missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Tunesië

Het IBLA, een nieuw dynamisme in een nieuw Tunesië

Petit Echo Nr 1084
zaterdag 28 oktober 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

Opgericht in 1926 te Bou Khris (nabij La Marsa) door de Witte Paters, is het Instituut van de Arabische Schone Letteren, IBLA, ontstaan uit de wil de Tunesische cultuur beter te kennen en te bevorderen onder al haar aspecten. Het interesseert zich eveneens aan de menselijke en sociale wetenschappen in Tunesië, en breder nog, in de Arabische wereld. De missie ervan bestaat erin de intellectuele openheid aan te moedigen in Tunesië, terwijl ook de interculturele en interreligieuze dialoog aangemoedigd wordt, met de bedoeling te komen tot een wederzijds begrijpen en tot de vrede.

Het IBLA wordt geïnstalleerd in de zijn huidige zetel in 1932, dichtbij de medina van Tunis, waar het zich geleidelelijk integreert in de Tunesische maatschappij. Het deel van de vorming in klassieke Arabische taal en islamologie wordt overgebracht naar La Manouba in 1949, daarna naar Rome in 1964 om het Pontificaal Instituut van Arabische Studies van Islamologie te worden (PISA). Nochtans, blijft het documentaire fonds in Tunis waar het sinds tientallen jaren dient als academische en intellectuele bron voor de universitaire en andere vorsers, door een Bibliotheek van Onderzoek. In 2010, telde zij meer dan 34.000 titels en 600 tijdschriften, evenals 130.000 referenties in zijn catalogus. Datzelfde jaar, waren er 430 vorsers ingeschreven, vooral Tunesische universitairs in master studies of doctoraat, evenals professoren. Parallel, ontwikkelt het IBLA nog andere activiteiten, met meer bepaald het Tijdschrift IBLA. Gesticht in 1937, interesseert het zich voor menselijke en sociale wetenschappen in Tunesië en het is het oudste van de tijdschriften die vandaag in Tunesië bestaan. Het onderhoudt vandaag uitwisselingen met een honderdtal instellingen in de wereld, wat de Bibliotheek van Onderzoek voedt. Vanaf de jaren 1950, opent het IBLA eveneens zijn deuren voor de adolescenten van de volksbuurten in de omgeving en schept zo geleidelijk aan een Bibliotheek voor de jongeren. Het komt erop aan hun een warme ruimte te bieden en een welwillende begeleiding om hen te steunen in hun studies.

Op 5 januari 1950 is er een dramatische brand die de directeur van de Bibliotheek van Onderzoek, Pater Gian Battista Maffi (WP) om het leven brengt en ook het verlies van de helft van de documentatie veroorzaakt en eveneens hevige schade berokkent aan het gebouw. Een brede golf van solidariteit vertoont zich dan in Tunesië en in het buitenland, zowel van de kant van individuen als van instellingen, zoals het Ministerie van Cultuur van Tunesië, het Franse Instituut in Tunesië, de Nationale Bibliotheek en het Instituut van de Arabische Wereld in Parijs, of nog verschillende ambassades. In Tunis, hebben de Nationale Bibliotheek en de Nationale Archieven ongeveer 160 oude werken gerestaureerd. We hebben dit gelezen als een teken des tijds, ons helpend om het belang van onze actie te onderscheiden. Dat heeft ons zo aangemoedigd om alle mogelijke krachten te leveren om de activiteiten van het IBLA opnieuw te lanceren en op die manier te beantwoorden aan de noden uitgedrukt door de middens waarin wij werken. Het is dankzij die talrijke steunpunten dat het IBLA begonnen is aan zijn restauratie en officieel de poorten van zijn Bibliotheek van Onderzoek heropend heeft in oktober 2014. Sindsdien, is het de actie gewijd aan adolescenten die geleidelijk opnieuw gelanceerd werd, door een nieuwe Ruimte Jongeren, die bedoeling heeft de integrale ontwikkeling van hun persoon te begunstigen. Wat het Tijdschrift IBLA betreft, dit heeft gestreng zijn activiteiten verder gezet, ondanks de moeilijke tijden die het Instituut heeft doorgemaakt.

Een etagère van de bibliotheek

Het IBLA wordt geanimeerd door de Witte Paters die uit verscheidene landen komen en hand in hand werken samen met de Tunesiërs en elke andere persoon. Met die bedoeling, leren zij het Tunesische dialect en specialiseren zij zich voor sommigen in islamologie et klassieke Arabische taal. Het IBLA wil zo een plaats zijn van ontmoeting, van dialoog en van uitwisselingen, een ruimte van respect en gedeelde kennissen waar elkeen, welke ook zijn land, zijn cultuur of zijn godsdienst zijn, tegelijker tijd actief en ontvankelijk kan zijn. Het beantwoordt op die manier aan de missie van de Kerk naar de Maghreb, die ter harte neemt haar deel bij te dragen aan het culturele en intellectuele leven evenals aan de opbouw van de maatschappij. Door zijn bescheiden aanwezigheid en zijn activiteiten, draagt het IBLA zo bij om de intellectuele, interculturele en interreligieuze openheid te versterken en het echte samen-leven te bevorderen.

