missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Een Kerk van de ontmoeting met de moslims :
dialoog, wederzijdse gastvrijheid

Relais PB Maghreb N°26 – oktober 2015
woensdag 4 november 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

In de Maghreb, vindt onze aanwezigheid haar volle betekenis in onze relatie met de gelovigen van de islam. We mogen ons niet terugplooien op onszelf, met het gevaar afgesloten van de buitenwereld te leven, en van verstikking te sterven. We hoeven deze situatie niet te “ondergaan”, hoe bijzonder deze ook moge zijn ; wij kiezen ze, we grijpen haar aan als een gave van God om deze vruchten van respect en openheid te doen dragen.

De echte openheid sluit in zich stevig te houden aan zijn eigen meest diepe overtuigingen, met een klare en blije identiteit, maar open voor die van de andere om deze te begrijpen wel wetend dat de dialoog een bron van verrijking kan zijn voor elkeen.” [mauve fonce](Paus Franciscus, De vreugde van het Evangelie, nr. 251)[/mauve fonce]

Het eerste terrein van onze ontmoeting is deze van onze gemeenschappelijke menselijkheid, te beginnen met het goede buurschap en de vriendelijkheid. Daar bevindt zich het solide voetstuk van de ware dialoog, breder verstaan dan het eenvoudig uitwisselen van woorden, of praten over onze respectievelijke godsdiensten. Wij weten dat sommige theologische uitwisselingen een strik of een doodlopend straatje kunnen zijn, ook al moeten we deze bevorderen in de instanties die daarvoor voorbehouden zijn. Het leven zelf blijft de eerste gelegenheid voor een dialoog en van een wederzijdse kennis door iedereen bereikbaar.

Deze dialoog is op de eerste plaats, een conversatie over het menselijk leven, of eenvoudig zoals de bisschoppen van India het voorstellen, ‘een houding van openheid voor hen, terwijl we vreugden en moeilijkheden met elkaar delen’. Zo leren we de anderen te aanvaarden in hun manier van denken en zich uitdrukken. Op die manier zullen we samen de plicht kunnen opnemen de rechtvaardigheid en de vrede te dienen, wat een basiscriterium zal moeten worden van al onze uitwisselingen.” [mauve fonce](Paus Franciscus, De vreugde van het Evangelie, nr. 244)[/mauve fonce]


Familiale en sociale gebeurtenissen, religieuze feesten, omstandigheden van allerlei aard zijn even zoveel gelegenheden geboden om ons beter te kennen, ons wederzijds te helpen, ons te ontmoeten zonder dat het nodig zou zijn kunstmatige gelegenheden te scheppen. Deze dialoog van het leven is ook een plaats van uitwisseling over de samenleving en de evoluties ervan, over de wereld zoals hij is en zoals hij gaat. Wij zijn geëngageerd in samenlevingen die evolueren. Laten we elkaar helpen om onze identiteit daarin niet te verliezen, maar om[vert] daarin al de waarden van menselijkheid die wij gemeenschappelijk hebben te bewaren en te bevorderen, in een blij en hoopvol vertrouwen[/vert].

Uittreksel uit de pastorale Brief van de Bisschoppenconferentie van het Gebied Noord Afrika.
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 271 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License