missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Vaticaan : Wereldmissiedag 18 oktober 2015

Boodschap van Paus Franciscus (Uittreksels)

Relais PB Maghreb Oktober 2015
dinsdag 27 oktober 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

D[marron]e missie is geen proselitisme of een eenvoudige strategie.[/marron].
Zij maakt deel uit van de “grammatica” van het geloof. Wie Christus volgt kan alleen maar missionaris worden, en hij weet dat Jezus “op weg is met hem, met hem spreekt, met hem ademt, met hem werkt”. Hij voelt Jezus levend met hem midden de missionaire activiteit”. De missie is passie voor Jezus Christus en, tegelijkertijd, passie voor de personen. Wanneer we ons in gebed houden vóór de gekruisigde Jezus, erkennen we de grootheid van zijn liefde die ons waardigheid geeft en ons steunt, en tegelijkertijd, merken we dat die liefde die uit zijn doorstoken hart komt zich uitstrekt over heel het volk van God en de hele mensheid. Zo voelen wij dat Hij zich ook van ons in dienst wil nemen om altijd dichter bij zijn geliefd volk te komen en bij al degenen die hem met een oprecht hart zoeken.

D[marron]at is de reden waarom het hoogdringend is opnieuw het ideaal van de missie voor te stellen[/marron] in haar centraal aspect : [bleu]Jezus Christus[/bleu], en zijn eis : de [bleu]totale gave van zichzelf[/bleu] om het Evangelie te verkondigen.
Er mag geen compromis bestaan in dit verband : degene die, door Gods genade, de zending ontvangt, wordt geroepen te leven voor de zending. Voor die personen wordt de verkondiging van Christus, in de schoot van de verschillende buitenwijken van de wereld, te leven in zijn gevolg en als vergoeding vele vermoeidheden en ontberingen. In de missionaire Instituten, worden de vormers opgeroepen zowel om dit levensperspectief met klaarheid en eerlijkheid aan te wijzen, als om gezaghebbend te zijn wat betreft het onderscheiden van authentieke missionaire roepingen. Ik richt me vooral tot de jongeren, die nog in staat zijn voor moedige getuigenissen en edelmoedige ondernemingen die soms tegen stroom ingaan : laat u de droom niet stelen van een ware zending, die de totale gave van zichzelf insluit.

[marron]W[marron]ie zijn de geprivilegieerde bestemmelingen van de evangelische verkondiging ?”[/marron]
Het antwoord is klaar en wij vinden het in het Evangelie zelf : de armen, de kleinen en de gebrekkigen, degenen die dikwijls misprezen en vergeten worden, zij die niet in staat zijn terug te betalen [mauve fonce](Luc. 14, 13-14)[/mauve fonce]. “Er bestaat een onafscheidbare band tussen ons geloof en de armen. Laten we hen nooit alleen laten”. Dit moet in het bijzonder klaar zijn voor de personen die voor het geconsacreerde missionaire leven hebben gekozen : zij kiezen ervoor Christus te volgen in zijn voorkeur, zoals Hij, door zich met de armen te vereenzelvigen, door te leven zoals zij in de hachelijkheid van het dagelijks leven en in het afwijzen van de uitoefening van enige macht, om broeders en zusters van deze laatsten te worden, door hun de getuigenis van de vreugde van het Evangelie te brengen en de uitdrukking van de liefdevolle goedheid van God.

B[marron]este broeders en zusters, de passie van de missionaris is het Evangelie.[/marron]
Het Evangelie is bron van vreugde, van bevrijding en van heil voor elke mens. De missie van de dienaars van het Woord – bisschoppen, priesters, religieuzen en leken – is deze om elkeen, zonder enige uitzondering, in persoonlijke betrekking met Christus te brengen. In het immense veld van de missionaire actie van de Kerk, [bleu]wordt elke gedoopte ertoe geroepen om zijn inzet zo goed mogelijk te beleven[/bleu], volgens zijn of haar persoonlijke situatie.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 228 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License