missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - Januari 2016

maandag 4 januari 2016 door G.Verbist, mafr.

Van 18 tot 25 januari

Oecumenische bidweek


[bleu marine]Het thema:[/bleu marine] [bleu]“ Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren “[/bleu] [mauve fonce]1Petrus 2,9.[/mauve fonce]
Brochure is te verkrijgen in de boekhandels van de bisdommen. Te Brugge, Brussel, Antwerpen en op andere plaatsen zijn er oecumenische vieringen.

[vert]@@@@@@@@@@@[/vert]


Oecumene


Er is geen weg terug. De rooms-katholieke Kerk kan geen duimbreed toegeven op de conciliaire verworvenheden inzake godsdienstvrijheid, oecumene en interreligieuze dialoog. Alleen een toenemend respect voor de ander, een voort groeiende eenheid en grotere broederlijkheid en collegialiteit zijn mogelijk in de ogen van de gerenomeerde Duitse concilietheoloog, Peter Hünermann.
Hij vindt dan ook dat [bleu] nieuwe oecumenische stappen [/bleu] niet kunnen uitblijven, zeker met de naderende 500ste verjaardag van de Reformatie in 2017. “ We beleven al zekere vormen van eenheid, zij het niet volkomen. We groeien steeds meer naar elkaar toe. Daar moet een institutionele bekering op volgen. In Duitsland zijn er zovele gemengde huwelijken van katholieken en lutheranen. Die leven én geloven toch samen als families in eenheid? Als dat dan kan, dan kan de grote kerkfamilie niet achterblijven.”
“ Uitsluiting van de ander past niet in Gods plan.” (Hünermann)

TERTIO 2.12.15.
 

[bleu marine]Belgische bisschoppen op bezoek te Constantinopel[/bleu marine]
Van 18 tot 23 november, gingen 6 bisschoppen van ons land op tegenbezoek bij Bartholomeos I, oecumenische patriarch van Constantinopel. Zij bezochten verschillende historische christelijke plaatsen. De gesprekken tussen de orthodoxe en katholieke delegatie verliepen bizonder hartelijk. Van de patriarch is zijn vurige verlangen bekend om nieuwe stappen te zetten in de richting van een volwaardige eenheid... Maar daarin wordt hij lang niet door alle orthodoxe christenen gevolgd... Te dikwijls wordt Europa gepercipieerd als het Avondland waar het christendom intussen zodanig is verbleekt dat het nog nauwelijks zichtbaar is.
Turkije is officieel een lekenstaat, maar met een overweldige moslimmeerderheid. De christenen zijn niet veel meer dan 2 %.

(Kerknet. 26.11.15)
 

[bleu marine]Het orthodox aartsbisdom van België[/bleu marine] en het exarchaat van Nederland en Luxemburg behoren tot de onmiddelijke jurisdictie van het [bleu]oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.[/bleu] Sinds [bleu]1900[/bleu] heeft de orthodoxe gemeenschap in Antwerpen een eigen kerk. In 1926 instaleren ze zich te Brussel. In 1955, met de komst van Griekse mijnwerkers, instaleren ze zich in Limburg, maar ook in Luik, Charleroi en Bergen.
In 1985 werd de orthodoxe eredienst officieel door de Belgische staat erkend. Sinds 1987 hebben ze een kathedraal in de Stalinggradlaan te Brussel.
[bleu marine]Metropoliet Athenagoras Peckstadt[/bleu marine] (een vlaming) staat aan het hoofd van de orthodoxe Kerk in België. Het aartsbisdom telt vandaag 33 parochies.
Hij was waarnemer en spreker op de bisschoppensynode over het gezin te Rome in oktober 2014. Sinds november heeft hij een hulpbisschop, Petros Bozinis, geboren in Griekenland. Hij zal metropoliet Peckstadt bijstaan.

(Kerknet. 8.11.15.)
 
Congres over de GODSDIENSTVRIJHEID


In Rome vond dit vierdaags (9-12 december) congres plaats. De deelnemers bogen zich over de vraag “ Hoe kunnen wij als christenen reageren op de vervolging van christenen in verschillende delen van de wereld ? “ Het congres werd samen met de Universiteit van Georgetown in Washington en de Urbana Universiteit in Rome georganiseerd.

(Kerknet 12.12.)
 

[bleu marine]PATRIARCH van MOSKOU bepleit dialoog met katholieken –[/bleu marine]
De Russisch-orthodoxe patriarche Kyrill riep de Russische jongeren op tot dialoog met de katholieke Kerk. “Samen verdedigen wij dezelfde waarden, zowel in het openbare als het private leven. Deze samenwerking is noodzakelijk in een seculariseerde en niet-christelijke wereld”.

(Kerknet.18.12.15.)
 

[bleu marine]Zich overgeven aan Gods barmhartigheid – [/bleu marine] Antoine Leiris, journalist bij France Bleu, richt zich tot de moordenaars van zijn vrouw (aanslagen van 13 november)

“Vrijdagavond hebt gij het leven gestolen van een uitzonderlijk iemand, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon. Maar ge zult mijn haat niet hebben. Ik weet niet wie ge zijt et ik wil het niet weten. Gij zijt dode zielen. Als die God voor wie gij blindweg doodt ons naar zijn beeld gemaakt heeft, zal elke kogel een wonde zijn in haar hart. Wel dan neen, ik zal u dat geschenk niet geven van u te haten. Gij hebt het nochtans goed gezocht, maar de haat beantwoorden met de woede dat zou toegeven zijn aan dezelfde onwetendheid die van u gemaakt heeft wat gij zijt.”

(Cathobel.)
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 303 / 1159714

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License