missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Een Congolese religieuze bij het onthaal van de migranten in Sicilië

Blog van Bernard Ugeux, M.Afr.
dinsdag 12 juli 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[bleu marine]De “zusters van de wereld” : een internationale ploeg van ingewijden op het terrein[/bleu marine]

[marron]Vorig jaar heeft paus Franciscus gevraagd aan de religieuzen zich in te zetten voor het onthaal van de migranten.[/marron]

[marron]De missionarissen van Afrika hebben er ontvangen in hun Generalaat in Rome. De jezuïeten hebben een belangrijk ontvangstcentrum in het Vaticaan. Op aanvraag van de Vereniging van de Algemene Oversten, hebben vrouwencongregaties zoals de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika (Witte Zusters) beslist deel te nemen aan een inter-congregationele en internationale ploeg om migranten op te vangen die in Sicilië ontschepen.
Deze migranten komen ook uit Afrika, en voor hen is het ontvangen worden door een Afrikaanse religieuze, die hun drama beter kan begrijpen, een waardevolle opluchting.[/marron]


V[vert]icky Chiharhula[/vert], Congolese MZOLA, deelt de eerste stappen van deze ploeg.

Missie bij de migranten in Sicilië.

We zijn in Sicilië aangekomen op 14/12/2015, van vijf Congregaties van verschillende nationaliteiten : Argentinië, Eritrea, India, Polen en de Democratische Republiek Congo. We werden zeer goed ontvangen door allen in het diocees van Agrigento en verder. Vanaf het begin, heeft kardinaal Francesco Montenegro, aartsbisschop van Agrigento een gemeenschap gewild die, door haar leven, zou kunnen getuigen dat het mogelijk is gelukkig samen te leven ook al zijn ze verschillend. “Het belangrijkste is niet wat ge zult doen, maar wel de getuigenis van een gelukkig gemeenschapsleven” zei hij. Door zo samen te leven ondanks onze verschillen (culturele, charisma’s/spiritualiteit,rassen, talen), zoeken we bruggen te bouwen tussen de Siciliaanse bevolking die ons ontvangt en de migranten die komen uit verschillende culturen, rassen, godsdiensten, talen en naties. Vele mensen hier noemen ons “de wereldzusters”.

We zetten nog maar onze eerste stappen in de inspanning om elkaar te kennen in gemeenschap en ook in onze kennis van de Siciliaanse cultuur die ons totaal onbekend is en verschilt van onze culturen. Wij beleven in ons vlees wat het “migrant zijn “ betekent, zoals ook degenen die uit de verschillende hoeken van de wereld naar hier zijn gekomen. Het enige en grote verschil bestaat erin dat wij vrij hebben gekozen voor Christus en zijn zending. Ons gemeenschapsleven is op zich reeds een zending. We wensen een gemeenschap op te bouwen die de schoonheid van de universele broederlijkheid uitstraalt. Dat gaat zo maar niet vanzelf...
Al degenen die ons komen zien of die horen spreken van onze ervaring zeggen dat het een teken van de Geest is voor de toekomst van het religieuze leven. We voelen een dringende oproep aan de Geest van God te gehoorzamen en Hem in ons het werk van de Vader te laten volbrengen. We zoeken nog naar de beste manier om ons concreet in te zetten, om stevige bruggen te bouwen tussen ons en met zoveel anderen.

Terwijl we het milieu en de werkelijkheid ervan ontdekken, doen we kleine dingen : aanwezig zijn aan de haven bij het aankomen van migranten, vorming voor het luisteren en stage in luistercentra van het diocees, bezoeken aan gehospitaliseerde migranten en op straat, enz...

Ook al zijn er in onze groep vele talen, blijft het Italiaans een uitdaging. We moeten deze taal goed kennen om de communicatie met elkaar te kunnen vergemakkelijken. Wij moeten hiervoor heel wat inspanningen doen.

We zijn zeer dankbaar voor al de personen die ons op verschillende manieren steunen. Moge de Heer ons de genade schenken de rijkdom van onze culturen en van onze charisma’s samen te brengen, om zo een levend teken te worden van zijn rijk van liefde, van eenheid en van barmhartigheid op deze Siciliaanse grond !

  Vicky Chiharhula, MZOLA (Witte Zuster)
Sicilië - Italië

Trefwoorden