missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

DIALOOG & ONTMOETING - November 2017

donderdag 2 november 2017 door G.Verbist, mafr.

[marron]Interreligieuze tolerantie is een kracht[/marron]

Op 3 oktober organiseerden de erkende erediensten in ons land, in samenwerking met de minister van Justitie Koen Geens, in de Senaat een colloquium dat resoluut religioptimisme uitstraalde. De leiders van de 6 godsdiensten waren aanwezig, maar namen niet het woord. Ze verkozen het podium te verlenen aan doordeweekse gelovigen

- De moslima Mariem Bouselmati uit Molenbeek: “Wat een plezier om deze grote diversiteit aan religies en overtuigingen hier broederlijk naast elkaar in dit halfrond te zien zitten ; aan ons om de harmonie die hier heerst, straks ook buiten deze muren uit te dragen.”

- Een jonge Brusselse voetbalcoach: “Ik werk al twintig jaar samen met jongeren van verschillende geloofsovertuigingen en nog nooit is daar op het voetbalveld enig probleem mee geweest. Misschien strookt de vele negatieve berichtgeving over godsdiensten in de media niet helemaal met de realiteit van alledag ? “

- Johanna-Baptista Pelgrims, leerkracht orthodoxe eredienst : “Op school wordt er door kinderen en jongeren alvast heel open over godsdienst van gedachten gewisseld. Een discussie over het geloof op de speelplaats is vandaag even courant als de vele discussies over verschillende muziekgenres. Jonge kinderen getuigen daarbij trouwens vaak van onverwacht diepe inzichten”.

- Alison Rose, ambassadrice van het Verenigd Koninkrijk in België en leken predikante van de anglicaanse Kerk : “ Het feit dat ik gelovig ben, helpt mij bij mijn werk om zowel gelovigen als anders gelovigen beter te begrijpen.
Na de tweede Irak oorlog stelde een dominee aan de Amerikaanse legerleiding voor om hen advies te verlenen. Het antwoord was:’ helemaal niet. Wij zijn alleen geïnteresseerd in water en elektriciteit.’ Toch hebben de Amerikaanse generaals de dominee later teruggebeld, eenmaal ze in het moeras van de religieuze diversiteit in Irak helemaal vastgelopen waren”.

- Nadine Iarchy (jodendom) : ”In het jodendom spelen een aantal feestdagen een zeer belangrijke rol, ook voor minder orthodoxe joden of zelfs voor nauwelijks religieuze joden. Als joodse werknemers voor bijvoorbeeld het Joodse Nieuwjaar of voor Jom Kipoer een dag vrij willen houden, moeten ze daar een vakantiedag voor opofferen. Ook het verbod op het religieus slachten is voor joden en moslims zeer problematisch; hopelijk weten we daarvoor oplossingen te vinden.”

Tolerantie is geen zwakheid,
maar integendeel een morele kracht
die het waard is om beoefend te worden.
[mauve fonce](Koen Geens)         [/mauve fonce]

- Everhard van Dalen, evangelische Kerk : “ In beweging gebracht door God, leef je niet alleen met gevouwen handen maar ook met handen uit de mouwen”. Niet alleen het gebed helpt, er moet ook actie zijn.

Mijn geloof is gegroeid
naarmate ik dingen zag gebeuren.
Neen, God is niet dood !
Daarom moeten wij in beweging
blijven komen.

- Heather Roy, van de anglikaanse Kerk : “ Christelijke organisaties die strijden tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting hebben werk zat, want er leven 120 miljoen mensen in de Europese unie in armoede. En toch houdt mijn geloof mij optimistisch, want het biedt mij hoop dat deze wereld van onrecht en verdeeldheid op een dag toch een wereld wordt waar elke persoon kan leven met de waardigheid die God voor elk van ons wil.”

Hoop is het alternatief voor macht.
(Kerknet 6&7/10/17)
 

[marron]De Ahmadiyya moslimgemeenschap in Merksem [/marron] (Antwerpen)

Onze confrater Leo Van Doninck, met een groep parochianen, bracht een bezoek aan deze gemeenschap.

De vrouwen van de Ahmadiyya moslimgemeenschap zijn reeds enkele keren mee komen vieren in onze katholieke gemeenschap bij feestdagen. Op het einde van de Ramadan, op 27 juni, gingen we met enkele leden van onze missiegroep een bezoek brengen aan deze gemeenschap.

We werden er vriendelijk ontvangen door de voorzitter, Daruyk Tabligh Arin. Het was ons opgevallen dat aan de gevel van deze moskee een mooie boodschap wenkte : “Liefde voor iedereen, haat voor niemand”.

In een gezellig gesprek werd er over en weer besproken welke de raakpunten zijn in onze beleving van de godsdiensten. Er waren inderdaad vele raakpunten.

  • De Islam leerde ons het geloof in één God. Het was duidelijk dat we hier over één en dezelfde God bezig waren.
  • De profeten leiden de mensen naar God/Allah. Deze profeten moeten geëerd worden en gerespecteerd.
  • Iedereen is vrij om te geloven in zijn godsdienst en zijn godsdienst te prakticeren, te prediken.
  • Voor God zijn wij allen gelijk. Geleerden en niet geleerden, oud en jong, man en vrouw.
  • De Islam beklemtoont de onschendbaarheid voor het leven en keurt geweld en terrorisme in elke vorm af (dus ook zelfmoordaanslagen).

