missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Article publié Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 2

woensdag 17 februari 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[brun clair]De armoede wegwerken – de ongelijkheden verminderen[/brun clair]

De laatste 15 jaren, hebben we vooruitgangen gezien in de strijd tegen de armoede. Desondanks, leeft 10% van de wereldbevolking nog in een uiterste armoede. De oorzaken van de armoede zijn talrijk : erg verspreide corruptie, fiscale fraude door de multinationale ondernemingen, gevolgen van de klimaatsverandering, discriminatie tegen de minderheden…
Elk jaar worden 2 miljard dollars overgebracht van de arme landen naar de rijke landen. Tegelijkertijd groeit voortdurend het aantal miljonairs en miljardairs. Deze afgrond die groter wordt tussen armen en rijken jaagt is schrikwekkend. 62 personen hebben een groter fortuin dan de armste helft va n de wereldbevolking. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een grote ongelijkheid in de maatschappij één van de oorzaken is van de sociale spanningen en van de gewelddadige conflicten. Het wegwerken van de uiterste armoede staat dus terecht bovenaan bij de Doelstellingen van de duurzame ontwikkeling
[mauve fonce](ODDs).[/mauve fonce]

[brun clair]Wat vereisen de ODD ?[/brun clair]

De ODD vragen specifieke maatregelen om de meest zwakke sociale groepen te steunen : vrouwen, kinderen en inlandse volken.

  • Zij moeten toegang krijgen tot sociale diensten en tot de sociale bescherming, tot een vorming op school, tot de grondeigendom en tot kredieten…
  • Er moet een bijzondere aandacht geschonken worden aan groepen van mensen die bedreigd worden door extreme klimaatgebeurtenissen en natuurrampen.
  • De wet moet aan de armen meer gelijkheid van kansen toelaten, hen laten deelnemen aan de beslissingen en hen beschermen tegen de discriminatie.
  • Het probleem van het onhoudbaar zich in de schulden steken van landen moet opgelost worden. [mauve fonce](ODD 17.4)[/mauve fonce]

Een zeer belangrijk aspect wordt niet vermeld : systematisch de belastingontduiking bestrijden en de belastingsparadijzen.

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

Vanaf het begin, hebben de religieuzen zich ingezet in Afrika om de armoede te bestrijden door hun hulp in geval van ellende en voor opvoedingsprogramma’s.

Het netwerk Geloof en Rechtvaardigheid (AEFJN) heeft zich ingezet voor de gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld van de arme landen, tegen de onrechtvaardige handelsakkoorden zoals de APE die voor Afrika schadelijk kunnen zijn, en ook tegen het in beslag nemen van gronden.

Wij moeten ons afvragen hoe wij vandaag deze nieuwe vormen van armoede en van uitsluiting kunnen bestrijden.

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • Is dit niet het vasten dat ik verkies : …je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen ? [mauve fonce]( Jes. 58, 6-7)[/mauve fonce]
  • Stel dat een broeder of zuster kleding en voedsel ontbeert, en iemand van u zegt hun : ‘Gaat in vrede, verwarmt u, verzadigt u’, zonder evenwel te geven wat zij voor hun lichaam nodig hebben, - wat heeft dat voor waarde ? [mauve fonce](Jac. 2, 16-17)[/mauve fonce]
  • Wij hebben een “over-ontwikkeling”, waar verbruik en verkwisting samengaan, wat op een onaanvaardbare wijze in contrast staat met permanente situaties van mensonwaardige miserie. [mauve fonce](LS 109)[/mauve fonce]
  • Armen helpen met geld moet altijd een voorlopige oplossing zijn om op te treden tegen dringende noodzakelijkheid. De grote doelstelling zou er altijd moeten in bestaan hen toe te laten een waardig leven te leiden door het werk. (LS 128)
  • Elke christen en elke gemeenschap wordt ertoe geroepen instrumenten van God te zijn voor de bevrijding en de promotie van de armen, zodat zij zich ten volle zouden kunnen integreren in de maatschappij. [mauve fonce](Evangelii Gaudium 187)[/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1031 / 1113633

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License