missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Aswoensdag

Vastentijd om tot het onzichtbare herboren te worden

Een meer geheimvol licht
vrijdag 12 februari 2016 door D.F. (Vertaling), F.L. (Vertaling-Traduction), Webmaster

[marron]In het Evangelie dat we op deze Aswoensdag gelezen hebben [mauve fonce](Mat. 6,1-6, 16-18)[/mauve fonce], maakt het woord van Christus een onderscheid dat een scheiding maakt, niet tussen de christelijke praktijk en de analoge praktijken, maar tussen de hypocriete en slaafse praktijk en de filiale praktijk.[/marron]

Drie engelen waken, op de drempel van de Vastentijd, om ons te vergezellen tijdens deze reis : de engel van de aalmoes, ’t is te zeggen van de gave zonder terugkeer ; de engel van het gebed, ’t is te zeggen van het woord van God ontvangen en naar God gekeerd ; en de engel van het vasten, ’t is te zeggen van de levensbehoefte die offergave van vrijheid is geworden. De eerste engel bevindt zich tussen ons en iemand anders, de tweede tussen ons en God, de derde tussen ons en de wereld. Wat hebben zij ons te zeggen, op het uur dat de Kerk zich inzet voor haar tocht door de woestijn(,) naar Jeruzalem, in het spoor van Christus ?

ZZij herinneren er ons op de eerste plaats aan dat wij geen alleenstaande christenen zijn, maar solidaire christenen. Solidair met die onmetelijke stroom van menselijkheid(,) die, van de ashrams tot de synagogen, van de tempels tot de moskeeën, doorheen de verscheidenheid van beschavingen en erediensten, zijn zoektocht naar God heeft te kennen gegeven, door het vasten, de aalmoes en het gebed. In zover dat Jezus, toen hij zich tot de menigte richtte op de berg van de Zaligheden, deze gedragslijn niet hoeft voor te schrijven als een imperatief, maar deze alleen maar vaststelt : “Voor jou, als je bidt…”

Van de gift van de weduwe geschoven in de schatkist van de Tempel tot het tiende voorgeschreven voor de Ramadan, van het boeddhistische gebed dat opstijgt uit de Tibetaanse tempels tot het stille bidden van een Karmelietes van Lisieux, zijn wij solidair met alle donoren en alle bidders van de wereld, met die lange stroom van edelmoedigheid, van voorspraak en van lofbetuiging die, sinds de oorsprong, de wereld geheimvol bevloeit ; wij zijn solidair met allen uit de geschiedenis die vasten, van de profeet Elias tot de Mahatma Gandhi, met hen van wie het de keuze is tot degenen die geen andere keuze hebben. Wij zullen de Vastentijd niet binnentreden zonder al die broers en zusters.

… In het spoor van Christus

Maar wij, wij treden er binnen in het spoor van Christus en volgens Christus. In het Evangelie dat we op deze Aswoensdag lezen maakt het woord van Christus een onderscheid dat als een zwaard van vuur een scheiding maakt, (,) niet tussen de christelijke praktijk en de analoge praktijken, maar tussen de hypocriete en slaafse praktijk en de filiale praktijk. Wij worden uitgenodigd over te gaan van een gedrag voor het oog van de mensen, gemotiveerd door die blik en opgevoerd op het openbaar toneel, naar een gedrag onder het oog van God, alleen door Hem gemotiveerd, en opgevangen “in het geheim”, (daar) waar alleen Zijn aanschouwen doordringt. Het eerste gedrag wordt bestempeld als hypocriet, want het vermomt in een religieuze daad een wereldse motivatie. Dat sluit ons op in de markteconomie : de hypocriet ontvangt het loon van zijn intentie, in overeenstemming met zijn intentie : hij wordt door de mensen gezien. Een relatie die helemaal horizontaal is, die de bres naar (de) transcendentie dichtstopt die gebed, vasten en aalmoes geroepen worden open te maken in onze geschiedenis.

Maar bovendien opent zich een filiaal gedrag : het betreft elk van ons en roept ons samen, ieder in het bijzonder : “Voor jou, als je een aalmoes geeft…” En zo krijgt in ons een andere ruimte diepgang. Het is, in het hart van ons wezen, de plaats van de onschendbare innerlijkheid, dat heilige der heiligen waartoe zelfs wij alleen door openbaring toegang krijgen. Uit die ruimte precies stijgen op ons gebed en onze offergave; en als we moeten vasten terwijl we ons gelaat welriekend maken, dan is het omdat ons gelaat zo de stilzwijgende vreugde zal weerspiegelen die, als een parfum van hoge prijs, eruit voortvloeit, zonder dat we weten noch vanwaar ze komt noch waarheen ze gaat. Er wordt ons alleen gezegd dat op die plaats onze Vader in de hemel aanwezig is. Deze gebaren maken de bres naar de Vader.

… naar de Vader

Dat is de reden waarom ons vasten, ons gebed, onze aalmoezen niet meer terugkeren in wereldse voordelen, volgens de mercantiele logica van de hypocrieten. Zij leveren geen loon op : loon bestaat alleen voor betaalde werkers. Er is geen loon voor (de) zonen. Maar we ontvangen toch een gave terug. En wat kan de Vader ons anders geven dan precies Hem te kennen als onze Vader, en onszelf te zien als Zijn kinderen ?

Zo kunnen ons vasten, ons gebed, onze aalmoes werkelijk, heel wat verder dan wat we ervan waarnemen, de grote spirituele verwachting vervoegen van onze tijdgenoten. Want deze gebaren komen in alle stilte de illusie van totale, en uiteindelijk totalitaire, transparantie contesteren, waarin de eigen persoon, door het verliezen van zijn recht op het geheim, zijn sacrale diepte verliest. Zij vervangen de samenleving van het spektakel, waarin elkeen alleen maar bestaat en erkend wordt als hij van zichzelf doet spreken, door de stille intimiteit van de ziel, waar God woont. Zij geven aan het eigen lichaam zijn schroom weer, dit wil zeggen zijn roeping om deze innerlijkheid te kennen te geven zonder deze daarom uit te stallen voor alle ogen. Zij nemen de wetten van de markt tegendraads, door in de getelde, betaalde, gerationaliseerde tijd de kosteloosheid in te voeren, die altijd een beetje gek lijkt, van de gave zonder berekening noch reden.

Dan neemt het gebed een filiale vorm aan : “Abba, Vader”. Dan wordt de aalmoes broederlijk geschonken. En het door vasten gewassen gelaat kan dan op de wereld een blik van zegen werpen.

  Une plus secrète lumière
médiations pour l’année liturgique


Marguerite Léna
Illustraties : Roselyne de Feraudy

ISBN : 978-2-249-62058-4
Uitgever : Lethielleux

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 308 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License