missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - December 2015

zaterdag 5 december 2015 door G.Verbist, mafr.
« Terreur heeft wortels in islam »
  door Felice Dassetto, professor,.
hoofd van het Centre d’études de l’islam
aan de Université Catholique de Louvain.

Keer op keer horen wij zeggen dat de terreurdaden te Parijs niets te maken hebben met de islam. Volgens de islamexpert Felice Dassetto heeft dat geweld wel degelijk met godsdienst te maken. “Zolang er geen intellectuelen de moed hebben om de islam grondig te herdenken, zal er niets veranderen. “

Hun werkwijze was geen toeval. Het is de bedoeling van Islamitische Staat (IS) om chaos te creëren. En die chaos is, in de ogen van de jihadisten, de voorbode van het einde der tijden waarin moslims van ongelovigen worden gescheiden, en van de geboorte van een nieuwe, betere wereld.
“ De apocalyptische visie van Islamitische Staat is de oude idee van de jihad in zijn nieuwste gedaante. “

In de optiek van IS is de jihad, de heilige oorlog tegen de ongelovige en de afvallige, een absolute en morele plicht, voorspruitend uit de Koran. De jihad wordt niet langer afgekondigd door een autoriteit. Het is een individuele opdracht geworden waarvan men zich kwijt waar men kan en met de middelen die men heeft.

Terwijl Al-Qaeda nog een hiërarchische structuur had, werkt IS via diffuse, tijdelijke netwerken. Daarom zal IS, ook al wordt het op een plaats uitgeroeid, altijd opnieuw de kop opsteken.

De stichting van het kalifaat in Cham, het mytische land tussen Tigris en Eufraat waar het laatste oordeel zal plaatsvinden, voegde twee jaar geleden een extra dimensie toe. Het fungeert als ankerpunt voor de internationale jihadisten en geeft hen het gevoel dat ze deel uitmaken van een gewijde geschiedenis.

“ Uit de basistekst van de islam, de Koran, en uit de soenna (de overgeleverde gewoonten van de profeet Mohammed) die voor de moslims even belangrijk zijn als het leven van Jezus voor de christenen, spreekt een grote spiritualiteit. Maar ze kunnen evenzeer inspireren tot oorlog en geweld. “

“ Als ontkend wordt dat de aanslagen iets met godsdienst te maken hebben, kan ook niet worden nagedacht over [bleu]de noodzakelijke herinterpretatie[/bleu] van deze eeuwenoude teksten die zijn geschreven in een totaal andere samenleving.” “ Er zijn inderdaad verzen in de Koran die stellen dat de islam vrede is, maar ze bedoelen dat de islam vrede is voor de moslims. Als er geen inspanning wordt geleverd om de teksten te herinterpreteren, zijn dat holle woorden. “

Wat drijft jonge moslims naar de jihad? “ Zeker niet werkloosheid en armoede.” De grote oorzaak van radicalisering is de hele cultuur van tegenstand tegen het Westen, die sinds enkele decennia opgeld maakt in de moslimgemeenschap. “ Al twintig, dertig jaar horen de moslims dat het Westen islamofoob is, dat Europa geen plaats is voor moslims. Het Westen wordt door Moslimbroeders en salafisten afgeschilderd als het absolute kwaad, als de vijand die de moslimwereld wil vernietigen.”

“ Op de jongeren die toch al opgezadeld zijn met een mal de vivre, heeft dit discours een enorme invloed. Ze gaan zich slachtoffer voelen. Uiteindelijk zien ze de jihad als de enige oplossing. En eenmaal men vertrokken is, komt men al snel terecht in een spiraal die uitmondt in terreur.

De stelling dat gematigde moslims zich meer moeten laten horen is een lapmiddel. De [bleu]grote uitdaging[/bleu] is durven te zeggen dat de [bleu]teksten moeten[/bleu] worden [bleu]geherinterpreteerd[/bleu]. Dat is de enige manier om weerwerk te bieden tegen salafisten en de Moslimbroeders, die niet noodzakelijk oproepen tot de jihad, maar wel de basis leggen voor het ongenoegen over de westerse samenleving.”

De zogenaamde gematigde moslims zij niet in staat te duiden wat het betekent moslim te zijn in een pluralistische samenleving en een seculiere staat. “ Zij raken niet aan de grondslagen van de godsdienst en realiseren zich niet dat de islam aan de basis ligt voor de radicale keuzes van sommigen. “

Dassetto stelt vast dat degenen in België die de teksten een nieuwe betekenis kunnen geven, zwijgen. “ En zolang dat het geval is, zijn alle maatregelen tegen de radicalisering futiel. “

(De Standaard. 17/11/15.)
 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (van Marokkaanse oorsprong), zegt het zo : [bleu] “ Het aanwijzen van de bron van het probleem (de teksten) is de eerste stap naar een oplossing.” [/bleu]

’ Herinterpretatie van de Koran ’

De Vlaamse Bijbelexegeet Peter Schmidt pleit voor een herinterpretatie van de Koran. Die is essentieel om te vermijden dat extremisten geweld vanuit Koranteksten blijven legitimeren. Schmidt verwijst naar de islamexpert Felice Dassetto die recent zei dat de Koran en de soenna getuigen van grote spiritualiteit, maar eveneens kunnen inspireren tot oorlog en geweld.

