missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 5

zaterdag 12 maart 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[brun clair]Duurzame wijzen van verbruik en van productie vastleggen[/brun clair]

Indien alle landen van de aarde dezelfde levensstijl en hetzelfde gedrag van verbruik zouden aannemen, zou de ecologische catastrofe onvermijdelijk zijn. Reeds nu, verbruiken we meer middelen van bestaan dan de planeet kan opleveren. In 2015, was 13 augustus “de dag van de overschrijding” die elke jaar een benaderende dag tekent waarop de mensheid meer verbruikt dan wat de natuur kan bieden. Voor de rest van het jaar, leven we van de substantie ten koste van de toekomstige generaties. Alleen met de “groene technologie”, zal men het probleem niet kunnen oplossen. Wij moeten radicaal ons consumptiegedrag van verkwisting veranderen, onze wijzen en manieren consumptiegoederen te produceren en deze te verwerken op een duurzame wijze om te overleven. Dat zal alleen maar lukken als we een spiritualiteit van eenvoud en van voldoende hoeveelheid beleven waarnaar paus Franciscus verwijst in zijn encycliek “Laudato Si”.

[brun clair]Wat vereisen de DDO ?[/brun clair]

Daar de ontwikkelingslanden een grote nood om de achterstand in te halen, wordt een duurzaam verbruik geëist vooral van de rijke landen : zij moeten :

  • Een duurzaam beleid bereiken en een efficiënt verbruik van de natuurlijke middelen.
  • Met de helft de verkwisting van voedsel verminderen en van de verliezen van oogsten.
  • De massa afval verminderen door de herbewerking.
  • Door de informatie het geweten wakker maken voor een duurzame ontwikkeling en een levensstijl in harmonie met de natuur.
  • de schadelijke subsidies voor de fossiele brandstoffen doen verdwijnen…

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

De geloften van armoede verplichten de religieuzen tot een eenvoudige levensstijl. Vele religieuze gemeenschappen hebben nagedacht over hun levenswijze en hun verbruiksgedrag en hebben ethische investeringen gedaan. In het netwerk Geloof en Rechtvaardigheid (AEFJN), hebben we herhaaldelijk ingelicht over de noodzaak van een fundamentele transformatie van ons economisch systeem en hebben we aangezet tot een nadenken voor verantwoordelijke beslissingen bij onze aankopen.

Vermits de markt en de actoren voortdurend veranderen en het aantal attestaties van duurzaamheid niet transparant is, is het belangrijk zich altijd opnieuw in te lichten. Andere bronnen van inlichting :
www.ecocitoyen-gradignan.fr/mon-mode-de-vie-responsable

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • Kopen is niet enkel een economische daad maar ook een morele daad. [mauve fonce](Laudato Si 206) [/mauve fonce]
  • De opvoeding voor de verantwoordelijkheid van het milieu kan verschillende gedragingen aanmoedigen die een directe en belangrijke weerslag hebben op het beveiligen van het milieu zoals : het gebruik van plastiek en papier, het waterverbruik verminderen, de afval sorteren, in de keuken alleen voorbereiden wat men redelijker wijze kan eten, met aandacht de andere levende wezens behandelen, het openbaar vervoer gebruiken of hetzelfde vervoermiddel delen met verschillende personen, bomen planten, het onnuttige licht doven. Dat alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, waarbij het beste van de mens naar boven komt… [mauve fonce](LS 211)[/mauve fonce]
  • Ik hoop ook dat men in onze seminaries en religieuze vormingshuizen opleidt tot een verantwoorde gestrengheid, tot een dankbare beschouwing van de wereld, tot de bescherming van de broosheid van de armen en van het milieu… De soberheid, die met vrijheid en bewust beleefd wordt, is bevrijdend [mauve fonce](LS 214.223)[/mauve fonce]
  • Hoe leger het hart van de persoon is, hoe meer hij nood heeft dingen te kopen, te bezitten en te verbruiken… De obsessie van een verbruikende levensstijl zal niets anders kunnen teweegbrengen dan geweldpleging en wederzijdse vernielingen, vooral als slechts een klein aantal zich dat kan veroorloven. [mauve fonce](LS 204)[/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 257 / 1160419

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License