missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

BOODSCHAP voor het einde van de Ramadan 2008.

Mgr. Guy Harpigny, Bisschop van Doornik, referendaris voor de interreligieuze dialoog.
woensdag 1 oktober 2008 door D.F. (Vertaling), Webmaster
JPEG - 11.8 kB
Mgr Guy Harpigny

Ziezo, weer nadert Aïd el Fitr, een feestdag, een tijd van vreugde. Als het leven beleefd wordt als een pelgrimstocht naar God, dan zijn de feesten tijden om even stil te staan, gewijd aan de rust en aan het nadenken om alles op punt te stellen, om krachten op te doen en onze vastberadenheid te vernieuwen om de voorgeschreven weg verder te zetten. Terwijl de maand van vasten, de Ramadan, beëindigd is, verzoek ik u mijn beste wensen en warme groeten te aanvaarden en mijn hartelijkste wensen.

Dit feest heeft een familiaal karakter. De familie, als innige levensverbondenheid, steunend op het huwelijk van een man met een vrouw, vormt de eerste plaats om een persoon tot mens te laten opgroeien en tot een menselijke samenleving te komen. De culturele verwikkelingen, die onze samenleving vandaag kent, stellen heel wat vragen met betrekking tot de betekenis en de toekomst van de familie, en dat is een onderwerp van enige bezorgdheid zowel van uw kant als van de onze.

Daar de familie de plicht heeft haar leden op te leiden, moet deze beschermd worden door specifieke rechten. Inderdaad, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die een verworvenheid vormt van de juridische beschaving met een universele waarde, bevestigt dat “de familie het natuurlijke en fundamentele element is van de samenleving en recht heeft op de bescherming vanwege de maatschappij en de Staat”. De katholieke Kerk, van haar kant, erkent een bijzondere juridische waardigheid aan de familie in haar “Handvest van de rechten van de familie” (1983). De ontkenning of zelfs de beperking van de rechten van de familie, verduisteren de waarheid over de mens en bedreigen de fundamenten zelf van de vrede.

Wij leven in een multiculturele, multireligieuze samenleving met vele verschillende overtuigingen, en we geloven dat dit een rijkdom kan zijn voor allen. Maar wij geloven eveneens dat wij in die samenleving moeten getuigen van de waarden die onze religieuze tradities dragen. Samen kunnen wij, christenen en moslims, ons inzetten om de familie te steunen die gegrondvest is op het huwelijk, bevorderen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks haar beschikbaarheid begunstigt om op een verantwoorde manier een nieuw leven te ontvangen, alles wat haar recht steunt om de eerste verantwoordelijke te zijn van de opvoeding van de kinderen, alles wat een positieve bijdrage vormt op de levensweg en voor het geheel van de samenleving. De familie heeft nood aan huisvesting, aan werk, aan een rechtvaardige erkenning van de thuisactiviteiten van de ouders, nood ook aan de school voor de kinderen, aan de elementaire medische bijstand voor allen. Wanneer de collectiviteit en de politiek zich niet inzetten om de familie te helpen in die domeinen, dan ontdoen zij zich van een essentiële hulpbron in dienst van de samenleving.

Wij hopen altijd meer te kunnen samenwerken in dienst van de samenleving, met het oog op een groter respect voor de menselijke waardigheid en voor de fundamentele rechten voor allen.

Ik hernieuw voor u, beste vrienden, mijn allerhartelijkste en warmste groeten ter gelegenheid van het beëindigen van de Ramadanmaand van dit jaar 2008.

Mgr.Guy Harpigny
Bisschop van Doornik,
referendaris voor de interreligieuze dialoog.

Secretariaat van de Bisschop
Place de l’Evêché 1 - 7500 Tournai
E-mail : secretariat@evechetournai.be
Website : www.diocese-tournai.be


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 557 / 1067051

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License