missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Nieuws van de ARCRE ploeg

Nieuwsbrief ARCRE-PECRE nr. 178 (06.09.16)
vrijdag 9 september 2016 door D.F. (Vertaling), Webmaster

HOOFDARTIKEL

De recente gebeurtenissen van Brussel in België en van Nice en Saint Etienne du Vouvray in Frankrijk tonen ons nogmaals de hoogdringendheid aan te leren om samen te leven en elkaar te ontmoeten om onze rijkdommen uit te wisselen zowel op cultureel als op godsdienstig vlak.

[vert]ARCRE [/vert] (Actie voor de Ontmoeting van Culturen en Godsdiensten in Europa) heeft dus nog altijd haar reden van bestaan en moet haar doelstellingen behouden om een geldige en ernstige informatie te verspreiden over het interculturele en inter-godsdienstige in Europa. Wij zeggen, vooral in Europa, maar niet uitsluitend want we weten zeer goed dat wat er zich afspeelt in andere continenten zijn weerslag heeft in de schoot zelf van de Europese landen. We bevinden ons dus tegenover een domein dat zeer breed blijft. Ook zullen we meer specifiek moeten zijn en zullen wij het accent meer bepaald leggen op de relaties tussen de islam en het christendom zoals deze zich in Europa profileren.

We zetten dus het werk verder dat begonnen werd in juni 2012 meer bepaald door Pater Agustin Arteche, geholpen door de Paters Hans Vocking en Miguel Larburu. Reeds in 2015, telde de Newsletter of het Bulletin 1043 geabonneerden waarvan 310 Missionarissen van Afrika (Witte Paters). We bedanken hen van harte voor hun toewijding in dit moeilijke werk dat niet altijd bevredigend is.

Sinds deze 1 september 2016, werd een nieuwe ploeg ingericht. Deze is als volgt samengesteld : Pater Marc Léonard, Belg, die lange tijd in dienst van de Tunesiërs heeft gestaan; Pater Magloire Bamali, uit Togo, die zijn ministerie heeft uitgeoefend in Tanzania en Soedan (Khartoem) ; en ten slotte Pater Gilles Mathorel, een Fransman, reeds aanwezig bij ARCRE sinds 2013, die vroeger in Zambia werkte, waar hij belast was met het opbouwen van banden met de moslimgemeenschappen in dat land. De vestigingen van ARCRE zijn verzekerd. De nieuwe ploeg zal wellicht dezelfde doelstellingen kunnen verder zetten. En er een nieuw aanschijn aan geven dat meer beantwoordt aan de eisen van het moment. Op de eerste plaats zal er een web site zijn dat, zo hopen we, altijd beter zal beantwoorden aan de noden van onze talrijke internauten die ons altijd zeer trouw zijn geweest.

Nu reeds, zult ge een aanwezigheid van ARCRE kunnen merken op Facebook op haar bladzijde : www.facebook.com/arcrepecre. We hopen eveneens het verzenden verder te zetten van het Bulletin/Nieuwsbrief elke week en met allen een vruchtbare dialoog verder te zetten over het interreligieuze en meer bepaald over de islam. Onze aanwezigheid in deze virtuele wereld zal ook zoeken te steunen op een actieve aanwezigheid in de werkelijke wereld van Brussel en van verderaf, daar waar we leven. Wij hopen te kunnen deelnemen en bij te dragen aan alle interreligieuze ontmoetingen, meer in het bijzonder tussen de islam en het christendom, die hier of daar plaats zullen vinden. Want het volstaat niet te spreken of te schrijven over het interreligieuze, men moet dat ook concreet beleven.

[vert]ARCRE[/vert] is nog een jonge twijg maar deze is goed gepland geworden dankzij het werk van onze voorgangers. Het komt er nu op aan de groei ervan verder te zetten dankzij deze nieuwe ploeg en in verbondenheid met u allen. Moge dit hoofdartikel het begin zijn van een lange en diepe dialoog tussen ons


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 259 / 1160419

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License