missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

De vrouwen laten van zich horen

Band 2/4/ 2016, uit KBA-Foncaba, Karibu Nr.161
vrijdag 8 juli 2016 door W. Trypsteen, M.Afr. , Webmaster

[marron]In het verleden werd de vrouw in de Burkinese samenleving niet hoog geacht. Haar taak situeerde zich thuis in het gezin: koken voor de familie, het huis proper houden, zorgen voor de kinderen en ze opvoeden. Zij nam niet deel aan de bijeenkomsten die in het dorp georganiseerd werden. Zij werd opzij geschoven. Vandaag zijn de dingen veranderd. Er is een duidelijke evolutie in de situatie van de vrouw. Geleidelijk aan heeft ze haar plaats kunnen veroveren. [bleu marine]Julien Sawadogo,[/bleu marine] uitvoerend secretaris van de PER (Project Ecologie Herbebossing) bevestigt dat vandaag de dag de vrouwen inderdaad een belangrijke rol spelen en dat zij onmisbaar zijn in de samenleving. [/marron]

Ze heeft grote verantwoordelijkheden gekregen en ze vervult een rol in de dorpsstructuren. De vrouw neemt functies op van secretaresse of schatbewaarster en participeert in landbouworganisaties of in federaties. (groepen, coöperatieven, verenigingen). De vrouw neemt het woord tijdens vergaderingen met het grote publiek en verdedigt haar eigen belangen en zelfs de belangen van de mannen. Vele vrouwen zijn geletterd geworden en werden alfabetisatrices. Ze hebben als rol de bevolking te alfabetiseren, te sensibiliseren en te vormen zodat ze niet langer analfabeet en onwetend blijft en zichzelf kan ondersteunen in de toekomst. Sinds 1997 – de periode waarin PER met de steun van KBA (kadervorming voor Afrikanen) alfabetisatrices heeft gevormd en een twintigtal centra voor alfabetisering heeft geopend – merken we daadwerkelijk een evolutie in het leven van de vrouw in Burkina Faso.

• De Vrouw in de Politiek

Sinds tientallen jaren streden vrouwen in de politiek voor het quota’s, voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen vertegenwoordigen 52% van de bevolking in Burkina Faso. Ook al werd tot nu toe geen vrouw verkozen tot presidente, toch merkt men op politiek vlak een evolutie. Vrouwen werden verkozen als afgevaardigden, burgemeesters en ministers. Anderen nemen belangrijke plaatsen en posten in bij de administratie. In 2016 hebben twee vrouwen hun kandidatuur ingediend om als presidente verkozen te worden.

“ik ben blij want dankzij de hulp van twee stagairs van Per, kon ik ons veld afmeten om er de precieze oppervlakte van te kennen”.
Sawadogo Bibata , dorp van Nasséré.
 

In dit land werd in 1997 een ministerie voor de bevordering van de vrouw opgericht. Dit ministerie heeft als voornaamste opdracht om projecten van de regering ten voordelen van de vrouwen op te volgen. Sinds de oprichting ervan heeft dit ministerie verschillende actieplannen uitgewerkt onder meer om de inkomsten van de vrouwen te verhogen maar eveneens om hun macht te vergroten om zich verkiesbaar te maken op alle niveaus: zowel economisch, politiek, sociaal, beslissend en opvoedkundig. Deze acties getuigen van de wil van de Burkinese Staat om te werken in de richting van de promotie van de vrouw en voor een gelijkheid tussen de geslachten.

“Ik ben zeer tevreden mijn stage te kunnen doen als technisch landbouwagente bij PER. Ik liep vier maanden stage van juni tot september 2015 en ik leerde veel bij in de dorpen. Persoonlijk ben ik tevreden want ik heb mijn kleine bijdrage kunnen leveren voor de vooruitgang van de gemeenschappen van mannen en vrouwen in de zone omkaderd door PER”.
Sore Sarata, dorp van Nasséré
 

• De vrouw in de landbouw

Dankzij de opleiding voor vrouwen in verband met de landbouwtechnieken, de “Zaï”, bijvoorbeeld, spelen de vrouwen een aanzienlijke rol op het gebied van duurzame landbouw. Zij vergezellen hun echtgenoten op de velden bij de veldwerken.

“ik verkoop aardappelen om mijn familie te helpen want wij moeten het onderhoud van de familie niet alleen aan de man overlaten omdat hij hoofd van de familie is”.
Ouedraogo Binta, dorp Bilga, dorp van Nasséré.
 

Zij steunen hun echtgenoten in de realisatie van de “Zaï” gekenmerkt door het maken van gaten van 30 centimeters breed op dertig centimeters diep. Dit laat toe om het water tegen te houden en zo gedurende twee of meer weken de droogte tegen te vermijden. Samen met hun echtgenoot maken ze composthopen, helpen ze bij het vervoer en het uitstrooien van het compost over de velden. Wat zij geleerd hebben over de landbouwtechnieken en over de herbebossing passen ze toe bij hun terugkeer naar het dorp. Deze aanpak maakt dat er nu, ondanks de wisselvallige regenval, zeer goede resultaten zijn. Een groot aantal huisgezinnen komen ertoe om jaarlijks een ‘uitbatingrekening’ te plaatsen. Daarmee kunnen deze gezinnen hun inkomen en uitgaven plannen m.b.t. hun oogst. Zo komen zij ertoe hun oogst goed te beheren.

• De vrouw in de gemeenschapsgezondheid

Vóór de boringen stelde de bevolking in de landelijke gebieden zich tevreden met het water uit putten, poelen en plassen. De consumptie van dat water was niet altijd veilig. Vrouwen speelden een belangrijke rol in het kader van de gezondheid van hun gemeenschap, want zij leerden het water te filteren vooraleer het te drinken. Dankzij de verkregen opleiding bereiden vrouwen een verrijkte pap voor de kinderen, waardoor vele ziektes vermeden werden. In het kader van de tussenkomsten van PER, blijkt dat de bevolking properder geworden is op lichamelijk vlak en wat hun kledij betreft. Verder is er de strijd tegen de besnijdenis waartegen de vrouwenleidsters fel optreden om daarmee te stoppen.

“Toen ik trouwde mocht de vrouw geen mening hebben, ook niet ten aanzien van haar man. Vandaag de dag merk ik persoonlijk een grote verbetering in het leven van de vrouw, want de vrouw is gelijk aan de man. Er is geen verschil meer. Bijvoorbeeld als er een vergadering is in het dorp, dan licht men de vrouwen in en als men een groepering of een coöperatief wil starten, betrekt men de vrouwen hierbij. Alle activiteiten, die door mannen worden uitgevoerd, worden ook door vrouwen verwezenlijkt”.
Mariam Sawadogo, Nongsoum
 
  Julien Sawadogo, Kongoussi (Bam), Februari 2016
in KBA-Foncaba, Karibu Nr 161

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 371 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License