missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

ONTMOETING & DIALOOG - Januari 2017

maandag 2 januari 2017 door G.Verbist, mafr.

« De wereld veranderen »

Woorden van kardinaal De Kesel.


“ De plaats en de betekenis van godsdienst in onze samenleving is onderwerp van maatschappelijk debat en zelfs van politieke discussie. Dit is niet nieuw. Sinds het midden van vorige eeuw is de westerse samenleving niet langer een religieuze samenleving. We zijn geëvolueerd naar een geseculariseerde cultuur. Er wordt niet gezegd dat godsdienst vandaag niet meer belangrijk is of afwezig is, alleen speelt ze geen centrale rol meer in de opbouw van de cultuur. Ondertussen is deze seculiere cultuur door de permanente migratie [bleu marine]multireligieus[/bleu marine] geworden. Het is dus niet zo dat het christendom, of religie in het algemeen, gemarginaliseerd wordt. Door de globalisering, en de groeiende aanwezigheid van de islam in het Westen, is men beginnen te beseffen dat religie een fenomeen is waar men niet zo gemakkelijk van af geraakt. Het gevaar echter is dat men religie gaat reduceren tot iets dat enkel betrekking heeft op het privéleven van de burger. “

“ De scheiding tussen kerk en staat is een principe waar ik 100 % achter sta. Het is een verworvenheid van de geschiedenis. De overheid moet neutraal zijn. Dit is een grondwaarde van onze hedendaagse seculiere cultuur. Geen enkele religie kan in de plaats komen van de wetgevende macht. De moderne cultuur geeft mensen de vrijheid, en schept het kader waarin mensen elkaars vrijheid respecteren. De overheid is er om die vrijheid te garanderen.

Het punt dat ik wil maken is het volgende : ik ga totaal akkoord met de scheinding tussen kerk en staat, maar ik ga[bleu marine] niet akkoord met de scheiding tussen geloof en maatschappij.[/bleu marine] Dat is een belangrijk verschil.

Geloofsgemeenschappen en gelovige burgers, of dat nu christenen zijn of moslims, behoren tot de samenleving, en nemen in deze samenleving verantwoordelijkheid op, vanuit een bepaalde overtuiging...

[bleu marine]Het Evangelie[/bleu marine] geeft mij niet alleen een levensvisie. Het is een bron van zin en energie voor mij als persoon, en het geeft mij een existentiële visie.”

“ Het christendom is niet louter een levenbeschouwing. Wij willen echter niet enkel naar de wereld kijken, maar we willen[bleu marine] de wereld ook veranderen[/bleu marine]. Daarom is het zo belangrijk dat er solidariteitsorganisaties zijn. De organisaties reiken de kerkgemeenschap de middelen aan om zich bewust te worden en dus niet onverschillig te zijn, om deel te nemen aan het maatschappelijk debat, om actie te ondernemen. Want het Evangelie spoort ons aan om de wereld een beetje meer humaan te maken. “

( Pax Christi Vlaanderen – Koerier 2016/ n° 6)
 

NIEUWS van het voorbije jaar 2016 uit de MAGHREB

[bleu marine]ALGERIJE. [/bleu marine]

  • Sinds augustus heeft de Gemeenschap ’Chemin Neuf ’ de verantwoordelijkheid overgenomen van het klooster van Tibhirine.
  • Op 1 en 2 december werd, met vieringen en lezingen, de 100ste verjaardag van de dood van de gelukzalige Charles de Faucauld herdacht in de Maghreb, in Frankrijk en ook in Brussel. Een tentoonstelling over zijn leven, gerealiseerd door het bisdom Ghardaïa heeft in alle bisdommen van Algerije gecirculeerd, ook in het bisdom Rabat (Marokko).

[bleu marine]MAROKKO.[/bleu marine]

  • Het inbrengen van nieuwe handboeken van godsdienstonderricht in de scholen, die met respect spreken over de andere godsdiensten.
  • Het Mohamed VI Instituut vormt imams en ulema’s in de geest van een gemoderniseerde en verdraagzame islam. De helft van de studenten zijn Marokkanen, de andere zijn buitenlanders (vooral Afrikanen uit West Afrika).

[bleu marine]TUNESIË.[/bleu marine]

  • Er is geen interreligieuze dimensie geweest en er zijn evenmin interreligieuze problemen geweest in de postrevolutionaire context van Tunesië.

[bleu marine]LIBIË.[/bleu marine]

  • Het gebed wordt overal gerespecteerd op voorwaarde dat dit plaats vindt in een kerk en alleen maar met buitenlanders.

__5__


GEBEDSWEEK voor de EENHEID van de CHRISTENEN

[marron]van 18 tot 25 januari 2017[/marron]


Bijbeltekst voor deze week : 2 Kor. 5, 14-20.

[bleu marine]“Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons”[/bleu marine]De brochure met teksten voor deze week (2,50€) is verkrijgbaar
- te Brugge: Benedictusheem, St.Andriesabdij, Zevenkerken;
- te Antwerpen: boekhandel De Drie Leliën;
- te Tongerlo: boekhandel van de Abdij;
- te Hasselt: pastoraal Informatiecentrum.
- Interkerkelijk Comité voor Brussel: Adolphe Maxlaan,55/1.

[bleu marine]OECUMENISCHE VIERINGEN[/bleu marine]

- in Vlaanderen

  • ANTWERPEN : zondag 22 januari,om 15.00u, in de Sint-Walburgiskerk.
  • BRUGGE: zondag 22 januari, om 16.00u, Sint Salvatorkathedraal.
  • HASSELT: woensdag 18 januari, om 19.30u. Sint Quintinuskathedraal.

- Te Brussel, donderdag 19 januari, 19,3Ou. in de Anglikaanse Pro-Cathedral of the Holy Trinity.

__5__


“ De DIALOOG voortzetten “

“ Wij moeten de dialoog met de islam onverminderd voortzetten. Want het enige alternatief is geweld.” Dat zegt kardinaal [bleu marine]Jean-Louis Tauran[/bleu marine], de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, in een reactie op de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

(Kerknet 29.12.16.)
 “ ZALIG NIEUWJAAR 2017 “  G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 321 / 1122565

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License