missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

De Kerk herstichten

CCBF - Parijs 21 oktober 2017
donderdag 16 november 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

[marron]Tijdens een weekend van hervatting van de CCBF (Katholieke Conferentie van de Gedoopten van Frankrijk) heeft Jean-Pol Gallez een conferentie gegeven over de theologie van Joseph Moingt, met als titel, : “De Kerk herstichten, de oproep van Joseph Moingt aan de gedoopten”.[/marron]

Jean-Pol Gallez is doctor in de theologie van de UCL (Katholieke Universiteit van Louvain). Hij heeft het regelmatig over Joseph Moingt, jezuïet, één van de grootste theologen van onze tijd waarvan de stimulerende gedachte nieuwe – en trouwe aan het Evangelie - basissen biedt voor het opnieuw funderen van de Kerk.

[marron]De conferentie werd ingeleid door een oproep die Joseph Moingt gelanceerd heeft aan alle gedoopten.[/marron]

De Kerk herstichten
Oproep van Joseph Moingt aan alle gedoopten in Frankrijk
… en van elders

[vert] Beste vrienden lezers, [/vert]

[bleu marine]De Kerk herstichten – opnieuw funderen.[/bleu marine] – Het project kan mogelijk rillingen veroorzaken bij eminente bewakers van het “deposito van het geloof”. Want de Kerk is alleen maar gefundeerd op het geloof, dat het hare is sinds altijd. Daarover zijn we het allen eens ; maar niet over het geloof van een verleden dat sinds lang stervend is, noch over een opgesloten “deposito”, zonder stem noch aangezicht. De Kerk kan zich alleen maar funderen op het geloof van de gedoopten. Niet van degenen, die nog tamelijk talrijk zijn, die Frankrijk bevolken maar die ermee ophielden te geloven en het geloof in praktijk te brengen. Alleen maar op het geloof van de gedoopten die gelovig gebleven zijn, vurig gelovend en met het verlangen dat hun Kerk opnieuw levend zou worden : het is het geloof van de gelovigen dat de ware en zekere grond en fundament van de Kerk is.

[bleu marine]Op voorwaarde dat zij trouw zou blijven aan deze van het verleden ?[/bleu marine] – Maar neen, althans moet men het zo niet uitdrukken ! De trouw aan het verleden is dikwijls alleen maar het hergebruiken van formules en rituelen : niet iets levendig, niet iets stevig. Het geloof dat het zekere fundament van de Kerk zal zijn, is dit dat zich ertoe zal verbinden het geloof van het verleden te herdenken, want het geloofsleven bestaat erin doordacht te worden, en het geloof van vandaag lijkt te wankelen in de mate het zijn verleden herhaalt bij gebrek het te herdenken.

[bleu marine] Het geloof herdenken.[/bleu marine] – Het denken of het logos van het geloof, dat is de theo-logie, wetenschap of taal, woordelijke uitdrukking van het geloof. Hier worden de gedoopte mannen en vrouwen van Frankrijk (en van elders) uitgedaagd om theologen te worden ! In welke van de twee betekenissen van het woord ? Zonder de eerste uit te sluiten, want er zijn reeds talrijke leken die professionele theologen zijn, lijkt het me dat de roeping van de gedoopte leken eerder zal bestaan in de levendige uitspraken : onder elkaar en rondom hen in de levende taal spreken van de mensen van vandaag, spreken over wat hen interesseert en vooral wat hen verontrust, over hun persoonlijk leven, hun familiaal- en beroepsleven, vragen over ethiek, economie of politiek waarover iedereen rondom hen spreekt en die een weerslag kunnen hebben op hun beroep, hun toekomst of hun kinderen. Het zal ook gaan over het geloof zelf, de kwesties waartegen zij in het verleden gebotst zijn, herinneringen aan de jaren van catechismus die weer opduiken in hun geheugen als even zoveel hindernissen om te geloven ; ge zult weten hierop een antwoord te geven als gelovigen die gelijkaardige moeilijkheden gekend hebben en die geleerd hebben deze te overstijgen, niet door geleerde onderzoeken, maar meestal, door in het onderhoud met andere gelovigen en in een gemeenschappelijk gebed het ware gelaat, vaderlijk en broederlijk, van God en van Christus te ontdekken.

[bleu marine]In een gemeenschappelijk gebed ?[/bleu marine] - Ja, het is alleen maar, in de waarheid van hun wederzijdse vriendschaprelaties, dat de christenen, in het licht van de Heilige Geest, het ware aangezicht van God en van Jezus zullen ontdekken, aanwezig midden hen als Vader en Zoon en die ons met eenzelfde, vaderlijke en broederlijke liefde beminnen. Met andere woorden, de Kerk herstichten en opnieuw funderen vereist biddende en vierende gemeenschappen te scheppen in dewelke het geloof van de christenen zich vragend en aandachtig zal maken om aan God de vragen voor te leggen van de mensen midden dewelke zij leven en die zij overigens zullen kunnen uitnodigen voor hun vieringen, losgekomen uit het traditioneel formalisme.

[bleu marine]Niet-traditionele vieringen ?[/bleu marine] – Ik hoor reeds de protesten van christenen die zichzelf beschouwen als de bewakers van de tempel. Dat zal het nieuwe doopsel zijn waarvoor ge u zult moeten voorbereiden.

[bleu marine]Een nieuw doopsel te ontvangen ?[/bleu marine] – Ja, al was hij reeds gedoopt door Johannes in de woestijn, sprak Jezus, rond het midden van zijn zending, van een nieuw doopsel dat hem wachtte als van een vuur dat hij “op aarde was komen brengen” en hij was gehaast het te ontsteken, en zo sprak hij van de familiale “verdeeldheden” waarvan hij de oorzaak zou zijn (Luc. 12, 49-53), en van de komende breuken in de samenlevingen en tussen de volken. Niet dat hij de verdeeldheid zocht, hij die de vrede bracht. Maar hij wist dat de volken hem niet zouden aanvaarden vooraleer hun onderlinge twisten te hebben opgelost, en het is naar die vreedzame toekomst dat zijn hoop uitging.

Gedoopten van Frankrijk (en van elders), het doopsel waarop gij beroep doet is altijd vóór u uit, te ontvangen als nieuw, want de geschiedenis staat tegenover ons, vol geruchten van oorlogsdreigingen, altijd opnieuw te beginnen. Dan, wapent u met het geduld van Jezus om onder elkaar banden van vriendschap te vlechten, altijd weer aan te knopen.

Joseph Moingt   
  Ik ben niet zeker het recht te hebben deze oproep te tekenen, te ondertekenen of te consigneren die tot u zal gericht worden door Jean-Pol Gallez, jonge, hoog gekwalificeerde Belgische theoloog, die mijn gedachte geanalyseerd heeft met zulk een methode en diepte dat ik niet anders kan dan deze te erkennen in wat hij erover zegt, maar als een verdergaan van mijn gedachte in de zijne, want zij komt uit dezelfde bron waar ik deze had geput, zodat deze hem voortaan toebehoort zowel als aan mij.

Wel bedankt, Jean-Pol, dat gij gekomen zijt om te spreken tot mijn Franse vrienden, die ook de uwe zijn. Merci ook aan uw echtgenote Thérèse u te hebben gesteund en begeleid. En merci aan Anne Soupa deze ontmoeting te hebben georganiseerd, eerste steen van een herstichting of nieuwe fundering.
  J. M.

De tekst van de conferentie staat ter beschikking, in het Frans, op de site van de CCBF


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 253 / 1124663

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License