missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Paus Franciscus

- Ons gemeenschappelijk huis beschermen 8

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) www.netzwerkafrika.de - AEFJN http://aefjn.org
vrijdag 11 december 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De nationale belangen overstijgen voor het globale welzijn
[marron]– De zware verantwoordelijkheid van de internationale en lokale politiek[/marron]

De talrijke internationale topconferenties over het wereldklimaat van de laatste 20 jaren zijn er niet in geslaagd een dwang opleggend akkoord te bereiken voor de Staten die de ‘gemeenschappelijke, maar verschillende verantwoordelijkheden’ bepaalt. Paus Franciscus ziet als oorzaken het gebrek aan ethiek in de internationale betrekkingen, de prioriteit van de nationale belangen in verhouding met het globale welzijn, het gebrek aan efficiënte internationale instellingen en de afhankelijkheid van de politiek tegenover de financies. Gaan de Staten hun verantwoordelijkheden opnemen tijdens de conferentie over het klimaat in Parijs ?

- De ongelijkheid geldt niet enkel voor de individuen, maar ook voor hele landen, en verplicht te denken aan een ethiek van de internationale betrekkingen. Er bestaat, inderdaad, een ware [marron]“ecologische schuld”[/marron], vooral tussen het Noorden en het Zuiden, zijn er commerciële onevenwichtigheden, met gevolgen op het ecologisch gebied, en eveneens gebonden aan het onevenredig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, historisch uitgeoefend door bepaalde landen. [mauve fonce](51)[/mauve fonce]
Er zijn[marron] gemeenschappelijke maar verschillende verantwoordelijkheden[/marron], gewoonweg omdat de landen die genoten hebben van een hoge graad van industrialisering, ten prijze van een enorme emissie van broeikasgassen, een grotere verantwoordelijkheid hebben bij het aandragen van de oplossing van de problemen die deze veroorzaakt hebben. [mauve fonce](Laudato si 170)[/mauve fonce]

-  De zwakheid van de internationale politieke reactie is treffend. [marron]De afhankelijkheid van de politiek tegenover de technologie en tegenover de financies[/marron] toont zich duidelijk in de mislukking van de mondiale Topconferenties over het milieu. Er zijn te veel particuliere belangen, en zeer gemakkelijk gebeurt het dat het economisch belang het haalt van het gemeenschappelijk welzijn…[mauve fonce](54)[/mauve fonce] De internationale onderhandelingen kunnen niet op een duidelijk manier vooruitgang maken omwille van de positie van landen die [marron]hun eigen nationale belangen stellen boven het gemeenschappelijk algemeen welzijn[/marron]. [mauve fonce](169)[/mauve fonce]

- De financiële en economische dimensie, het transnationale karakter, neigt de politiek te overheersen. In deze context, wordt [marron]de rijping van internationale instellingen onmisbaar,[/marron] die sterker moeten zijn en efficiënt georganiseerd, met gezagsdragers rechtmatig aangeduid door akkoord met de nationale regeringen, en voorzien van de macht om te sanctioneren. [mauve fonce](175)[/mauve fonce]

-  Het begrip van gemeenschappelijk welzijn sluit ook de toekomstige generaties in. De internationale economische crisissen hebben op een duidelijke manier de gevolgen aangeduid die voortvloeien uit het miskennen van een gemeenschappelijk lot, waarvan deze die na ons komen niet mogen worden uitgesloten. Men kan niet langer spreken van duurzame ontwikkeling zonder [marron]een solidariteit tussen de generaties.[/marron][mauve fonce](159)[/mauve fonce]
Welke soort wereld willen we nalaten aan degenen die ons opvolgen, aan de kinderen die opgroeien ? [mauve fonce](160)[/mauve fonce]

- De mensheid van het postindustriële tijdperk zal misschien beschouwd worden als één van de meest onverantwoordelijke van de geschiedenis, men moet hopen dat de mensheid van het begin van de XXIste eeuw in de herinneringen zal kunnen bewaard blijven omdat zij met edelmoedigheid haar [marron]zware verantwoordelijkheden[/marron] heeft opgenomen. [mauve fonce](104)[/mauve fonce]

Wij denken en wij handelen alsof wij geen getuigen zouden zijn van het verleden, en geen werkers voor de toekomst.
Chenjerai Hove
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 242 / 1148221

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License