missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DIALOOG & ONTMOETING - Maart 2017.

donderdag 2 maart 2017 door G.Verbist, mafr.

Dialoog met moslims als inspiratiebron

Barbara ‘Babs’ Mertens werd na een uiterst spannende onlineverkiezing de derde Jongerenambassadeur voor de Vrede van Pax Christi Vlaanderen 2016. Zij schetste hoe haar interesse voor Syrië groeide uit contacten met moslims. Die contacten wekten haar interesse naar eigen zingeving.

De zoektocht naar meer diepgang, naar de essentie, leidde haar uiteindelijk naar het woestijnklooster van de Italiaanse jezuïet Paolo Dal’Oglio en zijn monnikengemeeschap in Deir Mar Moussa in Syrië.

Dal’Oglio werd en blijft haar grote inspiratiebron, ook na zijn verdwijning in Raqqa, in 2013. “Paolo was een man van de dialoog” zegt Barbara. “Wellicht was het precies zijn drang naar dialoog, naar bemiddeling, ook met radicale groepen, die hem uiteindelijk noodlottig zijn geworden”.

Haar eigen droom: “Dat mensen in Syrië opnieuw een leven kunnen opbouwen, een thuishaven vinden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen herbronnen” … en “dat ik zelf ook een zaadje kan planten bij anderen, zoals Paolo bij mij heeft gedaan”.

(Koerier Pax Christi. 2017/1)
 

BOEK : [vert]“Uit liefde voor de islam”[/vert] door Paolo Dall’Oglio.
Uitg. Halewijn. (genomineerd Religieuze Boek 2016)

__5__

Belgische religieuze leiders overleggen
over vreedzaam samenleven

Op initiatief van koning Abdullah II van Jordanië en met de steun van de Verenigde Naties vinden er in de eerste week van februari wereldwijd dergelijke interreligieuze maaltijden en ontmoetingen plaats. Sant-Egidio zorgde voor de organisatie, één dag te Brussel en één dag te Antwerpen.

Religieuze leiders uit ons land hebben begin februari elkaar ontmoet en van mening gewisseld over hun rol in een vreedzame samenleving.

Het waren een twintigtal leiders en vertegenwoordigers van de christekijke Kerken, de islam, het Jodendom en het boeddhisme die samen kwamen. De inleiding werd gegeven door federaal procureur Frederic Van Leeuw, die toelichting gaf bij de maatschappelijke uitdaging van de (de)radicalisering.

Na de inleiding volgde een gedachtewisseling over de rol van Kerken en godsdiensten in de uitbouw van een beschaving van vreedzaam en respectvol samen-leven. Centraal stond de vraag [bleu]hoe godsdiensten en levensbeschouwingen[/bleu] vandaag kunnen helpen om de vraag naar zin bij de nieuwe generaties te verwoorden en te beantwoorden.

(Kerknet. 3.2.17.)
 

Godsdienst niet langer taboe voor VUB

De Vrije Universiteit Brussel heeft plannen voor een leerstoel rond religie en voor een master Middle East and North Africa Studies.

“ Daar is absoluut nood aan in deze stad “ zei rector Caroline Pauwels op de lancering van de leerstoel Fatima Mernissi. Fatima is een overleden Marokkaanse sociologe en feministe. Deze leerstoel werd opgericht om kennis te vergaren rond de islam.

“ We moeten afstappen van de gedachte dat religie en vrijzinnigheid altijd in oppositie zouden zijn.”, zegt rector Pauwels.

(BRUZZ 2.2.17.)
 

__5__

Tegenwoordig wordt er veel gesproken en geschreven over [bleu]het salafisme[/bleu] en over [bleu]het wahhabisme[/bleu].

Emilio Platti, dominicaan, islamoloog, geeft ons daarover meer uitleg in zijn BOEK dat onlangs uitkwam :

[vert]Islamisme [/vert] Emilio Platti Uitg.Altiora. Averbode. 2016. 18,50 €.

__5__

Veiligheid en Samenleven

Burgemeester Bart Somers van Mechelen is uitgeroepen als ’de beste burgemeester van de wereld ’ door City Mayors Foundation.

Hij zegt: “ Ik ben ervan overtuigd dat de polarisatie niets goeds opbrengt. Je moet altijd positief spreken. In Mechelen zijn er moslims die ingenieur zijn, dokter, en ja zelfs direkteur van een katholieke school. De realiteit van de XXIste eeuw is het [bleu]multicultarisme[/bleu]. De inspanningen moeten komen zowel van de alloctonen als van de autochtonen. “

BOEK : [vert]Samen leven [/vert] Bart Somers Uitg.Houtekiet 2016. 19,99 €.

Dit boek zet de controverzen van zijn strategie uiteen, en die onze rechten en vrijheden versterkt in plaats van uitholt. Want het gevecht met IS betekent ook een worsteling met onszelf en met ons geloof in de kracht van onze samenleving.

ORBIT wil 1 kerk als dialoog- en ontmoetingsruimte per stad

(Orbit vzw. = Thuis in de wereld van Diversiteit & Migratie.
Voorheen was dat Kerkwerk Multicultureel Samenleven in Vlaanderen)

Orbit pleit ervoor dat 1 goedgelegen kerkgebouw per centrumstad in Vlaanderen kan dienen als dialoog-en ontmoetingsruimte.

Johan Vrints (stafmedewerker van Orbit) : “Een groot aantal kerkgebouwen krijgt minder gelovigen over de vloer voor de eucharistievieringen in de week en op zondag. Sommige kerken komen leeg te staan, sluiten, worden verkocht of zoeken andere invulllingen... Wij willen bijdragen tot de discussie over de invulling van deze ruimten.... Orbit vzw stelt voor om een nieuwe invulling te geven aan 1 goedgelegen kerkgebouw, waar een dialoog- en ontmoetingsruimte kan ontstaan”.

(Kerknet 23.O2.17.)
 
  G.Verbist, mafr.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 265 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License