missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Zilveren Jubileum van het Centrum “Amani”

Nuntiuncula N° 693 Juli - Augustus 2015
donderdag 10 september 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]In de integratiepolitiek van de Gemeenschappen van Buitenlandse Oorsprong in het vicariaat Mechelen-Brussel, hebben de Paters Missionarissen van Afrika van hun kant hun steentje bijgedragen door het oprichten van het Centrum “Amani” dat sinds 25 jaren een opvangruimte heeft geopend, een plaats van ontmoetingen en een netwerk van solidariteit voor vele Afrikaanse families.[/marron]

Loor een evaluatie van dit project, stelt het Centrum “Amani” voor het 25 jarige bestaan van dit Centrum te vieren en enkele actielijnen voor te stellen aan al de Afrikaanse gemeenschappen. De ploeg die zorgt voor de voorbereiding van het jubileum is reeds tweemaal samengekomen en er zal nog een derde bijeenkomst volgen. Het belangrijkste te overleggen thema is de Afrikaanse pastoraal in Brussel.

Dus, deze groep van organisatoren is samengesteld door Witte Paters Missionarissen van Afrika, de staff van het Centrum “Amani”, de “Promigrantibus Africa” en de Afrikaanse gemeenschap.

  • Er is [bleu]een rondetafel[/bleu] van de verschillende betrokkenen voorzien : de aartsbisschop, de verantwoordelijke Witte Paters, de verantwoordelijke van de COE, de pastoors van de parochies, de verschillende Afrikaanse gemeenschappen en Afrikanen die het bewijs van een goede integratie geleverd hebben.
  • Het is voorzien, de dag zelf na de rondetafel, [bleu]een reeks te realiseren activiteiten[/bleu] voor te stellen in de loop van volgende jaren. Het Jubileum zal dus niet beperkt blijven tot de viering van één dag maar zal gekenmerkt worden door een reeks activiteiten die we gaan voorstellen nadat we geluisterd hebben naar al de betrokken deelnemers.
  • Het is tevens een gelegenheid om [bleu]fondsen aan te vragen [/bleu] voor het “Amani” project.

Bijgevolg vragen wij in de uitnodigingen voor deze dag de giften en bijdragen van allen om de gebeurtenis van de dag en het project “Amani” te steunen.

Tenslotte, in samenwerking met het diocees en in aanwezigheid van onze openbare en religieuze gezagsdragers zoeken wij een beter “samenleven met elkaar” te bevorderen van de Afrikanen met hun Belgische en buitenlandse vrienden. Dat is de reden waarom wij het geheel van de Afrikaanse gemeenschap en hun vrienden, medewerkers, weldoeners en sympathisanten uitnodigen om dit bijzonder moment te eren.

Wel bedankt voor uw luisterbereidheid en uw begrip       
  Simon Amy Gornah

CENTRE AMANI CENTRUM
Notelaarsstraat, 322 – 1030 Brussel
Tel.: +32 2 732 45 23
Fax : +32 2 732 55 11
e-mail : centreamani@yahoo.fr
www.centreamani.be


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 143 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Migranten   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License