missionarissen van afrika
missionnaires d’afrique

L A V I G E R I E . be
Overwegingen voor de Advent 2017

Ook wij zijn migranten

dinsdag 12 december 2017 door D.F. (Vertaling), Webmaster

« … Zoals Abraham, Mozes, Jozef en Maria,
was Jezus een migrant… Wij zijn allemaal migranten,
wij zijn geroepen om van de aarde naar de Vader te gaan…”
- De Adventstijd

De Advent is een tijd van verwachten en van voorbereiding om God te ontvangen die in onze wereld komt. Hij komt in en met ons leven en nodigt ons uit om mee te werken aan de komst van het Rijk van God, om deze wereld waarvan Hij droomt op te bouwen voor alle mensen ! Zullen we Hem ontvangen?

In afwachting van de geboorte van Jezus, wordt elk van ons uitgenodigd zijn zienswijze te veranderen, om te werken aan de bevordering van de waardigheid van het menselijk wezen daar waar we zijn. De migrant klopt als persoon aan onze deur… Hoe zullen we hem ontvangen ? “De vreemdeling” is de boodschapper van God die de regelmaat van het dagelijks leven verrast en breekt, door ons de verre naderbij te brengen.

In de “vreemdelingen”, ziet de Kerk Christus die “zijn tent bij ons optrekt” (Jo. 1, 14) en die “aan onze deur klopt” (Ap. 3, 20). De brief aan de Hebreeën legt de nadruk : “Houdt vol in de broederliefde. Vergeet de gastvrijheid niet, want, door deze te beleven hebben sommigen, zonder het te weten, engelen gehuisvest.” (Hebr. 13, 2)

- Ook wij zijn migranten !

Wij zijn allen op weg in het spoor van het uitverkozen volk. De Bijbel staat vol verhalen van migraties: wij worden gedragen door het Woord van God “ik was vreemdeling en gij hebt me ontvangen” (Mat. 25, 25), in onze pelgrimstocht van vandaag.

Mogen het geloof en de hoop onze wegen voeden, moge de broederlijkheid de bron zijn van onze aandacht voor de personen in broosheid maar ook voor deze die gelukkig zijn en geïntegreerd zijn in het land dat zij gekozen hebben en waar zij hun geloof met betrouwen willen beleven.

- Elementen van overweging :

Het is de Advent !...
Maria en Jozef gaan op weg naar Bethlehem… zij behoren tot het volk van de migranten, zoals hun verre voorvaderen Abraham en Mozes. Zij verplaatsen zich, zij kennen de ballingschap, zij stellen zich vragen over hun toekomst. Jezus wordt geboren op een vreemde grond. Als gevolg van de kindermoord door Herodes, zijn de ouders van Jezus Galilea ontvlucht om zich veilig te stellen in Egypte. Bij de terugkeer, vestigt het gezin zich in Galilea. Tijdens zijn ministerie gaat Jezus naar Fenicië (Libanon), en ook naar Trachonitides (Syrië) Jezus zal bijna niet aanvaard worden in Judea, Hij wordt er als een vreemdeling beschouwd. Jezus zal samen met zijn apostelen onderricht geven, troosten, genezen en Hij zal de boodschap van het Rijk van God verkondigen, vooraleer zich te laten aanhouden in Jeruzalem waar bij zal gekruisigd worden.
Jezus was dus een Gallileër die migrant geworden is in Egypte en daarna in Judea.

“Zich op weg begeven”, dat is de ervaring van Maria en van Jozef die vandaag zoveel miljoenen mensen beleven een beetje overal in de wereld. Ze worden verplicht hun “thuis” te verlaten om naar elders te gaan.

De Advent is een uitnodiging om persoonlijk en gemeenschappelijk op weg te gaan om :

  • Jezus te ontmoeten, ‘kleine’ pasgeborene, in onze broers en zusters.
  • Onze relatie met de Emmanuel, “God-met-ons”, intenser te maken.
  • De mannen en vrouwen te ontdekken die de ervaring van Maria, Jozef en Jezus als verplaatsten, politieke en economische migranten of vluchtelingen, opnieuw beleven.
  • Ons medelijden en onze solidariteit met hen uit te drukken.

- Teksten voor gebed en reflectie

Boodschap van de Paus op de werelddag van de migrant en de vluchteling 2018
Elke migrant die aan onze deur aanklopt is een gelegenheid om Jezus Christus te ontmoeten, die zich vereenzelvigt met de vreemdeling van elk tijdperk die ontvangen of verworpen wordt (Mat. 25, 35.43). De Heer vertrouwt aan de moederlijke liefde van de Kerk elk mens toe die gedwongen wordt zijn eigen vaderland te verlaten op zoek naar een betere toekomst. Deze zorg moet zich concreet uitdrukken bij elke etappe van de emigratie-ervaring : ‘vanaf het vertrek, gedurende de reis, bij de aankomst en de terugkeer’. Dat is een grote verantwoordelijkheid die de Kerk wil delen samen met alle gelovigen en eveneens met alle mannen en vrouwen van goede wil, die geroepen zijn om een antwoord te geven op de talrijke uitdagingen die gesteld worden door de hedendaagse migraties, met edelmoedigheid, snelheid, wijsheid en doorzicht, elkeen volgens zijn eigen mogelijkheden.

In dit verband, willen we opnieuw bevestigen dat ons gemeenschappelijk antwoord zich zou kunnen articuleren rond vier werkwoorden gebaseerd op de leerprinciepen van de Kerk : ontvangen, beschermen, bevorderen en integreren.

Africae Munus nr. 85
“De Kerk herinnert zich dat Afrika een toevluchtsoord was voor de Heilige Familie die de bloedige politieke macht van Herodes ontvluchtte op zoek naar een gebied die hun de veiligheid en de vrede beloofde. De Kerk zal zijn stem blijven doen horen en zich inzetten om alle personen te verdedigen.”


Trefwoorden

Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 233 / 1159537

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen België  De activiteit van de site opvolgen Hedendaags geloof   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site gebouwd met SPIP 3.0.28 + AHUNTSIC

Creative Commons License