missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Bezinningen voor de vastentijd

Doelstellingen van duurzame ontwikkeling en christelijke verantwoordelijkheid 7

zondag 20 maart 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[brun clair]De partners versterken voor de verwezenlijking van de doelstellingen [/brun clair]

Het akkoord voor de doelstellingen van de duurzame ontwikkeling (ODD) was een belangrijke stap voor de wereldgemeenschap. Maar de echte uitdaging is de verwezenlijking ervan. Daarvoor is een globale visie van het goede nodig over de nationale belangen heen, een politiek wil en voldoende financiële middelen. In het verleden zijn de verschillende internationale topvergaderingen niet altijd hun beloften nagekomen om bij te dragen voor de financiering van de noden van ontwikkeling. De noden van de armere landen zijn enorm voor de ontwikkeling, de opvoeding, de medische diensten, de aanpassing aan de klimaatsverandering en het plaatsen van efficiënte instellingen. De 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling zullen alleen maar verwezenlijkt kunnen worden in de loop van de 15 volgende jaren als de rijke landen bereid zijn om op een meer bescheiden manier te leven en hun overvloed te delen om een meer rechtvaardige en meer vredevolle wereld te scheppen .

[brun clair]Wat vereisen de DDO ?[/brun clair]

De eerste doelstelling stelt de middelen voor om de andere doelstellingen te verwezenlijken. Men moet de noodzakelijke financiële middelen vinden en het kader scheppen van de institutionele en structurele voorwaarden. Dat wil zeggen :

  • ten minste 0,7 % van het bruto nationaal product bijdragen voor de openbare hulp aan de ontwikkeling.
  • het probleem aansnijden van de schuldenlast van de arme landen.
  • de samenwerking intenser maken in de onderzoeken van de wetenschappen ; de overdracht en de verspreiding bevorderen van technologieën die gunstig zijn voor het milieu.
  • een rechtvaardig en niet-discriminerend handelssysteem scheppen.
  • de politieke samenhang verbeteren en ook het globale partnerschap ten bate van een duurzame ontwikkeling.

[brun clair]Wat kunnen we doen ?[/brun clair]

De religieuzen hebben sinds altijd bijgedragen aan de overdracht van de technologieën tussen Europa en Afrika door het opvoedingswerk en medische diensten evenals door projecten van bouwwerken en landbouwbewerking. Vele partnerschappen tussen bisdommen en parochies in Duitsland en in Afrika moedigen sociale projecten aan evenals de culturele uitwisseling.

Het “Netwerk Geloof en Rechtvaardigheid” draagt bij tot het uitwisselen van inlichtingen en ervaringen tussen de leden in Europa en de partners in Afrika. Door gezamenlijke acties, hebben we ons, ondermeer, ingezet voor de doelstelling van 0,7 % voor de hulp aan de ontwikkeling, voor de korting op de schulden en een internationale procedure voor de insolventie des de Staten, voor belastingen op de financiële transacties (FTT), en ten bate van de financiering van de ontwikkeling en van de gevolgen van de klimaatsverandering.

[brun clair]Woorden die ons interpelleren.[/brun clair]

  • Terwijl de bevolking van het postindustriële tijdperk misschien zal beschouwd worden als één van de meest onverantwoordelijke van de geschiedenis, moet men hopen dat de mensheid van het begin van de XXIste eeuw zal kunnen herdacht worden omdat zij met edelmoedigheid haar zware verantwoordelijkheden heeft opgenomen. [mauve fonce](Laudato Si 165)[/mauve fonce]
  • Ik richt een dringende uitnodiging voor een nieuwe dialoog over de manier waarop wij de toekomst van de planeet opbouwen. We hebben nood aan een bekering die ons allen zou verenigen, want de uitdaging betreffende het milieu die we beleven, en de menselijke wortels ervan, betreffen ons en raken ons allen. [mauve fonce](LS 14)[/mauve fonce]
  • Men moet zich weer bewust worden dat we elkaar nodig hebben, dat we een verantwoordelijkheid dragen tegenover de anderen en de wereld, dat het de moeite loont goed en eerlijk te zijn. Reeds sinds lange tijd, maken we een verval van de moraal mee, door te spotten met de ethica, met de goedheid, met het geloof, met de eerlijkheid. Het uur is gekomen te verwezenlijken dat deze vrolijke oppervlakkigheid ons weinig gediend heeft. Deze vernieling van elk fundament van het sociale leven loopt er uiteindelijk op uit elkaars tegenstanders te zijn, terwijl elkeen zoekt zijn eigen belangen te behoeden : zij veroorzaakt het opkomen van nieuwe vormen van geweld en wreedheid, en verhindert zij de ontwikkeling van een echte cultuur van bescherming van het milieu. [mauve fonce](LS 229) [/mauve fonce]

AEFJN – www.aefjn.org Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 283 / 1114100

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License