missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Paus Franciscus

- Ons gemeenschappelijk huis beschermen 6

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) www.netzwerkafrika.de - AEFJN http://aefjn.org
donderdag 26 november 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De tuin van de wereld ontwikkelen en beschermen
[marron] – De menselijke betekenis van de ecologie[/marron]

De relatie tussen de mens en de natuur is lange tijd doortrokken geweest door de uitnodiging in het scheppingsverhaal de aarde te “onderwerpen” [mauve fonce](Gen. 1, 28)[/mauve fonce], wat de wilde ontginning van de natuur heeft bevorderd. In tegenstelling met deze uitdrukking legt Paus Franciscus het accent op de Bijbelse plicht van “de tuin te ontwikkelen en te beschermen” [mauve fonce](Gen. 2, 16)[/mauve fonce]. ‘Laudato si’ ontwikkelt een diepere theologie van de schepping, die de mens ziet als een deel van de natuur zowel als de medewerker van God. Alleen een evenwichtige antropologie biedt het fundament van een ecologie die goed is voor toekomst.


- Wij zijn God niet. De aarde gaat ons vooraf en werd ons gegeven… (De Bijbelse teksten) nodigen ons uit [marron]de tuin van de wereld te “ontwikkelen en te beschermen”[/marron] [mauve fonce](Gen. 2, 15)[/mauve fonce]. Terwijl “ontwikkelen” betekent beploegen, ontginnen of bewerken, “beschermen” betekent bewaren, behouden, verzorgen, bewaken. Dat sluit een verhouding van verantwoordelijke wederkerigheid in tussen de mens en de natuur. [mauve fonce](Laudato si 67)[/mauve fonce]

- Voor de joods-christelijke traditie is “schepping” zeggen, meer betekenen dan “natuur”. De natuur wordt gewoonlijk begrepen als een systeem dat geanalyseerd wordt, begrepen en beheerd wordt, maar de schepping kan alleen maar begrepen worden als [mauve fonce]een gave die opspringt uit de open hand van de Vader van allen[/mauve fonce], als een werkelijkheid die verlicht wordt door de liefde die ons oproept voor een universele innige verbondenheid (“communio”).[mauve fonce] (76)[/mauve fonce]
De wereld is meer dan een probleem dat moet opgelost worden, het is een blij mysterie dat wij aanschouwen in de vreugde en in de lofprijzing. [mauve fonce](12)[/mauve fonce]

 

- Vele dingen wie wij als slecht beschouwen, gevaarlijk of als bronnen van lijden, maken in werkelijkheid deel uit van de barensweeën die ons aanzetten om [marron]samen te werken met de Schepper[/marron]. Hij is aanwezig in het meest intieme van elk ding, zonder de autonomie van zijn schepsel te conditioneren. [mauve fonce](80)[/mauve fonce] Het universum ontplooit zich in God, die het helemaal vervult. [mauve fonce](233)[/mauve fonce]

- Indien wij de waarde en de broosheid van de natuur erkennen, en tegelijkertijd de bekwaamheden die de Schepper ons toegekend heeft, laat ons dat toe vandaag gedaan te maken met [marron]de moderne mythe van de materiële vooruitgang zonder grens[/marron]. Een broze wereld, met een menselijk wezen aan wie God de zorg toevertrouwt, interpelleert ons verstand om te erkennen hoe we onze macht zouden moeten oriënteren, ontwikkelen en beperken.[mauve fonce] (78)[/mauve fonce]

 

- In de moderniteit, is er een grote antropocentrische overdrevenheid geweest die, onder andere vormen, vandaag verder blijft schaden aan onze gemeenschappelijke referentie en aan elke poging om de sociale banden te verstevigen. Dat is de reden waarom het ogenblik is aangebroken opnieuw aandacht te schenken aan de werkelijkheid met de grenzen die zij oplegt, en die op hun beurt de mogelijkheid bieden van een [marron]gezondere en meer vruchtbare menselijke en sociale ontwikkeling[/marron]. [mauve fonce](116)[/mauve fonce]

- [marron]Elke menselijke persoon… is niet alleen maar iets, maar iemand…[/marron] Welke heerlijke zekerheid te weten dat het leven van elke persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die beheerst wordt door het loutere toeval of door kringlopen die zich op een absurde wijze herhalen ! [mauve fonce](65)[/mauve fonce]

 
De rijkdommen van de natuur zullen door ons kunnen gebruikt worden. Maar wij hebben de morele verplichting deze in zijn staat te behouden. Als je op weg bent in een broussestreek, zal je daar ontelbare vruchtenbomen vinden. Je zal er zoveel van eten als je er nodig hebt. Je zal de rest laten aan degenen die na jou zullen komen..
Chenjerai Hove
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 235 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License