missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Paus Franciscus

- Ons gemeenschappelijk huis beschermen 5

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) www.netzwerkafrika.de - AEFJN http://aefjn.org
donderdag 22 oktober 2015 door Webmaster

Stralen van de wijsheid en de goedheid van God
[marron]- Ieder schepsel heeft een unieke waarde[/marron]

Vele traditionele culturen vertoonden grote eerbied voor de natuur en gebruikten deze enkel voor wat noodzakelijk was voor het leven. Onze tijd heeft de neiging de natuur te beschouwen als gratis grondstof, grenzeloos beschikbaar om er een verkwistende levensstijl op na te houden. Hierdoor schakelen we onherroepelijk duizenden soorten planten en dieren uit – en dit ten nadele van de toekomstige generaties. In zijn brief “Laudato si”nodigt paus Franciscus ons uit de wereld met andere ogen te bekijken en de unieke waardigheid te zien van ieder schepsel dat God looft voor zijn enige schoonheid in zijn soort en dat vreugde schept bij de mens.


- In de joods-christelijke traditie, betekent het woord “schepping” meer dan “natuur”, omdat er een relatie is met een project van Gods liefde waar ieder schepsel een eigen waarde en betekenis heeft. De natuur wordt gewoonlijk beschouwd als een systeem dat geanalyseerd, begrepen en beheerd wordt. Maar de schepping kan enkel begrepen worden als [marron]een gave die voortspruit uit de geopende hand van ons aller Vader[/marron], als een werkelijkheid die belicht wordt door de liefde die ons oproept tot een universele gemeenschap. [mauve fonce](Laudato Si 76)[/mauve fonce]
 

- [marron]Elk schepsel is het object van de tederheid van de Vader[/marron], die het een plaats geeft in de wereld. Zelfs het broze leven van het meest onbeduidende wezen is het object van zijn liefde, en in de luttele ogenblikken van zijn leven wordt het omringd door zijn genegenheid. [mauve fonce](77)[/mauve fonce] Ieder schepsel heeft zijn eigen schoonheid en perfectie… De verschillende schepselen, die gewild zijn in hun eigenheid, weerkaatsen, ieder op zijn wijze, een straaltje van de oneindige wijsheid en goedheid van God. [mauve fonce](69)[/mauve fonce]
 

- Terwijl we [marron]een verantwoord gebruik van de dingen[/marron] kunnen maken, zijn we ook geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde hebben in Gods ogen en dat zij, door hun bestaan zelf, hem loven en eren. De mens, juist om reden van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begaafd is, is geroepen de schepping met haar interne wetmatigheid te eerbiedigen. [mauve fonce](69)[/mauve fonce]

- We moeten erkennen dat ons eigen lichaam ons in directe relatie stelt met het milieu en met de andere levende wezens. [marron]Zijn eigen lichaam aanvaarden[/marron] als een geschenk van God is nodig om heel de wereld te aanvaarden en te verwelkomen als een geschenk van God en een gemeenschappelijk huis. [mauve fonce](155)[/mauve fonce]

 

- De verdwijning van een cultuur kan even erg of erger zijn dan het verdwijnen van een dierlijke of plantaardige soort. [mauve fonce](145) [/mauve fonce]

- Het einddoel van de reis van het universum bevindt zich in de volheid van God… Een argument te meer om elke despotische en onverantwoordelijke dominantie van de mens op de andere schepselen te verwerpen. [marron]Het einddoel van de andere schepselen, dat zijn wij niet[/marron]. Maar samen met ons en door ons schrijden zij voort naar het eindpunt dat God is, in de volheid van de verrezen Christus die alles omgrijpt en verlicht. Want de mens, begiftigd met denkvermogen en liefde, aangetrokken door de volheid van Christus, is geroepen [marron]alle schepselen te begeleiden naar hun Schepper[/marron]. [mauve fonce](83)[/mauve fonce]

 
Spiritualiteit is niet het monopolie van de mensen. De dieren, de planten, de bergen, de bomen, heel de aarde zijn samenstellende delen van de menselijke spiritualiteit.
Chenjerai Hove
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 252 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License