Tegenwoordig, wenst het IBLA meer dan ooit die brug te zijn tussen de culturen en de godsdiensten, tussen de kennis van de boeken van gisteren, de rijkdom van de intellectuele wereld van vandaag en de energie van de jeugd die morgen voorbereidt. De Bibliotheek van Onderzoek krijgt geleidelijk zijn documentair fonds terug en telt vandaag bijna 24.000 titels evenals honderdtallen periodieken. Meer dan 500 onderzoekers hebben zich ingeschreven sinds de heropening in oktober 2014. Conferenties zullen weldra de activiteiten van het IBLA komen verrijken, dat zo actief wil deelnemen aan het intellectuele en culturele leven in Tunesië. De Ruimte Jongeren is, van haar kant, in volle heropstart. Ongeveer 80 adolescenten nemen sinds 2016 deel aan de cursussen voor schoolsteun in Engels en in het Frans. Zij vinden in het IBLA een kalme en vertrouwelijke plaats waar studeren, school volgen en hun dagelijks leven verrijken. Na het einde van de werken van wederopbouw van de Ruimte Jongeren, zullen vanaf de zomer 2017 nieuwe actualiteiten de dag zien : ateliers voor informatica en kunst, een nieuwe bibliotheek voor de jongeren of ook nog projecties en debatten. Over de opvoedkundige vorm heen, laten des activiteiten toe banden te smeden met de families van de omliggende wijken, waarvan de meerderheid in armoede en onzekerheid leven. Dat laat ook aan de missie toe te dienen voor de ontmoeting, de dialoog en de solidariteit met de personen die leven in de omgeving. Tenslotte, het Tijdschrift IBLA, onder de leiding van M. Faouzi Bedoui en zijn volledig Tunesische redactiecomité, heeft zijn 80 jaren gevierd met een stand en een ronde tafel georganiseerd op 26 maart 2017 op de Internationale Jaarmarkt van het Boek van Tunis (deze werd gehouden van 24 maart tot 2 april 2017). Het is dankzij het vrijwillige en toegewijde werk van het comité dat het Tijdschrift zijn activiteiten verder zet met zijn geest van nauwkeurigheid en welwillendheid en zo de Tunesische en Arabo-moslim culturen bevordert.

De ploeg van het IBLA

Vandaag, omvat de ploeg van het IBLA als directeur, Pater Bonaventura Mwenda (WP) ; de financiële zaakvoerder, Pater Ismaël Mendez Almaguer ; Pater André Ferre (WP) : Pater Robbin Simbeye (WP) ; De stagiaires Calvin Akunga (WP) en Simon Ouedraogo (WP) : de directeur van het Tijdschrift, M. Faouzi Bedoui : de hulpbibliothecaris en editoriale coördinatrice van het Tijdschrift OBLA, Mme. Nadia Jlassi ; de hulpbibliothecaris, Mme. Asma Dellai : de redactrice van projecten, Mme. Lucie Jacquet, en de huisbediende, Mme. Arbia Alaoui.

In een Tunesië van na de Revolutie, tracht het IBLA zich aan te passen, om zo goed mogelijk de begeleiding verder te zetten van de maatschappij, zoals het dit heeft kunnen doen sinds 1926. Er blijven nog talrijke uitdagingen aan te gaan : het documentaire fonds van de Bibliotheek van Onderzoek actualiseren, de wetenschappelijk striktheid van het Tijdschrift IBLA behouden, ondanks de daling ven het academisch niveau in Tunesië, aan de noden beantwoorden van een jeugd die moeilijkheden ondervindt om haar plaats te vinden in de maatschappij, de Tunesiërs begeleiden om hun vrijheid (حرية houriyya) en hun vrije wil (الإختيار ikhtiyar) te beleven, de nieuwe technologieën integreren in de activiteiten van het IBLA of ook nog de uitgaven voor het functioneren van het Instituut aankunnen. Daarvoor, steunt het IBLA op zijn netwerk en ontwikkelt het zijn relaties in de wijk en het academisch milieu, terwijl er gezocht wordt naar partners en weldoeners op nationaal en internationaal vlak. In deze tijden van vernieuwing, blijven ontmoetingen en dialogen het stuurroer van het IBLA, want het daardoor dat zijn actie geheel haar betekenis vindt.

  Bonaventura Benjamin MWENDA,
directeur van het IBLA.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 198 / 1114421

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Tunesië   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License