missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Paus Franciscus

- Ons gemeenschappelijk huis beschermen 9

Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) www.netzwerkafrika.de - AEFJN http://aefjn.org
zaterdag 12 december 2015 door D.F. (Vertaling), Webmaster

De vreugde vinden in de eenvoud en de solidariteit
[marron]– De cultuur van het waardeverlies en het voorstel van een nieuwe levensstijl[/marron]

Paus Franciscus ziet als één van de oorzaken van de vernieling van het milieu een levensstijl die bevorderd wordt door de mechanismen van de markt, drijvend tot de zinloze ophoping van nutteloze dingen, met de bewering een bedriegende illusie te geven van vrijheid en die een innerlijke leegheid nalaat. Integendeel, nodigt hij uit tot een spiritualiteit van ‘communio’ of innerlijke verbondenheid met al de schepselen Gods, een bevrijdende soberheid, en een solidaire gemeenschap met de armen, concreet beleefd in kleine alledaagse gebaren.

-  Het bewustzijn van een gemeenschappelijke oorsprong, van een wederzijds toebehoren en van een gedeelde toekomst voor allen, is noodzakelijk. Dit [marron]fundamentele bewustzijn[/marron] zou de ontwikkeling toelaten van nieuwe overtuigingen, houdingen en levensvormen. Zo wordt een culturele, spirituele en educatieve uitdaging, die lange processen van regeneratie zal veronderstellen, in het licht gesteld. [mauve fonce](Laudato si 202)[/mauve fonce]

- De constante opeenhoping van mogelijkheden om te consumeren verstrooit het hart en verhindert om elk ding en elk moment te evalueren.[mauve fonce] (222) [/mauve fonce] Hoe meer het hart van de persoon ledig is, des te meer heeft deze nood aan te kopen, te bezitten en te verbruiken objecten… De obsessie van een verbruikende levensstijl kan alleen maar wederzijds geweld en vernieling veroorzaken, vooral dan wanneer het maar een klein aantal is dat zich dat kan veroorloven. [mauve fonce](204) [/mauve fonce] Het ritme van verbruik, van verkwisting en van beschadiging van het milieu heeft de mogelijkheden van de planeet overschreden, in zover dat de actuele levensstijl, omdat deze onhoudbaar is, alleen maar [marron]kan leiden tot catastrofen[/marron], zoals, in feite, dit reeds periodiek gebeurt in verscheidene gebieden.[mauve fonce] (161)[/mauve fonce]

- Het bestaan van wetten en normen is niet voldoende op lange termijn… Het is maar door het cultiveren van stevige deugden dat de gave van zichzelf in een ecologische inzet mogelijk is… [marron]De vorming tot de verantwoordelijkheid voor het milieu[/marron] kan verschillende gedragingen aanmoedigen die een directe en belangrijke invloed hebben op het veilig bewaren van het milieu. [mauve fonce](211)[/mauve fonce]
Al de christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te spelen in deze vorming. Ik hoop eveneens dat men [marron]in onze seminaties en religieuze vormingshuizen [/marron] opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een erkentelijke contemplatie van de wereld, tot de bescherming van de broosheid van de armen en van het milieu. [mauve fonce](214)[/mauve fonce]

- De christelijke spiritualiteit… moedigt een profetische en contemplatieve levensstijl aan, in staat te helpen om de dingen diep te waarderen zonder geobsedeerd te zijn door de consumptie…
Het is [marron]een terugkeer naar de eenvoud[/marron] die ons toelaat stil te staan om te waarderen wat klein is, om te danken voor de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons vast te hechten aan wat we hebben noch droevig te zijn om wat we niet bezitten. [mauve fonce](222)[/mauve fonce]
[marron]De soberheid[/marron], die beleefd wordt met vrijheid en op een bewuste manier, [marron]is bevrijdend[/marron]. Men kan intens leven met weinig, vooral als men in staat is andere genoegens te waarderen en men voldoening vindt in de broederlijke ontmoetingen, in de dienst, in het ontplooien van zijn geestelijke gaven, in de muziek en de kunst, in het contact met de natuur, in het gebed. [mauve fonce](223)[/mauve fonce]
Wij spreken van een houding van het hart, dat alles beleeft met [marron]een serene aandacht[/marron], dat ten volle aanwezig weet te zijn bij iemand zonder te denken aan wat daarna komt, dat zich op elk ogenblik overlevert als een goddelijke gave die ten volle moet beleefd worden. [mauve fonce](226)[/mauve fonce] Stilstaan om God te danken vóór en na de maaltijden is een uitdrukking van deze houding. [mauve fonce](227)[/mauve fonce]

[marron]Laatste meditatie in deze serie[/marron]


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 264 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License