missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Wereldvoedseldag - 16 oktober 2016

donderdag 13 oktober 2016 door Webmaster

[marron]Persbericht[/marron]

[marron]- België komt zijn engagementen in de strijd tegen honger niet na![/marron]

[marron] Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag, die ons eraan herinnert dat bijna 800 miljoen mensen wereldwijd honger lijden, maakt de Coalitie tegen de Honger de balans op van de Belgische ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid. Resultaat: hoewel België in 2015 verwacht werd meer dan 433 miljoen euro uit te geven aan landbouw en voedselzekerheid, heeft het daarvan slechts 158 miljoen werkelijk besteed. Dat is minder dan 40%. De Coalitie wijst ook op meerdere Belgische uitgaven die naar multinationals in de agro-industrie gaan, ten koste van familiale landbouwers, terwijl de ondersteuning van duurzame familiale landbouw net de prioriteit is van onze ontwikkelingssamenwerking. De Coalitie vraagt de Minister de coherentie van onze internationale samenwerking te versterken door prioriteit te blijven geven aan duurzame familiale landbouw en te zorgen voor een betere opvolging van de financiële uitgaven. [/marron]

De Coalitie tegen de Honger (CTH), een vereniging van de belangrijkste Belgische ngo’s die vechten tegen honger, publiceert een analyse die ter gelegenheid van Wereldvoedseldag op 13 oktober voorgesteld zal worden in het Parlement. Deze analyse is bedoeld om de balans op te maken van onze ontwikkelingshulp voor landbouw en voedselzekerheid. “Deze analyse was nodig, vooral na het verstrijken van de Millenniumdoelstellingen in 2015 en bij het begin van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die als expliciet doel hebben tegen 2030 een einde te maken aan honger in de wereld,” zegt Manuel Eggen, van de ngo FIAN België, tevens auteur van de analyse.

Om bij te dragen aan de Millenniumdoelstellingen en na de voedselcrisis van 2007/2008, engageerde België zich ertoe om tegen het jaar 2015 15% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) te besteden aan landbouw in ontwikkelingslanden. Deze steun moest bovendien gericht zijn op duurzame familiale landbouw. “Deze financiële toezeggingen en strategische prioriteiten zijn positief en ambitieus,” zegt Jean-Jacques Grodent van SOS Faim. Maar volgens de cijfers die we ontvangen hebben van de administratie, is het doel lang niet bereikt: de Belgische ODA voor landbouw steeg van 150,5 miljoen euro in 2011 (dat is 7,79% van de ODA) tot 158,8 miljoen euro in 2015 (9,28%). “Dat deze beloofde 15% niet gehaald is moet ook geanalyseerd worden binnen de context van een structurele vermindering van de Belgische ODA sinds 2011,” voegt Thierry Kesteloot van Oxfam-Solidariteit daaraan toe. In 2015 vertegenwoordigde de ODA slechts 0,42% van het bruto nationaal inkomen (BNI), ver van de beloofde 0,7% die ingeschreven staat in de Wet Ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat, alleen al voor 2015, meer dan 275 miljoen euro niet besteed werd aan de strijd tegen de honger! Bovendien vergroot het opheffen van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid – een beslissing genomen door Minister Alexander De Croo in 2015 – het risico dat er in de toekomst nog meer gesneden zal worden in de begroting voor landbouw en voedselzekerheid.

Uit de analyse van de CTH blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de ODA in de landbouwsector niet beantwoordt aan de prioriteit rond familiale landbouw maar aangewend wordt voor de financiering van projecten die multinationals in de agro-industrie ten goede komen – projecten waarvan de gevolgen op ontwikkeling eerder beperkt zijn…en er doorgaans zelfs haaks op staan.
In enkele case studies gaan we dieper in op investeringen van BIO, projecten van de Wereldbank en de financiering van de Nieuwe Alliantie voor voedselzekerheid en voeding in Afrika via de Europese Unie en het Vlaams Gewest. In sommige gevallen verhogen die projecten de druk op de grond en de natuurlijke rijkdommen en kunnen zij leiden tot schendingen van de rechten van de plaatselijke gemeenschappen.

Bij het begin van de implementering van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die er zich toe verbinden tegen 2030 honger de wereld uit te helpen, en gezien Minister De Croo aangekondigd heeft België’s prioriteiten betreffende landbouw en voedselzekerheid te herformuleren, vraagt de CTH aan de Minister om zijn engagementen ter ondersteuning van duurzame en familiale landbouw opnieuw te bevestigen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat België zijn verbintenissen nakomt én dat er meer beleidscoherentie komt in lijn met zijn internationale verplichtingen, in het bijzonder wat betreft het recht op voedsel.

[bleu marine]Meer informatie:[/bleu marine]

  • Mogelijkheid tot interviews tijdens de bijeenkomst met zuidpartners van de Coalitie
  • Perscontacten:
    - NL : Tom Devriendt – 02/229.36.29
    - FR : Manuel Eggen – 02/640.84.17

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 245 / 1122674

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen R+V   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License