missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

ONTMOETING & DIALOOG - December 2016

donderdag 1 december 2016 door G.Verbist, mafr.

Orthodoxie

Samenwerking is binnen de Orthodoxie niet altijd gemakkelijk. Vier Orthodoxe kerken zagen af van deelname aan het Panorthodoxe Concilie op Kreta deze zomer. Steeds weer ontstaat ruzie over het grondgebied waarover de patriarchen zeggingsschap menen te hebben. Men leeft in [bleu]een geïdialiseerd verleden[/bleu] dat niet meer bestaat. Ze voelen zich verbonden met een volk, zijn taal, zijn geschiedenis en cultuur.

[bleu]De relaties met andere godsdiensten[/bleu]: Dit document vertoont een mooizaam compromiskarakter, maar is ook een bron van onenigheid. Men spreekt in het document van ‘andere kerken’. De monniken van de Athos willen het woord ‘kerken’ vervangen door ‘christelijke groepen of overtuigingen’…

Het Bulgaarse patriarchaat spreekt van ketters en is bij hen niets goeds te vinden. In Rusland wordt veel haat gezaaid, vooral tegen protestanten en joden. Er is ook veel kritiek op de ontmoeting van hun patriarch Kyrill met paus Franciscus. Lekenbewegingen pleiten voor het inbrand steken van katholieke kerken, het verdrijven van protestanten en het sluiten van joodse instellingen. Dat hoor je regelmatig in de staatsmedia en op straat…

En nu ? Laten we ons inspannen om serieus kennis te nemen van elkaars standpunten, tradities en gevoeligheden, en dan komen tot een respectvol gesprek. Laten we waar mogelijk samenwerken…

(Synhese van artikel van Paul Baars, in Kerkwereldwijd, Nov. 2016, Nl.)
 

__5__

De éénheid van de christenen is reeds zichtbaar :
door het gebed, de naastenliefde en het martelaarschap.

Interview van Paus Franciscus door Stefania Falasca.
 

[bleu marine]De eenheid is reeds zichtbaar.[/bleu marine]

“ Op dit ogenblik toont de eenheid drie wegen : samen voortgaan met de werken van barmhartigheid, samen bidden en de gemeenschappelijke belijdenis erkennen van het martelaarschap in de naam van Christus. Dat alles is zichtbaar. “

De oecumenische ontmoetingen van de Paus de laatste tijd “ maken deel uit van een af te leggen weg die al lang bezig is... Het begon met het decreet van het Vatikaans Concilie Unitatis Redintegratio. Ik ga verder op deze stappen.”

Voor de Paus is het geen kwestie van te versnellen, maar wel de besluiten van het Vatikaans Concilie te verwezenlijken.

“ Om de eenheid te bevorderen kunnen we enkel naar Jezus kijken en aan de Heilige Geest vragen dat hij ons daarin helpt. Hij moet de eenheid verwezenlijken. In mijn bezoek te Lund (Zweden) aan de lutheranen, heb ik de woorden van Jezus herhaalt die Hij aan zijn leerlingen zegt ’zonder mij kan je niets doen’ .”

De paus veroordeelt elk proselitisme. “De Kerk vergroot nooit door proselitisme, maar wel door ’aantrekkingskracht’ , zoals Benedictus XVI schrijft.”

“ Als wij erkennen dat we door het doopsel verenigd zijn, dan betekend dat we één zijn in wat fundamenteel is.” Het is die gemeemschappelijke bron die alle christenen één maakt. Hetzelfde doopsel hebben wil zeggen dat we belijden dat het Woord mens is geworden en dat redt ons.

“ De Kerk geeft licht (zoals de maan), maar produceert geen licht. De kerkvaders noemden dat ’mysterium lunae ’.”

De paus heeft volle vertrouwen in de acteur van de éénheid, de Heilige Geest, en hij zegt ons geduld te oefenen. Wat we nu reeds bekomen hebben is meer dan wat ons verdeeld.

(ZENIT. Nov.2016)
 

__5__

Statistieken van de Katholieke Kerk.

Het Agentschap Fides publiceerde op 23.10.16 (Missiezondag) enkele cijfers die dateren van 31.12.2014.

Wereldbevolking 7.110.739.OOO
Katholieken 1.272.281.OOO 17,77 % van de wereldbevolking.
Bisschoppen diocesane 3.992
religieuzen 1.245
Priesters diocesane 281.297
religieuzen 134.495
Permanente diakens 44.566
Religieuze broeders 54.559
Zusters 682.729
Katechisten 3.264.768
(Agentschap Fides)
 

BOEK


In gesprek met de vreemde ander
  Roger Burggraeve
  Uitg. Halewijn/Pax Christi. 15-10-2014
Uitvoering: paperback
108 pagina’s, 14,5 x 21 cm 9 €
ISBN: 978-90-8528-313-3

Voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van de jood Emmanuel Levinas.

De interreligieuze dialoog berust op een dubbele beweging : enerzijds op een ’natuurlijke asymmetrie ’ waarbij de eigen indentiteit het vertrekpunt vormt;
anderzijds op een ’ethische asymmetrie ’, waarbij zowel de andersheid van de ander als de verhouding tot die ander op de voorgrond treedt.

  G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 255 / 1125276

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License