missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Burundi

De armoede bestrijden

Karibu 167
maandag 27 november 2017 door Webmaster

[marron]Al meer dan zes decennia lang wordt de Burundese samenleving geconfronteerd met verdeeldheden op etnisch, regionaal en politiek vlak. Duizenden mensenlevens hebben hiervan de gevolgen gedragen en dit heeft ’littekens’ nagelaten bij de dochters en zonen van dit land. Zij lijden daar zelfs tot vandaag onder in verschillende maten. Een waarnemer ter plaatse maakt een analyse op van de socio-economische situatie sinds de politieke crisis in 2015, na de omstreden herverkiezing van president Nkurunziza.[/marron]

De situatie van onophoudelijke conflicten heeft een negatieve invloed op het socio-economische en politieke leven van de Burundezen. Nochtans, allen zijn hierbij betrokken, allen hunkeren zij naar veiligheid, naar sociale vrede en duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding van de politieke crisis in 201 5, hebben België en de Europese Unie sancties genomen door de «financiële kraan, dicht te draaien, wat nefaste gevolgen heeft op het leven van de bevolking.

Keihard werken...de hongersnood dreigt

Een zorgwekkende socio-economische situatie

Een eenvoudig bezoek aan het binnenland, waar de bevolking dagelijks bezig is met landbouwactiviteiten, brengt elke meevoelende persoon tot ontroering. Hongersnood bedreigt de meerderheid van de Burundese gezinnen. De oorzaken hiervan zijn talrijk: de klimaatwisselingen die niet gunstig zijn voor de seizoenoogsten, voedingsmiddelen die niet over de grenzen komen, de prijsstijging van de basisvoedingsproducten, de devaluatie van de nationale munt, de werkeloosheid bij de jongeren, weinig ontwikkelingsinitiatieven die zouden kunnen zorgen voor een toename van de werkende bevolking. Bovendien is slechts een heel kleine groep van de actieve bevolking tewerkgesteld in de secundaire en tertiaire sector door een beperkt aantal initiatieven in dlt verband. Nochtans heeft de Burundese bevolking zo’n grote nood om gewezen te worden op de opportuniteiten die zich voordoen en om er op in te gaan.

De Regering van Burundi neemt echter het heft in eigen handen ten aanzien van deze economische situatie die weinig gunstig is voor hei leven van de Burundezen. Het aanleggen van de moerassen in heel het land voor de rijstcultuur die overigens het belangrijkste voedsel is in alle Burundese families, blijft een evidentie voor de politiek om de hongersnood in Burundi weg te werken, Daarbij komt nog de politiek van de regering om chemische meststoffen ter beschikking te stellen en te verdelen aan alle families met een klein inkomen, maar het probleem blijft om deze middelen tijdig ter beschikking te stellen. Moet niet eens nagedacht worden over andere alternatieven die de bevolking minder afhankelijk maken van deze chemische meststoffen?

De bevolking zet zich in

In groep bereikt men betere resultaten

Wat de bevolking betreft, zij heeft reeds gemerkt dat ook zij een belangrijke rol te spelen heeft in het verbeteren van de familiale economie. Een grote meerderheid van de bevolking vormt verenigingen om hun inspanningen te bundelen onder gemeenschappelijke initiatieven van empowerment. Sommigen leggen hierbij de nadruk op de praktijk van spaargelden en kredieten (,,tontines") om eindelijk een kapitaal te vinden dat hen toelaat om een of ander project naar hun keuze te realiseren, al blijft het nog moeilijk om toegang te krijgen tot kredieten onder gunstige voorwaarden. Het positieve effect van deze verenigingsinitiatieven betreft het inplanten van verschillende projecten van gemeenschappelijke ontwikkeling zoals de kleinhandel in gebraden aardnoten, boontjes, gedroogde maniok, verse maniok, mais, groene bananen, lokale dranken, eieren, kippen, suikerriet, heroplaadbare telefoonkaarten, enz. Zij voeren ook projecten van landbouw en van veeteelt uit maar op kleine schaal. De getuigenissen in dit verband zijn veelzeggend: "Met een krediet van dertigduizend franken, heb ik zestienduizend franken gewonnen in mijn kleinhandel van avocado’s", zegt Cl. N. uit de Provincie Kayanza.

De scholarisatie van de kinderen en gezondheid

Jongeren voorbereiden op het beroepsleven

Wat de scholarisatie betreft, is de kosteloosheid van het onderwijs een feit, maar er kan hieraan nog gesleuteld worden. Vooral het grote aandeel van het vroegtijdig schoolverlaters bij de jeugd is alarmerend. Dit is de reden waarom de Regering geen enkele gelegenheid mist om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van opleidingsinitiatieven in het beroepsleven voor jongeren die er niet in slaagden om hun studies na de lagere school verder te zetten. Nieuwe centra van professionele vormingen, zowel openbare als private, openden hun deuren maar zij blijven nog klein in aantal.

Het tekort aan geneesmiddelen is alarmerend

Op het vlak van de gezondheid is sinds het begin van de crisis in Burundi in april 2015, het groeiende tekort aan geneesmiddelen alarmerend omdat het budget dat besteed wordt aan gezondheid, water en sanering gevoelig gedaald is met 54% en zelfs 72%. Een malaria-epidemie heeft meer dan 8,2 miljoen Burundezen aangegrepen, d.i.73% van de nationale bevolking, en volgens het OMS (Wereld Gezondheidsdienst) stierven 3.826 personen hieraan in 2016. Gelukkig heeft de Regering van Burundi de zaak in handen genomen en worden muskietnetten verspreid bij de bevolking, meer in het bijzonder aan zwangere vrouwen. De plaatselijke bevolking beschikt echter over geen middelen om de gezondheid van haar gemeenscha p te bevorderen.

Besluit

Vooraleer te besluiten, wil ik deze zin van de Franse dichter Christian Bobin nog meegeven:" Het is niet de gebeurtenis die het leven maakt maar eerder de manier waarop we deze beleven". Elke menselijke handeling zou moeten gericht zijn op het goede, het algemeen welzijn. Dit welzijn moet op een verantwoorde manier verdeeld worden. De huidige socio-economische en politieke situatie interpelleert iedere persoon van goede wil om « niet te vergeten dat iedere vrij gestelde daad een antwoord is op een uitnodiging van het goede. Niet dat elk goed een echt goed zou zijn, maar het is altijd ten aanzien van het goede dat ik moet handelen. Het sociale en politieke leven moeten dus niet op een statische wijze gezien worden als een samenstelling van atomen. Het wordt gevormd door al de daden die elk van zijn leden stelt in het alledaagse" (Thibaut Collin). De Burundezen weten niet waar ze ergens hulp kunnen zoeken. "Wie kan ons redden ? Alleen de Almachtige van hierboven" zeggen zij.

  Bujumbura, 7 juni 2017
KBA FONCABA

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 187 / 1148043

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Burundi   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License