missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Persbericht

BIO open voor private investeerders

vrijdag 5 februari 2016 door Webmaster

[vert]Federale regering stelt BIO open voor private investeerders[/vert]

  [marron] De Ministerraad heeft vandaag zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Bedoeling is om BIO open stellen voor private investeerders zodat ook de Belgische private sector kan investeren in de ontwikkeling van sterk economisch weefsel in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De hervorming kadert in de strategie van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om in het internationaal ontwikkelingsbeleid sterker in te zetten op inclusieve en duurzame economische groei in de Belgische partnerlanden. Eerder deze week bracht minister De Croo al een veertigtal CEO’s van Belgische bedrijven samen om een partnerschap op poten te zetten rond de duurzame ontwikkelingsdoelen. [/marron]

In september 2015 keurden de Verenigde Naties in New York nieuwe, universele en globale doelstellingen goed voor duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid. In deze nieuwe context is internationale ontwikkeling niet enkel een verhaal van overheden maar ook van de civiele maatschappij, de private sector en van individuen die zich samen willen inzetten voor verandering.

De regering wenst nadrukkelijk in te zetten op de ontwikkeling van de private sector in de landen in het Zuiden. Deze landen hebben economische groei nodig die zowel inclusief als duurzaam is. Het potentieel van de private sector om dergelijke groei te realiseren, is gigantisch. Volgens het Development Cooperation Report 2015 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de private sector in ontwikkelingslanden de belangrijkste vooruitgangsvector. Ze is verantwoordelijk voor 60% van het Bruto Nationaal Inkomen, 80% van de inkomende internationale kapitaalstromen en 90% van de tewerkstelling. Bedrijven zorgen voor economische groei en dragen bij tot de strijd tegen armoede. Heel wat landen hebben beleidslijnen uitgetekend en instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van de privésector in de landen in het Zuiden. Zo ook België, met de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (BIO) als belangrijkste actor.

Het Belgische ontwikkelingsbeleid beschikt daartoe met BIO over een uitstekend instrument. De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een sterke privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Het is de bedoeling om het kapitaal van BIO open te stellen voor private investeerders die niet alleen op zoek zijn naar rendement maar die zich ook bezig houden met de sociale en milieu-impact van de projecten waarin ze investeren. Dit zal gebeuren via de oprichting van een investeringsfonds waarin BIO een minderheidsparticipatie zal nemen.

Deze wijziging van de wet op BIO zal worden gevolgd door een herziening van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en BIO dat dateert van 1 april 2014.

  Grodent Jean-Jacques
Responsable du Service Information
SOS FAIM

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 153 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License