2) Kansen voor de jongeren in de samenleving en de Kerk – Rol van de Kerk in Afrika vandaag ;
  • 3) De sociale leer van de Kerk in de Afrikaanse context, kort theologisch overzicht ;
  • 4) Leiderschap – Rol van de Afrikaanse vrouw ;
  • 5) Rol van de jeugd in de Kerk vandaag : een uitdaging voor de jongeren in het jaar van de verzoening.

Ateliers zullen georganiseerd worden voor de formulering van de programma’s en concrete projecten op regionaal en continentaal vlak voor het jaar van de verzoening, evenals voor de andere kwesties die besproken worden tijdens de vergadering van vijf dagen.

Bovendien, hebben de deelnemers deel kunnen nemen aan een samenkomst van zevenduizend jongeren van het Aartsbisdom Kinshasa tot wie Kardinaal Laurent Monsengwo zich gericht heeft. De boodschap van de Kardinaal was gericht op het volgende thema : [bleu]“Broederlijkheid, Dialoog, Rechtvaardigheid en Verzoening”[/bleu] en hij gebruikte hierbij de tekst van Efesiërs 2, 12-19. Hij heeft eveneens de vragen van de jongeren beantwoord. De opgekomen bezorgdheden betroffen de politiek, over de relaties tussen de kerk en de staat, over de economische, sociale en culturele uitdagingen tegenover dewelke de jongeren zich bevinden.

De vergadering met als thema : “DE OPVOEDING VOOR DE CULTUUR VAN DE VREDE EN VAN DE VERZOENING” werd gecoördineerd door de Eerwaarde Broeder Léonard Sentedi, Algemeen Secretaris van de CENCO, en door de Algemene Secretaris van de Regionale Bisschoppenconferentie van Centraal Afrika, de Eerwaarde Heer Edouard Mombili.

Buiten de D.R. Kongo, het organiserend land, had Egypte het grootste aantal deelnemers.

  Voorbereid door Benedict Assorow
Bestuurder van de Mededelingen van de SCEAM
  Secrétariaat SCEAM.
P.0.Box KA 9156, Airport,
ACCRA, GHANA.

Tel : (+233) 21 77 88 67/8,
Email : secamsec@4u.com.gh.
www.sceam-secam.org

[1(Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar)
(Symposium van de Bisschoppenconferenties van Afrika en van Madagaskar)


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 249 / 1114601

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen D.R. Kongo   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License