missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Groen Blad - 15 Mei 2016 - extraatje

vrijdag 13 mei 2016 door D.F. (Vertaling), G.Verbist, mafr., Webmaster

De Turkse islam betwist de “Belgische” islam

[marron] De Belgische minister van Justitie (Koen Geens) heeft een probleem met de Turkse Staat vernoemd. De Turkse Diyanet heeft een eis tot beroep ingediend tegen een koninklijk besluit. Dit besluit organiseert de Uitvoerende macht (Executieve) van de moslims in België (EMB), namelijk het beheer van de moslimeredienst en betreft ook de vorming van de imams in België. [/marron]

De Diyanet is het Turkse ministerie van godsdienstige aangelegenheden.
Het koninklijk besluit dateert van 15 februari 2016.

De redenen van beroep zijn talrijk (volgens Coskun Beyazgül):

  1. afwijking van het princiep van niet-inmenging van de Staat in de aangelegenheden van de eredienst;
  2. de structuur van de Executieve;
  3. de nieuwe prerogatieven toegekend aan de EMB, vooral in verband met de vorming van de imams.

Alles wordt gericht vanuit Ankara. In België, in de Turkse moskeeën, zelfs als ze door de Belgische Staat erkend zijn, zijn het de imams, door Ankara gezonden (voor een beperkte duur) en betaald, die de prediking leiden.

“ Wij (de Belgische regering) hebben twee problemen met de moslimgemeenschap in ons land.
- Van de kant van de Maghrebijnen hebben we uitmuntende relaties met Marokko... Maar deze gemeenschap is meer betrokken bij de radicalisering...
- Maar we hebben ook een probleem met Turkije (de Diyanet) die beroep heeft aangetekend tegen een koninklijk besluit”
[mauve fonce](Koen Geens)[/mauve fonce]

[bleu marine]Wat zegt het koninklijk besluit van 15 februari 2016[/bleu marine]
Het betreft hier de reorganisatie van de Executieve, het orgaan dat het tijdelijke van de eredienst beheert (erkenning van de moskeeën, de vorming van de imams, van de godsdienstleraren, van de moslimraadgevers bij de gevangenissen,...)
De organisatie van de Executieve instelling in twee taalvleugels: franstalige en nederlandstalige. Men geeft ook meer ruimte aan de EMB: voortaan is het de Executieve die eenvoudig aan de minister de nieuwe samenstelling ervan moet mededelen. Er is geen screening meer van de leden.

[bleu marine]BESLUIT –[/bleu marine] In de schoot van de nieuwe Executieve, heeft de nieuwe voorzitter, Salah Echallaoui (van Marrokkaanse afkomst) zich zopas geïnstalleerd en manoeuvreert om een “ islam van België “ op te bouwen. Hij moet nu vermijden zijn organisatie te verzwakken.
Wat de relaties van België met Turkije betreft, dat hangt af van de diplomatie.

[bleu marine]De Turkse gemeenschap in België[/bleu marine]

200.000 In het algemeen is men van oordeel dat de Turkse gemeenschap in België 200.000 leden telt.
De Belgo-Marokkanen van hun kant zijn tussen de 400.000 en 450.000.

90 % De overgrote meerderheid van de Turken heeft de Belgische nationaliteit. 85 % van hen bewaren de dubbele nationaliteit.

45 Op een geheel van 81 erkende moskeeën in België zijn er 45 Turkse erkende, vooral in Wallonië (24) en in Vlaanderen (18). In het Brussels Gewest 3. Er bestaan ook niet erkende moskeeën, door Diyanet wel.

(Elodie Blogie, in Le Soir 28.04.16 – Vertaling D.F.).
 

De katholieke dialoogschool

“ Het Vlaanderen van vandaag, ook in het onderwijs, is multicultureel en multireligieus “ schrijft Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven.

Dat het katholieke onderwijs moslims en andersgelovigen een volwaardige plek wil geven op school lokt uiteenlopende reacties uit. Het ligt helemaal in de lijn waaraan de directeur-generaal Lieve Boeve al van bij zijn aantreden timmert.

[bleu marine]Keuze voor de toekomst –[/bleu marine]
Boeve maakt met zijn katholieke dialoogschool een gewaagde, maar verstandige keuze. Liever dan heimwee te hebben naar het verleden, kiest hij resoluut voor de toekomst. Niet iedereen zal deze keuze begrijpen, laat staan steunen. Dat hij forse tegenkanting zal krijgen – zowel vanuit katholieke als vanuit vrijzinnige hoek – ligt voor de hand.
Openheid botst niet met de eigen identiteit, maar leidt juist tot versterking van de identiteit. Een eigen geloofsidentiteit is een troef in de dialoog met andere religies.

[bleu marine]De juiste weg – [/bleu marine]
Met zijn keuze voor de open dialoogschool doet het Katholiek Onderwijs Vlaanderen meer dan zijn eigen toekomst voorbereiden, argumenteert Luk Vanmaercke. Dit onderwijs wijst de hele samenleving de juiste weg. Moslims maken al lang deel uit van onze samenleving, of we dat nu leuk vinden of niet.... Christenen, joden, moslims, niet-gelovigen, allemaal zijn ze hier om er te blijven. Al die levensbeschouwingen maken vandaag deel uit van de Vlaamse identiteit.

