missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be

Godsdiensten… enkele bedenkingen die ik u laat…

E. Bladt, M.Afr.
woensdag 22 november 2017 door D.F. (Vertaling), E. Bladt, Webmaster

[mauve fonce]Evere, 19.11.2017[/mauve fonce]

Men heeft nooit zoveel gesproken over “godsdienst” als deze laatste tientallen jaren ! De media hebben het veelal daarover met een blij hart. En toch, dikwijls maken het luisteren ernaar en het lezen erover me droevig. Onlangs, tijdens een debat op de televisie op een Vlaamse zender in België, en precies over het thema ‘de godsdienst in de openbare sfeer’, zei een deelneemster aan het debat openhartig aan de animator : “Meneer, waar spreekt u eigenlijk over ?”

Het lijkt me dat het Tweede Vaticaans Concilie ons geholpen heeft een beetje licht te werpen op onze gedachten en onze vragen. De Mens, waar hij ook leeft, tot welke cultuur hij ook behoort, is een Wezen dat zichzelf ondervraagt, dat vragen stelt, dat nadenkt. Al de filosofieën, de godsdiensten, de sekten, de goddelozen, de boeddhisten… enz., stellen zich dezelfde vragen : de mens, vanwaar komt hij en waarheen gaat hij ? Welk is de zin en betekenis van het leven ? Waarom leven en waarom werken ? Waarom lijden ? Waarom sterven ? Welke betekenis geven aan de dood ? Ik hoor soms rondom mij deze bedenking : “In onze wereld, is er een schreeuwend gebrek aan spiritualiteit.” Anderzijds, leven we in een periode waarin de wetenschap overheerst. Is alleen maar waar wat kan bewezen worden !

Het andere punt van onbegrip is over wat men “god” noemt ! Als we “god“ zeggen, van wie spreken we dan ? Als christen, lees ik in mijn Schriften : “God is Geest” ; “God is Liefde” ; “God is leven”. Auteurs van spiritualiteit doen me begrijpen “dat God een woord is”… “God is een gebeurtenis.” God is aanwezig in het Schone, het Rechtvaardige, in de Vreugde, in het Geluk, in een Hart dat eerlijk bidt, in het hart van iemand die naar spiritualiteit zoekt, in een vriendschappelijke en broederlijke Ontmoeting. Soms, heb ik de indruk dat de mensen het Geloof willen “materialiseren”. Zij spreken van God als van een brave oude man die op het einde van de straat woont, aan de rechter kant. In sommige hoeken van de wereld, hoor ik spreken van een god die eerder op een monster lijkt !

Gedurende mijn leven in een Moslimgebied, heb ik personen ontmoet, jongeren en minder jongeren, die me geholpen hebben God te ontmoeten. Hun vragen waren vragen over het zoeken naar Leven en Liefde, naar Betekenis en Zin. Ik heb gedacht : het is niet mogelijk dat wij over “verschillende goden” spreken ! God is Eén, de Enige. Met oprechte moslims, konden we eenzelfde spirituele taal spreken. Een (moslim) familiemoeder gaf me op een dag drie broodjes ‘voor ons gebed… want de christenen, wanneer zij bidden, eten brood !’ Op een dag, las ik een interview tussen de Zuid-Amerikaanse theoloog Leonardo Boff en de Dalaï Lama. Buitengewoon, nochtans is de Dalaï Lama geen christen. Een jonge vrouw kwam op een zekere dag aankloppen aan de deur van onze pastorij in het zuiden van Tunesië. Zij wou een priester ontmoeten, want “in mijn midden, in mijn familie, in onze moskee, wordt ik beschouwd als een ‘kafira’ (een ongelovige !). Ik heb een uur naar haar geluisterd… ik kon haar alleen maar zeggen : maar de echte gelovige, dat ben jij !”

Als ik terugdenkt aan al die kleine doorleefde gebeurtenissen, zeg ik bij mezelf : “De geschiedenis, de mensen, de gebeurtenissen, vooral de politieke, hebben ons gescheiden… en gemaakt tot mensen die vreemden zijn voor elkaar. Kennen wij (christenen en niet-christenen) de fundamenten van de weg die wij willen volgen ? Hoe komt het dat ik, als christen, me ten volle kan terugvinden in teksten die voortkomen uit andere uitdrukkingen van religieus Geloof ? Laten we dan ook ophouden God op te sluiten in de godsdienst ! Laten we weten Hem te herkennen in elk zoeken van de mens. Na een lang leven in een Moslimgebied, ben ik geneigd te zeggen : “Ik ben allergisch tegenover de godsdienst, maar niet tegenover het GELOOF in een levende God die doet leven !”

  Eric Bladt, Mafr.,
Evere, België.

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 469 / 1123629

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Getuigenissen - Gebeurtenissen   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License