U zal begrijpen dat het gesprek een boeiende aaneenschakeling was van bevestigen, vragen, zoeken en elkaar vinden, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van beide Godsdiensten. Wij zijn op die avond een stuk naar elkaar toe gegroeid.

Liefde voor iedereen, werd bijzonder duidelijk wanneer nog meer moslims zich bij het gezelschap voegden, elk met zijn eigen verhaal, visie, en vooral oprechte beleving van de Godsdienst.

Uiteindelijk werden we uitgenodigd aan een lekkere maaltijd.

Hun moskee is een sobere gebedsruimte met heel wat plaats voor het gebed.

(Kerk en Leven – Federatie Merksem)
 
[marron]Welk is, vandaag, het impact van de Hervorming
in de verschillende christelijke Kerken ?
[/marron]

Op 7 oktober laatstleden, heeft de katholieke Belgische Commissie voor het oecumenisme haar jaarlijkse ontmoeting gehouden, in aanwezigheid van Mgr. Johan Bonny, bisschop referendaris voor het oecumenisme.

- Annemarie Mayer, katholieke theologe aan de theologiefaculteit van de K.U. Leuven, heeft eraan herinnerd dat de leuze van de Hervorming (Ecclesia semper reformanda) toegepast kan worden op al de christelijke Kerken. Onze Kerken moeten zich voortdurend hernieuwen, wat, ondermeer, gebeurt door de oecumenische dialoog. Zo roept paus Franciscus de Kerk op om meer synodaal te zijn.

- Antoine Arjakovky, orthodoxe theoloog : “De orthdoxe Kerk moet zich in vier richtlijnen hervormen: de liturgische vernieuwing, de gemeenschappelijke geschiedenis herlezen, de samenwerking tussen en Kerk en Staat herdenken, de bijdrage van elke persoon, ook de charismen die eigen zijn aan de vrouwen.”

- De Pastor Bruneau Josselin, van de protestantse parochie in Brussel : is van oordeel dat, in de lijn van Luther, de mens geholpen moet worden om in onze huidige maatschappijen de bevrijdende nabijheid van God te ervaren.

- Jelle Creemers, evangelische theoloog: heeft eraan herinnerd dat de hernieuwingsbewegingen in de evangelische Kerken en in de Pinkstergemeenschappen dikwijls gepaard gaan met bevestigingen van hun eigen identiteit met betrekking tot andere Kerken en dat de voorzichtige oecumenische openheid in zijn Kerk niet moet versmacht worden.

- “Misschien kunnen de christelijke Kerken elkaar helpen, wederzijds hun identiteit verduidelijken, zelfs hun identiteiten omvormen op een gezamenlijke manier,” zegt ons professor Peter de Mey.

- Op theoretisch vlak, kunnen Lutherse en katholieke Kerken samen verklaren dat het alleen door de genade is dat wij door God aanvaard worden. (Cf. de Gemeenschappelijke Verklaring over de Leer van de Rechtvaardiging – 1999)

- Hebben vele christenen niet “de houding van berouw en van boetvaardigheid” verloren waartoe Luther opriep ? “Elke morgen, beleef de genade van uw doopsel”.

(Cathobel. 13. 10. 17) (Vertaling: DF)
 

[marron]Een oosters christen te midden van de islam[/marron]

Victor Assouad is een Syrische jezuiet. Hij is nu assistent van de algemene overste in Rome.

Hij schrijft over zijn ervaringen met de islam, o.a. dit :

  ‘ Een van de meest essentiële kwaliteiten van de moslim is zijn gastvrijheid. Waarschijnlijk te danken aan het feit dat de islam uit de woestijn is voortgekomen. Voor de moslim is gastvrijheid een heilige plicht. Hij zal een gast die langs komt nooit voedsel of onderdak weigeren. Van de weeromstuit : als men een moslim gastvrij ontvangt, zal men hem des te gemakkelijker voor zich winnen. Hij is zeer gevoelig voor blijken van aandacht en respect en omgekeerd kan hij het niet hebben als men hem wantrouwend of afwijzend bejegent… Als de moslim zich geaccepteerd, erkend en gerespecteerd voelt om wat hij is, dan zal hij dat beantwoorden met erkentelijkheid en verregaande trouw. Het Westen treedt tegenwoordig de islam tegemoet met angst en wantrouwen…

Welke houding zou het Westen moeten aannemen jegens de islam ?

Verdraagzaamheid is in onze dagen geboden…. Het lijkt mij beter uit te gaan van respect. Dat werkt beter en veronderstelt een zekere ethiek in de onderlinge betrekkingen, evenals een oprechte belangstelling voor de ander

Dat betekent dat de westerse mensen om te beginnen een minder arrogante houding zouden moeten aannemen.’

(Jezuïeten. N°51. Herfst 2017)
 
  G.Verbist, mafr.

Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 260 / 1159714

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Dialoog   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License