missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Algerije

Het begin van het nieuwe schooljaar in de School van de verscheidenheid !

José Mª Cantal Rivas wp
dinsdag 22 september 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Waar kan je ergens een professionele rapper, een religieuze van Burkina Faso en een motorisch gehandicapte samen vinden ? Waar kan je ergens samen vinden : een bijenteler, een bisschop en de dochter van Italiaanse migranten ? Waar kan je ergens moslim sunnieten, een ibadite, katholieken, protestanten, en “onbeslisten” samen vinden ? Wel, op al die vragen is er maar één geldig antwoord : in [bleu marine]de School van de verscheidenheid[/bleu marine] [1]!

De 5de uitgave van dit opvoedingsproject, begonnen door de Witte Paters in 2010, heeft plaats gevonden van 13 tot 19 september in het klooster van Tibhirine [2] (wilaya de Médéa) en heeft, ondanks enkele afzeggingen op het laatste moment, aan een twintigtal jonge Algerijnen en jongeren uit andere landen toegelaten samen een heerlijke week te beleven door van elkaar te leren.

Elke dag, na het opstaan en de gemeenschappelijke activiteiten (schoonmaken, klaarmaken van de groenten…) wordt er een tijd gewijd om aan elkeen toe te laten een persoonlijke (goede of kwade) ervaring mee te delen in verband met de verscheidenheid. Daarna hebben we een onderwerp behandeld met behulp van vragenlijsten (opgesteld in het Frans en in het Arabisch), van video’s, van animatietechnieken, enz. Het doel is niet tot een consensus te komen, maar naar alle standpunten te luisteren ; zo hebben we gesproken van : vriendschap en sociale netwerken ; zijn toekomst en zijn gezin voorbereiden ; het burgerschap ; waarmee men zijn geloof kan voeden…

We hadden ook personen uitgenodigd die ons de zin voor de verscheidenheid wisten over te dragen, de gevoeligheid voor de kleine tekens van het bestaan, de liefde voor het goed gedane werk. We hadden nooit aandacht besteed aan al de economische, sociale en ecologische implicaties van de bijenteelt ! Toen we de bijenkorven bezochten, die recent in het klooster werden binnengebracht, hebben we teruggedacht aan de bij die zich in de gekleurde ramen van de kapel bevindt en aan aan de soeraat van de Koran die “de bijen” genoemd wordt [mauve fonce](al-nahl, 16)[/mauve fonce]

Ook al heeft de geprogrammeerde uitstap niet plaats gevonden (een slechte samenwerking tussen de lokale Dienst voor het Toerisme en de verantwoordelijken voor de veiligheid) toch heeft het goed humeur nooit ontbroken noch onder ons noch in onze relaties met de bezoekers van het klooster, die verrast waren hier de gevarieerde groep van jongeren aan te treffen en die zo goed met elkaar overeenkwamen. De werkdag in het klooster werd hartelijk begroet met de uiteindelijke evaluatie : “We hebben ertoe bijgedragen Tibhirine mooier te maken”, “We hebben de muur hermaakt : we hebben er ons kenteken op nagelaten”, enz.

Elke dag, en dat is één van de particulariteiten van [bleu marine]de School van de verscheidenheid[/bleu marine], hadden we een uur stilte : hetzij om na te denken over de uitwisselingen van de dag, hetzij om zichzelf even in vraag te stellen, hetzij om te bidden. Een oratorium en een masalla werden ingericht voor degenen die zich daar wilden bevinden, alleen of samen met anderen, om hun hart te openen voor de Heer van het Leven. Een kleine schrijfboek bevond zich in het dossier dat aan de deelnemers werd aangeboden. Dit jaar, hebben we, samen met de gewijde teksten, ook enkele uittreksels van de woorden van Paus Franciscus toegevoegd :

De interreligieuze dialoog is een belangrijk deel van het leven van uw Kerken. Ge weet hoezeer het gebrek aan kennis van elkaar de bron is van zoveel misverstanden en soms zelfs van botsingen. Het meest efficiënte tegengif tegen elke vorm van geweld is de vorming tot het ontdekken en het aanvaarden van de verscheidenheid als rijkdom en vruchtbaarheid [mauve fonce](aan de bisschoppen van de Maghreb)[/mauve fonce].

Ik verheug me over de inzet in de oecumenische en interreligieuze dialoog die werd ondernomen door u, katholieke en orthodoxe jongeren, ook met implicatie van jonge moslims. Ik moedig u aan om dit werk met vertrouwen verder te zetten, door u in te zetten in gemeenschappelijke projecten [mauve fonce](aan jongeren van Bosnië)[/mauve fonce].

In de interreligieuze dialoog herkent en ontwikkelt men een spirituele gemeenschap, die één maakt en helpt de grote morele waarden te bevorderen, de rechtvaardigheid, de vrijheid en de vrede. [bleu]De interreligieuze dialoog is een school van menselijkheid[/bleu] en een factor van eenheid, die helpt een maatschappij op te bouwen gebaseerd op de wederzijdse verdraagzaamheid en respect [mauve fonce](aan de religieuze leiders van Sarajevo)[/mauve fonce].

Elk jaar, tracht deze [bleu marine]School van de verscheidenheid[/bleu marine] een concrete en positieve ervaring voor te stellen van de verscheidenheid. Wij geloven in Algerije en het potentieel van dit land voor ontvankelijkheid en aanvaarding. Want deze ervaring zou nooit kunnen verder gezet worden zonder de steun en de welwillendheid van al die personen die ons helpen door ons bij hen te ontvangen, (nogmaals onze dank aan de verantwoordelijken van Tibhirine, die zelfs werken gedaan hebben en die aanvaard hebben sommige delen van het klooster voor ons open te stellen om de jongeren te herbergen !), door te aanvaarden ons met open hart te komen spreken, door ons financieel te helpen, [3] en, op de eerste plaats, door ons vertrouwen te schenken en door zich in te schrijven om aan dit project deel te nemen : zonder “leerlingen van de verscheidenheid” zou de School niet mogelijk zijn !

Bij het beginnen van deze 5de uitgave hadden we beschreven, op ballonnen, wat we graag en wat we niet graag hebben dat men ons zou doen : bij het eindgebed zijn de ballonnen “weer verschenen” hetzij om vergiffenis te vragen, hetzij om de Enige te loven. Mogen dit samen zijn, broos als een ballon, blijven voortduren in de harten van degenen die voortaan vrienden en bewerkers van vrede zijn.

  José Mª Cantal Rivas wp

.

[1“Ecole de la différence” zie op facebook en op deze website

[3Om ons te helpen voor de 6de uitgave (in geld of met materiaal) gelieve me te contacteren op het adres : madrasa-difference@hotmail.com


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 286 / 1123578

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License