missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Lignes de fracture N°16 Breuklijnen

Septembre - september 2008
mardi 16 septembre 2008 par J.V.

 DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

… en de positieve rol daarbij van een consumentenorganisatie als Test-Aankoop.

Sinds begin 2008 mogen verzekeringsmaatschappijen het geslacht niet langer gebruiken als criterium om de premie te bepalen bij onder meer de verplichte autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) en de hospitalisatieverzekering. Test-Aankoop heeft hiervoor geijverd. Maar onder druk van de verzekeringslobby heeft de wetgever in al zijn haast bij wet een afwijking voor de levensverzekeringen ingelast.

Verzoek bij het Grondwettelijk Hof

  • Volgens die afwijking kan discriminatie op basis van het geslacht alleen als daar relevante en nauwkeurige statistische gegevens voor zijn, wat volgens ons niet het geval is. Zo is alleen de gemiddelde levensverwachting van vrouwen hoger. Bovendien verkleint het verschil qua levensverwachting. Test-Aankoop heeft daarom recent een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Belgisch Grondwettelijk Hof.

Klacht bij de Europese Commissie

  • De Belgische staat maakt zich door zijn eigen grondwettelijke regels te overtreden ook schuldig aan een foutieve omzetting van de Europese richtlijn inzake de gelijkheid tussen man en vrouw. Daarom heeft Test-Aankoup een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens de onvolledige omzetting van die richtlijn, en dat bij gebrek aan relevante statistische gegevens.

Bonus-malus : een goed systeem

  • Wij kanten ons tegen een a priori-differentiëring van de tarieven. Omgekeerd zijn wij voorstander van de idee om rekening te houden met het individuele gedrag van de consument : bv. voor een autoverzekering moet wie geen ongevallen veroorzaakt, een lagere premie kunnen genieten bij de eerstvolgende vervaldag, en omgekeerd. Zo’n bonus malussysteem is wel in overeenstemming met het grondrecht op niet-discrininatie en op een gelijke behandeling van de burgers onderling.
Test-Aankoop. BUDGET&RECHT, september/oktober 2008 – n° 200

 ASILE ET IMMIGRATION (Belgique)

Une bonne nouvelle, enfin !!! A partir du mois d’octobre, les familles illégales avec enfants mineurs, en attente d’expulsion, ne seront plus enfermées dans des centres fermés pour illégaux. Des logements qui servaient naguère à loger des familles de gendarmes seront mis à leur disposition par le gouvernement. Il s’agit de sept appartements ou petites maisons, qui suffiront en principe pour loger les quelque 120 cas qui se présentent chaque année en moyenne (la durée moyenne étant de 19 jours).

La Libre Belgique, 12/09/2008

 HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG (ICC-CPI )

Op 14 juli ll. heeft de Procureur van het ICC [1], Louis Moreno-Ocampo, officieel een gerechtelijke vervolging geopend tegen een staatshoofd, namelijk de President van Soedan Al Béchir, beschuldigd van volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Darfour. Voor het eerst in de geschiedenis van het internationaal recht wordt een staatshoofd in functie in beschuldiging gesteld. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had in maart 2005 aan het ICC gevraagd een lijst van 52 personen te onderzoeken die betrokken zouden zijn geweest bij wandaden in Darfour. Zich baserend op de bewijzen en getuigenissen van dat onderzoek, heeft de Procureur de procedure op gang gebracht die moet leiden tot een aanhoudingsbevel. In 2007 werden reeds twee aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen twee Soedanezen die direct bij de moordpartijen in Darfour betrokken waren : de minister van Humanitaire Zaken, Ahmed Harun en een Janjawid krijgsheer, Ali Khushayb. Al Béchir had toen geweigerd ze uit te leveren

De leden van de Afrikaanse Unie en van de Arabische Liga kozen allemaal de zijde van Al Béchir. Begrijpelijk want ze vrezen dat zo’n juridisch precedent ook hun eens parten zal kunnen spelen.

Al Béchir zelf tracht met alle middelen te bereiken dat het ICC zijn vervolging stopzet en zoekt overal steun. Zoals te verwachten kreeg hij die reeds van Rusland en China, beiden lid van de Veiligheidsraad.

[1ICC=International Criminal Court ou CPI=Cour Pénale Internationale


Mots-clés

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 1626 / 987361

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Belgique  Suivre la vie du site J.P.I.C.   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License