missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Sahara

Interview van Mgr John MacWilliam
nieuwe bisschop van Laghouat in Algerije

Petit Echo
zaterdag 21 oktober 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[mauve fonce] (Uittreksels)[/mauve fonce]

Monseigneur, zou u in het kort uw diocees kunnen voorstellen aan onze lezers?

De omvang ervan in vergelijking met Groot-Brittannië, het aantal parochies, de christenen, de pastorale werkers (hoeveel congregaties ?), het missionaire werk dat er gedaan wordt, de dialoog met de broeders van de islam godsdienst… alles wat aan de lezers de context kan doen begrijpen waarin u gaat werken.

Buiten de enorme diocesen van Russisch Siberië, is mijn diocees het meest uitgestrekte van de wereld, tienmaal de oppervlakte van Groot-Brittannië (driemaal die van Frankrijk). In een bevolking van vier miljoen moslims, die zeer verspreid zijn, bevinden zich een tiental kleine christelijke gemeenschappen ; Zusters, Broeders of Paters en enkele leken van wie de kapel dient als ‘parochiekerk’. Inderdaad, wij spreken slechts zelden van ‘parochies’.

De Witte Paters, hier aanwezig sinds 1872, hebben vandaag slechts twee gemeenschappen : in Ouargla (1875) en in Ghardaïa (1887). Er zijn gemeenschappen van de geestelijke familie van de Zalige Charles de Foucauld, de Witte Zusters (Zusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika), de PIME en meer recent gemeenschappen van Zusters die komen van ten Zuiden van de Sahara, congregaties die soms gesticht werden door onze eigen confraters en die sinds lang geleden op missie vertrokken vanuit Algerije. We hebben hier eveneens drie Fidei Donum priesters dankzij de edelmoedigheid van hun diocesen, maar er is nog geen geïncardineerde clerus in ons diocees. Dat maakt in ons diocees ongeveer een zestigtal residerende christenen uit die in dienst staan van het diocees, bijna allemaal buitenlanders.

Onze eerste zending in Algerije bestaat niet in het doen, maar eerder in het zijn : aanwezig zijn midden het islamvolk dat ons ontvangt. In die geest doen we ook apostolaatwerken – ja, er is werk – die gunstig zijn voor de ontmoeting van het leven : hulp aan de gehandicapte kinderen, onderwijssteun voor de schoolkinderen en de volwassenen, cultuurcentra en bibliotheken, steun voor de landbouwprojecten… en zoveel meer. In al de steden waar onze gemeenschappen zich bevinden zijn er gevangenisaalmoezeniers erkend om pastorale bezoeken de brengen bij de christelijke gevangenen. Sommige universitaire steden hebben studenten die komen vanuit het zuiden van de Sahara die een belangrijk element vormen van leken in de lokale Kerk, en eveneens, hier en daar, migranten die gekomen zijn om te werken of die voorbij komen. We bezoeken eveneens de zones waar zich de petroleumbasissen bevinden met buitenlandse bevolkingen, christenen inbegrepen, maar voor de meeste hiervan hebben we maar weinig toegang omwille van veiligheidsredenen. Daar hun verblijf slechts van korte duur is, vinden ze gewoonlijk een pastorale steun in hun land van oorsprong.

In de context die u zopas hebt beschreven, welke zijn uw pastorale prioriteiten?

Als bisschop moet ik vooral waken over de ‘kleine kudde’, die de katholieke Kerk is in het diocees. Dit sluit een levende verbondenheid in met elk van de gelovigen evenals met de religieuze gemeenschappen en de verantwoordelijken van de congregaties die aan het werk zijn in de missie in de Sahara. Ondanks onze bijzonderheid, maken we deel uit, samen met de drie diocesen van het noorden, van de katholieke Kerk van Algerije en breder nog met de Bisschoppenconferentie van het gebied van het Noorden van Afrika (CERNA). Het lijkt me ook zeer belangrijk voortdurend ons toebehoren te erkennen tot de universele Kerk, des te meer omdat de leden van onze lokale Kerk afkomstig zijn uit alle horizonten van de wereld. De steun aan personeel, de materiële steun en vooral door het gebed is voor ons essentieel en dat is de reden waarom ik het goede werk van mijn voorganger moet verder zetten om de banden nauw te aan te halen met de Kerk elders.

Misschien zouden de confraters Missionarissen van Afrika graag willen weten welke banden u zal onderhouden met de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika en wat u van haar verwacht.

Sinds onze komst bijna honderd vijftig jaar geleden, is de bisschop van het Zuiden een Witte Pater. Het was inderdaad een vicariaat en later een diocees toevertrouwd aan de Witte Paters. Maar sinds enkele tijd is die niet meer het geval. De Witte Paters, met slechts twee gemeenschappen, zijn een congregatie tussen andere en wij hebben een conventie tussen het diocees en de Sociëteit zoals de andere congregaties. Ik heb het geluk gehad vijf jaar te hebben geleefd als lid van een Witte Paters gemeenschap in dienst van het diocees en tot meer recent de verantwoordelijkheid van provinciaal te hebben gedragen met zeer broederlijke relaties met Mgr. Claude Rault, de bisschop.

Moge dit zo verder gaan ! Wij zijn allen leerlingen van dezelfde Meester in dezelfde missie. In de gemeenschap van de Witte Paters in Ghadaïa hoop ik een spirituele en broederlijke steun te vinden volgens het charisma van de Witte Paters dat in mijn hart ingeworteld is, zonder me te willen inmengen in wat hun eigen is.

Ik geef toe dat ‘alleen leven’, buiten een Witte Paters gemeenschap, een opoffering zal zijn voor mij, Witte Pater als ik ben.

Een laatste woord voor onze lezers ?

Ik geloof dat mijn benoeming duidt op een vertrouwen vanwege de Heilige Vader, niet alleen in mij maar vooral in de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, trouw aan de visie van de stichter en met het verlangen de liefde van God in Jezus Christus over te dragen aan de volkeren van Afrika en meer in het bijzonder in Noord Afrika aan onze broeders en zusters met een moslim geloof.

De talrijke boodschappen van solidariteit en de beloften van gebed moedigen me aan en daarom breng God dank en aan u allen.

  Freddy Kyombo, M.Afr.
in Petit Echo nr 1081

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 183 / 1148226

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Algerië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License