missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°15 Breuklijnen

Août - augustus 2008
mercredi 20 août 2008 par J.V.

 ENKELE RECENTE BLIKVANGERS

XVde CONFERENTIE VAN DE NIET-GEBONDEN LANDEN : SOLIDARITEIT

Op 30 juli eindigde in de Iraanse hoofdstad, Teheran, de XVde ministerconferentie van de Beweging der Niet-Gebonden Landen (Nam / Noal). Ze hadden het over de opbouw van een wereld gekenmerkt door vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en vriendschap, over de samenwerking tussen Noord en Zuid om de armoede te bestrijden en de klimaatveranderingen op te vangen. Het woord solidariteit kwam in de verklaringen tientallen keren terug. « Wij leven in een wereld, aldus Felipe Pérez Roque, Cubaans minister van Buitenlandse Zaken, waar de ongelijkheid toeneemt, waarin honderden miljoenen mensen ieder jaar te kampen hebben met honger, werkloosheid en ziekte », gevolg van een onrechtvaardige economische wereldorde. Hij voegde er nog aan toe dat begrippen als ’preventieoorlog’ en pogingen om de nationale souvereiniteit te beperken onder voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme een manier is om de onafhankelijkheid van de arme landen te beknotten. Hij riep de niet-gebonden landen op een tegengewicht te vormen tegen de geïndustrialiseerde grootmachten, ook in de UNO. De Iraanse minister van Buitenlandse zaken, Manouchehr Mottaki, vroeg zijn gasten de kandidatuur van zijn land om niet-permanent lid te worden van de Veiligheidsraad te steunen. Verder kreeg de bemiddelaarsrol van Thabo Mbeki in Zimbabwe de volle steun van de conferentie.

Zestig ministers van Buitenlandse zaken waren aanwezig, naast andere vertegenwoordigers van de 118 landen van de NAM, ook vertegenwoordigers van 15 landen die als waarnemer deelnamen en tenslotte acht regionale et internationale organisaties. De volgende conferentie zal volgend jaar plaats hebben in Egypte. (MISNA)

DE AMERIKAANSE AFGEVAARDIGDEN VRAGEN OM VERGEVING

De afgevaardigden « vragen, in naam van het volk van de Verenigde Staten, vergiffenis aan de Afro-Amerikanen voor de misdaden begaan tegen hen en hun voorouders die te lijden hadden van de slavernij en van de rassenscheidingwetten, de zo genaamde Jim Crow wetten ». Deze resolutie werd bij meerderheid goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers te Washington. De resolutie erkent dat « de Afrikaanse slaven gebrutaliseerd werden, vernederd, ontmenselijkt, en op schandalige wijze werden ontdaan van hun naam en hun identiteit ». De tekst erkent eveneens dat er nog steeds « blijvende gevolgen » bestaan van de slavernij en de segregatie voor de huidige zwarte gemeenschap. « Vergiffenis vragen voor eeuwen van brutale ontmenselijking en onrecht kan het verleden niet uitwissen, maar het erkennen van begane fouten kan de verzoening versnellen en de Amerikanen helpen de spookbeelden van hun verleden te trotseren ». De tekst voorziet nochtans geen vormen van schadeloosstelling.

De slavernij werd in de Verenigde Staten officieel afgeschaft in 1865, maar bleef in het Zuiden voortwoekeren dank zij lokale wetten, Jim Crow wetten genoemd, die definitief verdwenen in de jaren 1950-60.

In 1988 had het Parlement zijn excuses aangeboden aan de Japanse burgers die gedurende de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten ’preventief’ werden geïnterneerd. In 1993 volgden de verontschuldigingen aan de Hawaïsche inboorlingen voor het bezetten van hun land 100 jaar geleden.

Het verschijnen op het politiek toneel van een zwarte kandidaat voor het presidentschap, in de persoon van Barak Obama, is wellicht niet vreemd aan hoger vermeld initiatief. (MISNA)

DE GELOOFSOVERTUIGING VAN BARAK OBAMA

De geloofsovertuiging van de presidentskandidaat Obama haalt meer en meer het nieuws. In zijn eerste confrontatie met zijn republikeinse rivaal op16 augustus moesten beide kandidaten het onder anderen hebben over echtscheiding en homohuwelijken. Obama steekt zijn geloofsovertuiging niet onder stoelen en banken, wat hem niet belette zijn lidmaatschap van de Trinity Church in Chicago op te zeggen in mei laatst leden.

In dat verband citeerde TERTIO (30 juli 2008) een interessant citaat van hem, uit een conferentie van twee jaar geleden : « Secularisten hebben het verkeerd voor, als zij aan gelovigen vragen hun geloof aan de deur te laten staan vooraleer ze de publieke ruimte betreden. Belangrijke hervormers als Abraham Lincoln, Dorothy Day, Martin Luther King, hadden niet alleen een religieuze motivatie maar gebruikten meermaals religieus taalgebruik om hun zaak te bepleiten. Zeggen dat je je ’persoonlijke overtuiging’ niet mag inzetten in politieke discussies is een praktische absurditeit. Onze wet is per definitie een codificatie van de moraliteit die grotendeels wortelt in de joods-christelijke traditie. » Die woorden mogen onze Europese politiekers, Belgische politici inbegrepen, eens diep bemediteren.

KARADZIC ZIT NU IN DE U.N. DETENTION UNIT IN SCHEVENINGEN

Op 30 juli 2008 werd de voormalige president van de Bosnische Republiek overgebracht naar het Joegoslavië-tribunaal van Den Haag. De aanklacht omvat genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, dat alles geformuleerd in elf punten. Daarna begint de voorbereiding van het eigenlijk proces. De Belgische hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal moet dan aan de verdediging zijn bewijsmateriaal voorleggen.


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 643 / 813119

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License