missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burkina Faso

Aïd el Kebir feest:
Boodschap van KARDINAAL Philippe Ouedraogo
aan de MOSLIMS

zondag 3 september 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Broeders en zusters van de islam Godsdienst, de vrede zij met u ‘Assalamu aleykum’ !

Op deze dag van de Tabaski, zou ik u in naam van de hele katholieke gemeenschap van het Aartsbisdom Ouagadougou, van het geheel van zijn pastores en in mijn persoonlijke naam, van harte een goed feest willen toewensen. De gelegenheid wordt ons, eens te meer, geboden om u onze hoogachting, onze solidariteit en onze broederlijkheid te betuigen.

Het AÏD EL-KEBIR feest, dat ons aan de gehoorzaamheid van Abraham herinnert aan de wil van God, biedt ons de gelegenheid om onze broederlijkheid nogmaals te bevestigen en ons gemeenschappelijk toebehoren tot God de Almachtige.

Wij zijn ervan overtuigd dat, ondanks onze verschillen en van onze godsdienstige overtuigingen, wat ons nader bij elkaar brengt sterker is en ook zal blijven dan wat ons zou kunnen scheiden. Laten we dan ook als één enkele mens, hand in hand, werken om de broederlijkheid, de sociale samenhorigheid, de rechtvaardigheid en de vrede te versterken in ons land Burkina Faso.

In deze moeilijke momenten die wij beleven, gekenmerkt door de opeenvolging van terroristische aanslagen tegen ons Land, moeten we samen en elk in zijn Godsdienst, de vurigheid verdubbelen in het gebed, opdat God de Almachtige ons Land zou beschermen.

Wij staan ook samen tegenover de gemeenschappelijke uitdaging te werken aan de instelling van een klimaat van sociale vrede die loopt door een werkelijke cultuur van de naastenliefde; van de vergiffenis, van de verdraagzaamheid, van de rechtvaardigheid, van het respect voor de vrijheid en voor de godsdienst van de andere…

Ik druk mijn dankbaarheid uit en die van de Katholieke Kerk aan de moslimleiders die, in het dagelijkse leven, initiatieven ontwikkelen ten voordele van de bevordering van de interreligieuze dialoog.

Laten we samen God de Almachtige bidden onze gemeenschappelijke inspanningen te steunen voor de vrede, voor een beter samenleven, terwijl wij ons, naar het voorbeeld van Abraham, onderwerpen aan Gods wil.

Een goed feest van AÏD EL-KEBIR en moge de Almachtige en Barmhartige God de gebeden van deze dag verhoren.

  + Philippe Kardinaal OUEDRAOGO
Aartsbisschop van Ouagadougou

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 152 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burkina Faso   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License