“De geweldteksten van de Koran vertonen niet zelden een schrikbarend parallelisme met die van het Oude Testament. Vandaag kunnen wij terecht stellen dat de Bijbel niet op geweld aanstuurt. Dat kunnen we omdat wij een grondige herinterpretatie van gewelddadige stukken uit de Bijbel – het zijn er veel meer dan in de Koran – achter de rug hebben.”

Schmidt verwijst naar het belang van de historisch-kritische exegese...

Net als de Bijbel kan het de Koran en de soenna bevrijden van een letterlijke en onhistorische uitleg, die door sommigen wordt ingeroepen voor de rechtvaardiging van geweld.

(Leestip. Bijbelcitaat.be van 26.11.2015)
 
Veroordeling van de aanslagen

De werkgroep [bleu]Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog [/bleu] en het platform van [bleu]Vlaamse imams [/bleu] heeft te Gent een gezamelijke verklaring afgelegd, in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois. De rooms-katholieke kerkgemeenschap werd vertegenwoordigd door mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.

“ Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers , de getroffen families en de Franse samenleving. Na de aanslagen van januari van dit jaar wordt Frankrijk opnieuw in diepe rouw gedompeld, zoals recentelijk ook andere landen. Met deze zoveelste aanslag is opnieuw onschuldig bloed vergoten.”

“ Wij veroordelen resoluut en krachtig deze barbaarse terreur en elke vorm van haat en geweld die de menselijke waardigheid en de fundamenten van onze Westerse samenleving beogen te vernietigen.

Wij verzetten ons des te meer tegen haat en geweld gepleegd in naam van welke religieuze of ideologische overtuiging dan ook.

Wij ondersteunen iedereen die waar ook ter wereld, ongeacht de verschillen tussen godsdiensten en levensbeschouwingen, wil bijdragen aan een vreedzame, menswaardige en zorgzame samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht zijn ideologische, religieuze, etnische of sociale achtergrond....

Wraak en vijandschap bieden hoop noch perspectief. Alleen dialoog en vrede zijn bouwstenen voor de toekomst. Aan die toekomst moeten we samen bouwen, met vereende krachten, elke dag opnieuw. “

(Kerknet. 16.11.15.)
 
Een halve eeuw geleden, op 8 december 1965,
werd het Tweede Vaticaans Concilie beëindigd.

“ Van Concilie tot Concilie “
  Jürgen Mettepenningen & Karim Schelkens
  Uitg. Halewijn
ISBN: 9789085281634
Type: Paperback, 165 bladzijden
Publicatiedatum: 12/10/2010
Prijs: 23.00 EUR

Hoofdlijnen en fragmenten van de geschiedenis van Kerk en theologie van Vaticanum I tot Vaticanum II. In een toegankelijke taal een schets van meer dan honderd jaar katholicisme. De focus is voornamelijk gericht op de opeenvolgende pausen met hun achtergrond en bestuursdaden, en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de katholieke theologie.


“ Het Concilie Vaticanum II “
  Mathijs Lamberigst & Leo Declerck
  Uitg.: Halewijn / Adveniat
Publicatiedatum: 30-09-2015
Prijs: € 18.95
Type: 224 pagina’s, 14,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-90-8528-363-8

De auteurs presenteren deze grote gebeurtenis op een historisch – kritische wijze voor een breed publiek. Aggiornamento, het bij de tijd brengen van de Kerk, was voor Johannes XXIII het sleutelwoord.

G E L O V E N

“ Geloven “
  Jürgen Mettepenningen, redacteur
  .Uitg. Lannoo
EAN : 9789020936575
Formaat: 20cm x 26cm
Verschijningsdatum: 13/10/2015
Afwerking: Hardcover
Aantal pagina’s: 289
Prijs: 29,99 €

45 spirituele denkers uit alle religies getuigen in één boek. Ze komen uit Afrika, Azië, Europa, Amerika,… en getuigen van hun geloof. Nog nooit lieten spirituele denkers zo diep in hun hart kijken.[bleu] Een indrukwekkend geloofsboek[/bleu].

Elk van hen is een autoriteit in geloven: hetzij op het vlak van kennis, hetzij op dat van ervaring, soms ook allebei… Deze bundel ademt hun geloven uit, in alle verscheidenheid: joden, christenen, moslims, hindoes, boeddhisten, maar ook bijvoorbeeld een wica. Het is een boek dat uitnodigt tot onthaasting en op adem te komen...

[rouge]WARM AANBEVOLEN.[/rouge]

__5__

“ Het is mijn overtuiging dat ook [bleu] literatuur zeer vormend [/bleu] is omdat ze helpt onze tijd te verstaan. Het helpt [bleu] open te staan [/bleu] voor de uitdagingen van onze tijd en je niet terug te trekken op je eiland met de eigen problemen.”

Mgr. Jozef De Kesel . (Kerknet. 11.11.15.)
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 290 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License