missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 6

woensdag 16 maart 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[brun clair]Vredesmaatschappijen en verantwoordelijke instellingen bevorderen [/brun clair]

Het einde van de Oost-West confrontatie heeft de hoop opgewekt van een meer vredevolle wereld. 25 jaar later wordt de mensenwereld bedreigd met nieuwe conflicten die massale migratiebewegingen ontketent. De verliezers van de globalisering verdedigen zich tegen de groeiende ongelijkheid. Militante religieuze ideologieën streven naar de wereldhegemonie. De nieuwe nationalisten blokkeren de inspanningen om globale oplossingen te vinden. Tegelijker tijd, vereist de wederzijdse interdependentie van alle landen efficiënte globale instellingen die antwoorden kunnen geven aan globale kwesties. De verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (ODD) vereist een context van vrede.

[brun clair]Wat vereisen de DDO ?[/brun clair]

De Rechtsstaat, het Goede Bestuur en instellingen die functioneren zijn een voorafgaande voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling. De ODD stellen onder meer de volgende maatregelen voor :

  • Gevoelig overal al de vormen van geweld verminderen ; een einde stellen aan de misbruiken en de uitbuiting van kinderen, aan de kinderhandel en aan alle vormen van geweld tegen de kinderen.
  • De Rechtstaat bevorderen op nationaal en internationaal vlak ; gevoelig de onwettelijke stromingen verminderen van financies en wapens ; de corruptie onder al haar vormen verminderen, de maffia’s bestrijden.
  • Beslissingsprocessen bevorderen zodat deze inclusief zijn, participatief en representatief.
  • De deelname verbreden en versterken van de ontwikkelingslanden bij de globale instellingen.

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

De mannelijke en vrouwelijke missionarissen hebben maar zelden de onrechtvaardigheden aangepakt begaan door de koloniale systemen. Maar sinds Vaticaan II, hebben de religieuze congregaties samen met de plaatselijke Kerken betekenisvolle bijdrage geleverd voor de emancipatie van de vrouw, voor de democratische cultuur en voor de duurzame ontwikkeling.

In het “Netwerk Geloof en Rechtvaardigheid” (AEFJN), hebben zij deelgenomen aan de campagnes tegen de wapenhandel, de kindsoldaten, de mensenhandel, het in beslag nemen van de gronden en andere onrechtvaardigheden.

Belangrijke taken voor de toekomst zijn de klimaatveranderingen en de gevolgen ervan voor Afrika, de omvorming naar een nieuwe economische wereldorde gebaseerd op de ecologische duurzaamheid, de sociale rechtvaardigheid en het globale gemeenschappelijk welzijn.

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • De zonde toont zich vandaag, met heel haar vernielingskracht, in de oorlogen, onder verschillende vormen van geweld en van mishandeling, in verlaten van de zwaksten, in de aanvallen tegen de natuur. [mauve fonce](Laudato Si 66)[/mauve fonce]
  • Het milieu is een collectief goed, patrimonium van heel de mensheid, onder de verantwoordelijkheid van allen. Wie zich iets toe-eigent, dan is dat alleen om het te beheren voor het welzijn van allen. [mauve fonce](LS 95)[/mauve fonce]
  • Dat de wereld onafhankelijk zou zijn betekent… zo te doen dat de oplossingen zouden voorgesteld worden in een globaal perspectief, en niet alleen om de belangen van enkele landen te verdedigen… De interdependentie verplicht ons te denken aan een één gemaakte wereld, aan een gemeenschappelijke doelstelling. [mauve fonce](LS 164)[/mauve fonce]
  • Wij hebben nood aan een politiek met een brede kijk, die de globale benadering volgt… het volstaat niet oppervlakkige ecologische beschouwingen in te sluiten terwijl men de onderliggende logica van de actuele cultuur niet in vraag stelt. [mauve fonce](LS 197)[/mauve fonce]
  • … De rijping van internationale instellingen wordt onmisbaar, die sterker moeten zijn en op een efficiënte wijze georganiseerd, met gezagsdragers die evenwichtig worden aangeduid tussen de nationale regeringen en voorzien van de macht om te sanctioneren. [mauve fonce](LS 175)[/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 346 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License