missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 4

woensdag 2 maart 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[brun clair]Voor allen de toegankelijkheid tot het water verzekeren – de oceanen beschermen[/brun clair]

Alle leven hangt af van het water. Het is het meest belangrijke voedsel. Dat is de reden waarom de toegankelijkheid tot het water een recht is voor de mens. Nochtans, volgens schattingen, hebben 663 miljoen mensen geen toegang tot het zuiver drinkbaar water. Ongeveer 32 % van de wereldbevolking beschikt niet over de basis sanitaire diensten. Vuil water en het gebrek aan hygiëne zijn de oorzaken van vele ziektes. Ook de zeeën zijn besmet door afval en plastiek, toxische producten uit de industrie en de landbouw die schadelijk zijn voor de vissenwereld en ook voor de koraalklippen en die de ecosystemen van de zeeën vernietigen. De klimaatsveranderingen betekenen minder regen in vele streken van Afrika, het dalen van de freatische laag en het gebrek aan drinkbaar water. De strijd voor de hulpbronnen van water zal onvermijdelijk leiden tot altijd grotere conflicten. Wij moeten die hulpbronnen van water beschermen. Dat is een doelstelling van de duurzame ontwikkeling

[brun clair]Wat vereisen de DDO ?[/brun clair]

De Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling eisen de toegang tot het zuiver drinkbaar water en tot de adequate sanitaire diensten voor allen. De te bereiken doelen zijn de volgende :

  • de toxische stoffen verminderen, meer stations van waterzuivering bouwen, de opwerking van het water verbeteren.
  • gebieden van bescherming van het water scheppen; de bossen, de meren, de stromen, de rivieren en de vochtige gebieden beschermen.
  • de ecosystemen van de zee en van de kusten ontzien en beschermen en maatregelen treffen voor het herstel ervan.
  • de vervuiling en de zure degradatie van de zeeën verhinderen; het bestaan van vissen beschermen; een einde stellen aan de onwettige en niet gereglementeerde overbevissing en aan rampzalige vispraktijken.

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

Het is vooral in de gebieden van droogte in Afrika dat de Toegewijde Personen de toegang tot het drinkbaar water hebben mogelijk gemaakt voor de mensen door het maken van putten, boringen en kleine barrages.

Het Netwerk Geloof en Rechtvaardigheid van de missionaire Congregaties (AEFJN) heeft zich ingezet gedurende jaren voor de erkenning van het recht op toegang tot het water als een mensenrecht.

We kunnen ook, in de mate van het mogelijke bijdragen tot het behoud van de waterbronnen en van de oceanen.

We kunnen vermijden zakken en verpakkingen in plastiek te gebruiken en zo te verhinderen dat de zeeën vervuilen door het afzonderen van de afval… Voor verdere inlichtingen en theologische beschouwingen over het thema water zie ook Oecumenisch Netwerk van het water.(Réseau Œcuménique de l’eau)

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • Dat de mensen de integriteit van de aarde beschadigen door de klimaatsverandering te verwekken, door de aarde te ontdoen van haar natuurlijke bossen of door de vochtige zones te vernielen ; dat de mensen schade toebrengen aan hun gelijken door ziektes door de wateren, de grond, de lucht en de omgeving te bezoedelen door vervuilende substanties, dat alles, zijn evenzoveel zonden want een misdaad tegen de natuur is een misdaad tegen onszelf. [mauve fonce](Patriarch Bartholomeus, geciteerd in Laudato Si 8)[/mauve fonce]
  • Een bijzonder belangrijk probleem is dat van de kwaliteit van het water beschikbaar voor de armen, wat vele doden veroorzaakt alle dagen. De ziektes verbonden met het water zijn frequent bij de armen… Terwijl de kwaliteit van het beschikbaar water voortdurend slechter wordt, is er een groeiende tendens, op sommige plaatsen, dit beperkt hulpmiddel te privatiseren, omgevormd tot koopwaar onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid, de toegang tot het drinkbaar en veilig water is een primordiaal, fundamenteel en universeel mensenrecht, want die bepaalt het overleven van personen, en bijgevolg is zij een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere mensenrechten. [mauve fonce](LS 29.30)[/mauve fonce]
  • Het is voorzienbaar dat de controle van het water door grote wereldondernemingen één van de belangrijkste bronnen zal worden van conflicten van deze eeuw. [mauve fonce](LS 31)[/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 210 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License