missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DIALOOG & ONTMOETING - September 2017

vrijdag 1 september 2017 door G.Verbist, mafr.

[marron]Weten we te weinig over de islam ?[/marron]

‘ Er zijn twee clichés waar ik onderhand echt moe van word.

  • Cliché 1 : de islam is de bron van alle kwaad, hij steunt op gewelddadige Koranteksten en heeft bijgevolg geen plaats in het Westen.
    Wat een groteske platitude ! De overgrote meerderheid van Europese moslims heeft allang een vorm van moslim-zijn gevonden die probleemloos valt in te passen in onze maatschappij.
  • Cliché 2 : de islam heeft niks met geweld te maken. Denk aan wat de voormalige president van Amerika, Obama, zei over Islamitische Staat: IS is niet islamitisch en geen staat. Dan heb je toch wel een heel rooskleurig beeld van wat religie is en wat staten doen.

Het lijkt mij een evidentie dat islam, zoals christendom, seculariteit en nationalisme, for better or for worse, onderdeel is van onze leefwereld en dus ook van onze conflicten en identiteiten.’

‘ Als ik college geef over islamitische mystiek en voorlees uit de poëzie van Jalal Roemi, dan krijg ik telkens weer reactie van studenten die zeggen : goh, we wisten niet dat de islam ook mooi kon zijn.

Kijk: dat studenten die hun weg naar de universiteit hebben weten te vinden, impliciet geloven dat de islam een religie is waarin anderhalf miljard mensen elke ochtend wakker worden en denken : dat tekent hoezeer het armoedige maatschappelijke debat doordrongen is in het denken. Dat moeten we ons allemaal aanrekenen, want het gaat ons allemaal problemen opleveren.’

‘ Het wordt tijd dat breder wordt gehoord wat de islam van onze medeburgers wel is ‘

  (Ernst van den Hemel,
Nederlandse religiewetenschapper,
in De Standaard. 5.8.17)

[marron]Oecumenisme – Zweden.[/marron]

De bisschop van Stockholm, Mgr. Anders Arborelius, werd kardinaal benoemd op 28 juni 2017. Dat is de eerste maal voor Scandinavië.

Bekeerd tot het katholicisme toen hij 20 jaar was, werd deze vroegere monnik Karmeliet op de leeftijd van 67 jaar de eerste katholieke bisschop afkomstig uit het land.

“Men zegt ons dat wij een protestants land zijn. In werkelijkheid zijn wij een post-christelijke samenleving geworden.” Het is één van de zeldzame katholieke gemeenschappen in Europa die een zekere groei kent, die vooral toe te schrijven is aan de immigratie.

Vroeger, concentreert men zich op de moeilijkheden die men diende op te lossen tussen katholieken en protestanten. Vandaag spreken we over wat we gemeenschappelijk hebben. Te Lund, hebben we een gemeenschappelijk Vesperofficie nu eens in de katholieke kerk en dan weer in de lutherse kathedraal. Wij organiseren gemeenschappelijke retraites. Wij leveren eveneens een belangrijk sociaal werk met de lutherse Kerk van Zweden.

In Zweden zijn sommige evangelische Kerken zeer dynamisch. Vele, meer bepaald deze van Latijs-Amerikaanse en Afrikaanse oorsprong, keren zich naar deze evangelische kerken toe. Zij vinden dat de katholieke Kerk onvoldoende levend is.”

  (La Vie. 29.06.17)

[marron]Hulpbetoon aan de slachtoffers van de moordpartijen
op Yezidi’s en Syrische christenen.
[/marron]

Sinds drie jaren, zijn de yezidi’s en de christelijke minderheden van Irak slachtoffers van de islamitische Staat.

Een ceremonie brengt hen hulde in Luik. Op 3 augustus, op de Sint Lambertusplaats van Luik, werd hulde gebracht aan de talrijke slachtoffers van de moordpartijen. Om 11u15 hebben al de klokken van de stad geluid.

Om beter het noodlot te begrijpen van de yezidi minderheid, laten we het woord aan een specialist, Pater Patrick Desbois :

  De Yezidis zijn een confessionele minderheid, niet moslim, in de schoot van een volk dat zelf een minderheid vormt en vervolgd wordt: de Koerden. De belangrijkste plaats voor hun eredienst is de tempel van Lalesh, in de provincie Nineve, in Irak.

Sinds augustus 2014 vervolgen de strijders van Daesh de yezidi gemeenschap die zij beschouwen als ongelovigen, en eisen hun onderwerping aan de islam.

Tientallen duizenden zijn gevlucht naar Kourdistan in Irak. Een groot aantal van hen hebben zich laten doden of overleveren. De mannen worden gedood, de vrouwen worden sex-slavinnen.

Het is moeilijk het precieze aantal yezidis te kennen. Een schatting levert een totaal van 800.000. Zij zouden met 600.000 kunnen geweest zijn in Irak en met 180.000 in de vroegere republieken van de URSS. Er bestaan ook gemeenschappen in Europa (50.000 in Dutsland, groepen in Frankrijk, in Groot Brittannië en in de omstreken van Luik. Eveneens in de Scandinavische landen). Met een organisme bereidt Pater Patrick hun toekomst voor.

