missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Mozambique

HET IN BESLAG NEMEN VAN DE GRONDEN

Eur-Echo printemps 2016
woensdag 9 maart 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Onze confrater Norbert Angibaud, nu in Lyon, heeft deze herinnering opgesteld om zijn ervaring mee te vertellen als JPIC animator voor het Aartsbisdom Beira, Mozambique. Ziehier een uittreksel.[/marron]

[vert]DE GROOTSTE ONRECHTVAARDIGHEID :
     HET IN BESLAG NEMEN VAN DE GRONDEN :
          (HET GEVAL VAN MOZAMBIQUE)
[/vert]

“Onze planeet biedt aan de mens alles wat hij nodig heeft, maar niet alles wat hij begeert.” [mauve fonce](Ghandi)[/mauve fonce]

Het is waarschijnlijk de grootste onrechtvaardigheid die er gepleegd wordt in Mozambique. Mozambique heeft ongeveer 6,6 miljoen hectaren in concessie gegeven aan Staten en buitenlandse compagnies tussen 2004 en 2008, volgens de Wereldbank.

Zie de video van Olivier de Schutter over het geval van het in beslag nemen van gronden. (O. de Schutter is bijzondere verslaggever van de Verenigde Naties voor het recht op Voedsel)

Zie ook “Evangelii Gaudium” Enkele uitdagingen voor de actuele wereld nr. 52-60

“Ik ben niet gekomen om af te breken, maar om tot volle betekenis te brengen.” [mauve fonce]Mat. 5,17[/mauve fonce]

“[bleu marine]De toegang tot de grond van de landbouwers[/bleu marine] – de stemlozen, zij die geen titel van eigendom hebben op hun levensruimte en dit in tegenstelling met de grote ondernemingen die, dikwijls zware schade toebrengen aan het milieu. Vele landbouwers zijn mensen zonder grond aan ’t worden omwille van de multinationale ondernemingen.

[bleu marine]De herbebossing. [/bleu marine]
“Vele grote ondernemingen baten immense uitgestrektheden bos uit zonder deze ooit te herstellen… en dragen zo op grote schaal bij tot de woestijnvorming van de gronden, die voortaan niets meer opbrengen, en zij dragen eveneens bij tot het herleiden van de vernieuwing van de zuurstof in de lucht.”
(Carlos Roque, Studiecentrum van de democratie en van de ontwikkeling (CEDE).

Is het een kans voor de ontwikkeling bulldozers aan het werk te zien die de bomen uittrekken en de brousse naakt maken ?

Vandaag, worden grote ruimten van grond in beslag genomen door sommige nationalen en vooral door buitenlanders ten koste van de landbouwers zonder verdediging, want er zijn overeenkomsten afgesloten geworden op het hoogste niveau, zonder dat de belanghebbenden hierbij geraadpleegd werden ; als men zo de gronden afneemt en men de landbouwers wegjaagt uit hun midden, dan is dat omdat de Wereldbank daar is om de investeerders aan te moedigen door die investering in landbouw te financieren. Zij profiteert van haar politieke en financiële macht. En zij legt aan allen haar model van ontwikkeling op dat op voorhand voorbereid werd. Om de buitenlandse investeringen aan te trekken, moeten de ontwikkelingslanden de regels of dictaten van de Wereldbank aanvaarden. Dat is gefundeerd op het neoliberalisme : privatisering, vrije markt… De doelstelling ervan is ontwikkelde landen te doen komen door hun de natuurlijke en rijkdommen voor te spiegelen ; het is op die wijze dat een minderheid beslag legt in eigen handen op de rijkdom en de macht.

Bijgevolg, worden de landelijke gemeenschappen onteigend en verarmd. De Wereldbank begunstigt de hervormingen van de grond om de grond te maken tot een koopwaar op de markt. Om wat te produceren ? Bicarburanten en producten die opnieuw zullen uitgevoerd worden. En dat alles ten bate van een klein aantal actoren en voor de buitenlandse landen : dat zullen de eerste (en quasi de enige) begunstigden zijn !

Maar met welk recht van het buitenland komen om hun te zeggen welke soort ontwikkeling zij nodig hebben (en hen deze opleggen) ; gisteren was het alleen maar structureel (FMI, BM) : de markten openen, produceren om uit te voeren. De duivels lijken altijd dezelfde te zijn : willen meester van de wereld zijn.

“Op sociaal vlak gevaarlijk, zonder zorg voor het milieu, een niet klare opvatting van de ontwikkeling die verre van transparant is : kan men dat ‘ontwikkeling’ noemen ?” (Ontmoeting met Justiça ambiental te Maputo).

Het IIe Vaticaans Concilie zegt ons nochtans : “De economie is er ten dienste van de menselijke persoon, niet de menselijke persoon ten dienste van de economie” [mauve fonce](Gaudium et Spes 63-64)[/mauve fonce]

Norbert Angibaud
Eur-Echo printemps 2016
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 222 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Mozambique   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License