[bleu marine]Vlaanderen is vandaag multicultureel en multireligieus – [/bleu marine]
Religie is geen uitstervend restant uit een ver verleden, besluit Vanmaercke. De wereld was nooit religieuzer dan vandaag en het wordt tijd dat Vlaanderen ook dat onder ogen ziet. Het Vlaanderen van vandaag is multicultureel en multireligieus, deal with it ! We kunnen over de moslims zeuren, ze zijn een factor die niet te negeren valt, en niet meer weggaat, dus laten we hen een volwaardige plaats geven.

(Kerknet – Redactie. 6.05.16.)
 

Levensovertuigingen verstoppen ?

Democratie gaat over het omgaan met het verschil, niet over het wegwerken van elk verschil... Een echte democraat moet het totalitarisme van de onverschilligheid afwijzen, het totalitarisme van een verstikkende neutraliteit, als die een echt actief pluralisme beknot.
Extremisme en onverdraagzaamheid kunnen niet worden bestreden door levensovertuigingen te verstoppen “.

(Steven Vanackere, senator. In Tertio.)
 

BOEK:


ISLAMISME
Modern islamitisch radicalisme
  Emilio Platti, op.
  Uitgave: Paperback
Uitgever: Uitgeverij Altiora Averbode NV
Verschijningsjaar: 2016 - 18,50 €
ISBN-13: 9789031741953
Taal: Nederlands

In dit boek brengt [bleu marine] Emilo Platti [/bleu marine] (dominicaan, prof.emeritus KU Leuven ; dominicaans Instituut voor Oosterse Studie in Caïro) de radicale islam in kaart. In feite gaat het om verschillende groepen die zich beroepen op de islam. Dit radicalisme is onstaan in Arabië en Egypte, maar evenzeer op het Indische subcontinent. Alle groepen die zich tot dit islamisme bekennen, worden gekarakteriseerd door een excessief exclusivisme dat zich niet alleen tegen de westerse moderniteit keert, maar evenzeer tegen moslims die deze ideologie niet delen.

Oorspronkelijke uitgave:
 
’ L’islamisme ’ Coll. Que penser de …. nr. 89.
Ed. Fidélité. Namur. 2016. 9,50 €.

Aanbevolen om de huidige situaties beter te begrijpen.

Drie godsdiensten, dezelfde BARMHARTIGHEID

Op 26 april was er te Brussel de ontmoeting ’trialoog’ met Opper-Rabbijn Albert Guigui, Mgr. Harpigny en Brahim Bouna, imam. Het tema van de avond was[bleu] “ De barmhartigheid van God, de barmhartigheid van de mensen “[/bleu].
Een gelijkaardige ontmoeting was er te Antwerpen op 11 mei, met een Rabbijn, Mgr. Bonny en een imam.

Wat moslims en christenen gemeenschappelijk hebben

In een memorandum, gepubliceerd na een studiesessie, van acht leden van de Pauselijke Raad, waaronder kardinaal Jean-Louis Tauran, en zes specialisten van het Koninklijk Instituut van Jordanië, waaronder prins Hassan bin Talai, benadrukken dat moslims en christenen veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat er onderlinge verschillen bestaan.
Islam en christendom kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot een meer humane en meer beschaafde samenleving.
Tegelijkertijd wordt opgeroepen tot een daadwerkelijke en actieve solidariteit met de armen, ongeacht de etnische afkomst, religie of cultuur.
Tot slot wordt aangespoord tot een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het oplossen van conflicten op basis van en met respect voor de bestaande wetten en internationale akkoorden.

(Kathpress. 8.05.16)
 

Eenzijdig beeld islam

Het Westen stigmatiseert de islam en schept een klimaat van angst en haat, schrijft L’Osservatore Romano.
“ Een eenzijdig beeld van de islam bevordert angst en haat, staat de dialoog tussen culturen in de weg en dreigt te leiden tot een Orwelliaanse wereld waarin elke kritische geest verbannen is “ [mauve fonce](Zouhir Louassini)[/mauve fonce]
Zo is er nauwelijks aandacht voor het feit dat er ook in de Arabische wereld zelf een grote verscheidenheid aan opvattingen over de interpretatie van de Koran bestaat.

(Catholic World News)
 

Palestijnse president benadrukt belang christelijke aanwezigheid

Mahmoud Abbas beschouwt het als zijn plicht om de christenen in de regio te beschermen. “ Wij beschouwen het als onze zending en onze plicht om de christelijke aanwezigheid in Palestina en het hele Midden-Oosten te garanderen “ schrijft Abbas in zijn brief met wensen voor het orthodoxe paasfeest (1 mei). De aanwezigheid van Arabische christenen is een belangrijke verrijking voor Jeruzalem…. Op 26 juni 2015 werd overigens een belangrijk diplomatiek akkoord bereikt tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse overheid.

(Fides 2/5/16)
 

Groeiende belangstelling voor katholicisme in China

Volgens Chinese priesters wordt het katholicisme steeds populairder in China.
Dat wordt bevestigd door de recente paasdopen in Peking en elders in het land.
Volgens de schattingen zouden er 13 tot 16 miljoen katholieken zijn op een totale bevolking van 1,4 miljard Chinezen.
De godsdienstvrijheid is er sterk op vooruit gegaan. Het aantal bisschoppen van de Patriottische Vereniging, door Rome erkend, blijft toenemen.

(Religion ORF 26/4/16)
 
[violet]G.Verbist, mafr.[/violet]
van de GROEP RENCONTRE
 

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 343 / 1122565

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License