  “Men installeert tegenwoordig een structuur van psychologische bijstand om de jongeren te helpen die geïndoctrineerd werden, die men met geweld bekeerd heeft, om terug te keren naar hun eerste identiteit. Zo was er een jonge yezidi, die een jaar in een islamschool te Raqqa gebleven was, daarna in een oefenkamp, die niet meer wist wie hij was. Vele van deze kinderen herinneren zich hun moedertaal niet meer. Men heeft hun voornaam veranderd, men heeft hen geleerd terrorist te worden. De ouders zijn rampspoedig gemaakt. Soms zegt het kind hen dat het hun kind niet is. Ik herinner me een vader gedwongen aan zijn dochter een foto van haar te tonen om het haar te bewijzen.”
  (Cathobel 3.8.17)

[marron]Een moskee geleid door een vrouw[/marron]

De eerste ‘liberale’ moskee van Duitsland werd in gebruik genomen in Berlijn.

In België, wenst de Executieve van de Moslims(EMB) een nieuwe officiële functie van predikante te stichten. De minister van Justitie, Koen Geens, steunt deze gedachte.

De Berlijnse moskee ligt in de lijn van enkele pioniersvrouwen : een moskee die uitsluitend bestemd is voor vrouwen in Los Angeles. Eveneens in Canada en in Parijs.

“Men kan perfect predikant zijn zonder imam te zijn, ook al zijn talrijke imams eveneens predikanten. Deze functie toegankelijk maken voor vrouwen zou erop neerkomen hun intellectuele competenties en hun religieuze kennissen te erkennen. Zij zouden niet de verantwoordelijken zijn van een collectiviteit.” [mauve fonce](Ghalia Djeilloul)[/mauve fonce]

De KORAN houdt geen enkele vermelding in betreffende de persoon die bevoegd verklaard wordt om het gebed te leiden. In die tijd was het de Profeet die het gebed leidt en dus stelde de vraag zich niet.

In de SUNNA (profetische traditie) is er slechts één hadith dat vermeld dat de Profeet toen hij ziek was, aan een vrouw zou gevraagd hebben het gebed te leiden bij zijn afwezigheid en dit tegenover de mannen.

Vandaag aanvaarden sommige juridische scholen dat een vrouw het gebed leidt maar alleen maar tegenover vrouwen.

  (E.Blogie-Le Soir-17.06.17)

[marron]Lof voor de ‘groene’ paus[/marron]

Al Gore, voormalig Amerikaans vice-president, zegt dat de opwarming der aarde een morele en spirituele kwestie is. Einde juli lanceerde hij een nieuwe film An Inconvenient Sequel. Het gebeurde op een moment dat de administratie van president Trump de opwarming van de aarde, de mogelijke droogte en zelfs het uitsterven van bepaalde diersoorten als gevolg daarvan fel betwist.

In een gesprek met een katholieke priester verklaarde Gore : “Ik ben protestant, maar omwille van paus Franciscus kan ik u toevertrouwen dat ik echt katholiek zou kunnen worden.”

Gore zegde dat paus Franciscus zich tijdens zijn pontificaat heeft ontpopt tot een geweldige spirituele leider. “Met zijn encycliek Laudato Si is hij er bovendien in geslaagd om de opwarming van de aarde voor mensen in alle religieuze tradities echt aan de orde te stellen.”

“ Mijn kerk heeft mij geleerd God te verheerlijken. Dat heeft alles te maken met onze manier van leven. Klimaatopwarming is geen politiek, maar een moreel en spiritueel probleem.”[mauve fonce] (Al Gore)[/mauve fonce]

Door minachting van de Schepping geven we geen gehoor aan de plicht waartoe God ons roept.

  (Kerknet. 3/8/17)[bleu marine]Heb ik ‘Laudato Si’ gelezen ?[/bleu marine]


[marron]Aïd El Kebir - OFFERFEEST

.1 SEPTEMBER 2017.
[/marron]


Voor de moslims het grootste feest. Het slachtofferen van een schaap moet gebeuren volgens de ritussen. Een deel ervan gaat naar de noodlijdenden.
De kinderen krijgen geschenken en nieuwe klederen.

[marron]Herdenking van de REFORMATIE[/marron]

Op zaterdag 16 september houden de Duitse evangelische en katholieke Kerk in het Ruhrgebied een gemeenschappelijke, oecumenische herdenking naar aanleiding van 500 jaar van de Reformatie.

Zij vieren wat ze gemeenschappelijk hebben, ondanks onderlinge verschillen.

[marron]BOEK [/marron]

  [vert]De KORAN uitgelegd.[/vert]

[bleu marine]Auteur: Rachid Benzine.[bleu marine]
Uitg.: Halewijn. 14,95 €..

De Franse islamoloog van Marokkaanse afkomst legt de Koran uit door te stellen dat hij een tijdsdocument is en geplaatst moet worden in zijn antropologische, historische, geografische en maatschappelijke ontstaansgeschiedenis.

De Koran wordt pas toegankelijk als de lezer de historische context ervan begrijpt.

  (Kerk & Leven – 16.08.17.)
  G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 276 / 1114575

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License